HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Var fjärde hyreskrona vinst för bolagen

Uppsala Det är goda tider för de kommunägda bostadsföretagen i Uppsala län. Företagens genomsnittliga vinstmarginal var förra året 24 procent. Av fyra intjänade kronor gick alltså en till vinst och ränteutgifter.
Uppsalahems vinst 2016 motsvarar nästan 14 000 kronor per bostad.

Hem & Hyras bokslutsgenomgång visar att länets allmännyttor, bostadsföretagen som ägs av kommunerna, gjorde en sammanlagd vinst med 387 miljoner kronor 2016. Det är en förbättring med 47 miljoner eller 14 procent.

Fem av nio företag stärkte sina resultat. Bara ett företag redovisar en minussiffra på den viktiga resultatraden efter finansnetto.

Läs ocksåNya ägardirektiv för Mitthem

Flera av allmännyttorna har vinstmarginaler i  spannet 15-30 procent enligt en metod att mäta lönsamhet på som inte tar hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Något som innebär att av varje tusenlapp som hyresgästerna betalar i hyra blir 150-300 kronor över till ränteutgifter och vinst som kan återinvesteras i bostäderna eller, som i vissa fall, delas ut till ägaren.

– Det här är en gyllene marknad. Generellt är det i dag väldigt lönsamt att äga fastigheter, oavsett om det är ett privat eller ett allmännyttigt företag, konstaterar Torbjörn Rönnkvist, regionordförande för Hyresgästföreningen Aros-Gävle där Uppsala län ingår.

Läs ocksåKritik mot Mariehus sponsring av golfhål

Han tycker det är bra att kommunföretagen levererar plussiffror så länge det i slutändan kommer hyresgästerna tillgodo. Som exempelvis i form av satsningar på den yttre miljön och andra mervärden.

– Däremot är det oroväckande att det finns kommuner som plockar ut vinst ur sina bostadsföretag för att göra saker på ett sådant sätt så att det blir en tilläggsskatt för hyresgästerna och en förmån för alla andra.

Läs ocksåNu hör SBB till Dalarnas största

Vad innebär företagens goda lönsamhet för kommande hyresförhandlingar?

– Det är naturligtvis Hyresgästföreningens starka kort.

Bäst lönsamhet av alla kommunägda bostadsföretag i länet hade förra året Håbohus.

Håboföretaget sticker ut i bokslutgenomgången med ett resultat på 73 miljoner kronor på omsatta 184 miljoner och med en vinstmarginal på 77 procent. Extrema siffror som till största delen beror på försäljning av fastigheter för 64 miljoner som gjordes under året.

Stora Uppsalahem, som ensamt står för drygt hälften av allmännyttans omsättning i länet, fortsätter att visa upp en urstark ekonomi med ett resultat på 224 miljoner kronor och en vinstmarginal på 27 procent.

Utslaget på alla bostäder blev vinsten 13 946 kronor per hushåll som hyr av företaget.

Bolagsskatten trollas som vanligt bort genom att vinstpengarna flyttas inom kommunkoncernen via moderbolaget Uppsala Stadshus AB.

Uppsalahem lämnade för 2016 ett koncernbidrag på 244 miljoner till koncernmamman, som fördelade pengarna vidare till andra döttrar med sämre resultat och plattade därmed till underlaget för statlig beskattning.

Bostadsbolaget, koncernens pålitliga vinstmaskin, fick sedan 244 miljoner tillbaka i form av ett villkorat aktieägartillskott som inte påverkar resultaträkningen.

Fakta: Kommunbolagens ekonomi
Företag Resutat 2016 Omsättning Vinstmaginal Resultat 2015 Resultat 2014
Enköpings Hyresbostäder 37,4 mkr 260,8 mkr 25,81 procent 30,9 mkr 10,5 mkr
Hebygårdar 4,2 mkr 80,0 mkr 16,89 procent 3,1 mkr 3,1 mkr
Håbohus 73,5 mkr 184,5 mkr 77,39 procent 26,1 mkr 18,5 mkr
Knivstabostäder 4,1 mkr 38,8 mkr 11,99 procent 7,1 mkr 7,0 mkr
Tierpsbyggen 10,2 mkr 191,8 mkr 16,18 procent 8,3 mkr 8,1 mkr
Uppsala kommuns fastighets AB – 2,5 mkr 86,2 mkr 9.05 procent  – 1,7 mkr  – 5,0 mkr
Uppsalahem 224,2 mkr 1 263,4 mkr 27,20 procent 232,9 mkr 235,3 mkr
Älvkarlebyhus 2,7 mkr 79,0 mkr 7,20 mkr 2,8 mkr 5,3 mkr
Östhammarshem 33,4 mkr 154,0 mkr 26,84 procent 30,2 mkr 27,2 mkr
Totalt länet 387,2 mkr 2 338,5 mkr 24,28 procent 339,7 mkr 310,0 mkr

Resultatet är hämtat från bokslutsraden efter finansiella poster.

Vinstmarginalen är ett mått på företagens vinst innan räntekostnaderna är betalda i förhållande till nettoomsättningen.

Läs också Kontroversiell motion lyftes bort på förbundsstämman Så mycket skulle ett nytt barnbobidrag kosta

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.