Annons

Värden om att Karin, 96, smittades av legionella: ”ska inte finnas i husen”

Huddinge Evas mamma Karin, 96 år, smittades av legionella hemma i lägenheten samtidigt som hon vårdades för cancer. Men hyresvärden vill inte kommentera bristerna utan hänvisar till att senare mätningar inte visar på någon smitta.
Anders Sundqvist, kommunikationschef, Huge
Foto: Ola Jacobsen/Ida Karlsson
"Legionella ska inte finnas i husen," säger Anders Sundqvist, hyresvärden Huges kommunikationschef.

Hem & Hyra har sökt hyresvärden Huges vd Karin Strömberg Ekström för frågor om fallet men hon har inte velat svara utan har hänvisat till Huges kommunikationschef Anders Sundqvist.

Anders Sundqvist hänvisar till att de inte kunnat mäta upp några legionellabakterier i vattnet i de senare kontroller som bolaget gjort. Han vill inte kommentera att kommunens mätning visat förekomst av legionella i lägenheten. Han vill inte heller kommentera kommunens mätningar som visat att varmvattnet i Karins lägenhet hade en för låg temperatur.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– När sånt här dyker upp tar vi det på största allvar och gör uppföljande mätningar, säger han.

Anders Sundqvist menar att Huge redan gör allt som krävs för att förhindra legionella.

Folkhälsomyndigheten anser att varmvattentemperaturen inte får vara så låg med tanke på risken för legionella. Hur ser ni på det?

Läs ocksåEvas 96-åriga mamma var svårt sjuk i cancer och smittades av legionella – ”värden vill mörka”Eva Hemmungs Wirtén

– Jag kan inte svara på hur miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen mätt upp det. Den frågan får ni ställa till kommunen. Vi följer de rekommendationer som finns. Vi har styrövervakningssystem i fastigheterna. Det här är en viktig fråga så det har vi koll på i alla fastigheter, säger han.

På vilket sätt har ni koll menar ni? Kommunen har kunnat mäta upp en så låg varmvattentemperatur som 36 grader. Enligt Boverkets regler får varmvattentemperaturen inte understiga 50 grader.

– Det är svårt för mig att kommentera en enskild mätning. Kommunen får svara på vad de har mätt upp. Vi har kollat upp det ur ett legionellaperspektiv. Det fanns inga uppmätta bakterier vid något av de tillfällen då vi har kollat upp den här frågan.

Läs ocksåHyresgäst smittad av legionella

Litar ni inte på den mätningen som kommunen gjort?

– Det är självklart att det ska vara rätt temperatur, men det är svårt att kommentera någonting som vi inte själva har uppmätt.

Har ni velat spara på kostnader eftersom vattentemperaturen varit lägre än rekommendationen?

– Nej, den frågan kan vi nog släppa.

Kommunen har dragit slutsatsen att bristande isolering av rör kan ha orsakat den låga varmvattentemperaturen.

Annons

– Det är en konstig koppling.

Gör ni inga regelbundna kontroller av vattentemperaturen i lägenheterna?

– Nej.

Kommunen har informationsmaterial som de erbjuder hyresvärden att använda för att informera hyresgästerna i huset om legionella. Har ni informerat om att legionella upptäckts?

– Nej, eftersom vi själva inte kunnat konstatera någon legionella.

Hyresgästens dotter menar att ni vill mörka det här eftersom ni inte gått ut med information om att legionella upptäckts.

– Så är det inte. Men finns det legionella i fastigheten så agerar vi direkt.

Har ni tagit några prov i andra lägenheter i fastigheten?

– Nej, inte vad jag känner till.

Hur pass allvarligt är det att en äldre hyresgäst drabbas av legionella i ert hus?

– Jag har svårt att tala om enskilda hyresgäster men legionella ska inte finnas i husen.

Vad ska ni göra för att det inte ska hända igen?

– Nu har det inte hänt. Vi följer de rutiner vi har. Det jobbar vi med hela tiden.

Annons

Vad menar du med att det inte har hänt? En hyresgäst har blivit allvarligt sjuk och det har startats ett tillsynsärende hos kommunen där det konstaterats brister i er fastighet.

– Ja, samtidigt har vi följt upp det. Vi beklagar naturligtvis att människor blir sjuka men vi jobbar med den här frågan. Det är en av de rutinfrågor vi har i våra fastigheter. Att se till att vattentemperaturen är rätt i husen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar prov i flera lägenheter för att konstatera att det inte finns smittspridning. Hur ser ni på det?

– Det verkar rimligt. Men vi har inte kunnat hitta legionella vid våra kontroller.

Då har ni inte gått vidare och undersökt andra lägenheter.

– Nej, det har vi inte gjort.

Enligt hyresgästens dotter har ni inte beklagat det inträffade.

– Jag vet inte i vilken mån det framförts något till hyresgästen. Men jag vet att de har erbjudits ersättning för men i boendet, på grund av obehaget man upplevt kring den här situationen som uppstått.

Hyresgästen erbjöds 3 000 kronor i ersättning. Hon blev allvarligt sjuk men tillfrisknade, men det är inte ovanligt att legionella leder till dödsfall. Är det en rimlig ersättning utifrån det hon fått utstå?

– Vi har mätt och inte kunnat konstatera någon legionella. Vi har gjort bedömningen att det obehaget som uppstått i samband med situationen, det är det vi ersätter.

Läs mer om Karin, 96 år, som smittades av legionella hemma i lägenheten.

Läs också Legionella i Husby – inga hyresgäster informerades Kall juldag och ingen dusch på sju veckor för Anna-Lisa, 94 Så missköter den skånska gurkodlaren sina hyreshus: ”Man blir mörkrädd”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.