Annons

Evas 96-åriga mamma var svårt sjuk i cancer och smittades av legionella – ”värden vill mörka”

Huddinge Karin, 96, var svårt sjuk i cancer. Då smittades hon av legionella hemma i lägenheten. Dottern Eva Hemmungs Wirtén tycker inte att värden har tagit händelsen på allvar. ”Hyresvärden Huge duckar sitt ansvar. Det är förfärligt,” säger hon.
Eva Hemmungs Wirtén
Foto: Ida Karlsson
"Hyresvärden har skött det hela mirakulöst dåligt. De har duckat ansvaret. Det är förfärligt," säger Eva Hemmungs Wirtén.

Under hösten försämrades tillståndet för Karin Karlsson, 96. Hon blev allt tröttare, kunde inte andas ordentligt, hade svårt att prata och orkade inte äta. Till slut blev hon så dålig att hon inte kunde ta sig ur sängen. Hon fick läggas in akut på sjukhus och kunde inte få den cancerbehandling som var planerad för henne.

Karin hade feber och svarade dåligt på behandlingen, något som förbryllade personalen, berättar dottern Eva. Snart visade det sig att Karin som redan var försvagad av cancern, även fått legionella. Äldre och personer med svagt immunförsvar är mer mottagliga för smittan som i värsta fall kan leda till dödsfall.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Legionellan sätter sig på lungorna. Mamma var halvt om halvt medvetslös och extremt trött, säger Eva Hemmungs Wirtén.

Först när Karin fick rätt behandling blev hon bättre. Men hon var medtagen och fick ligga kvar på sjukhuset i nästan två veckor på grund av smittan.

– Med tanke på sitt nedsatta immunförsvar är det helt otroligt att hon inte avled av legionellan, säger Eva Hemmungs Wirtén.

Läs ocksåVärden om att Karin, 96, smittades av legionella: "ska inte finnas i husen"Anders Sundqvist, kommunikationschef, Huge

Legionella i duschen

Legionella måste smittspåras och prover togs i Karins lägenhet. Efter tio dagar visade det sig att miljö- och hälsoskyddsenheten i Huddinge kommun hittat legionellabakterier i duschen.

Det upptäcktes att varmvattentemperaturen var 36 grader, vilket är alldeles för lågt för att vara säkert för hälsan, enligt handläggaren på miljö- och hälsokyddsenheten. Enligt Boverkets regler får varmvattentemperaturen inte understiga 50 grader.

– Jag var chockad när jag hörde om temperaturen. Jag funderade på om Huge sänkt temperaturen för att de oroat sig för energikostnader, säger Eva Hemmungs Wirtén.

Läs ocksåHyresgäst smittad av legionella

Men ett sådant samband finns inte, enligt Huges kommunikationschef, Anders Sundqvist.

Klockarvägen Huddinge
Huset på Klockarvägen i Huddinge.

Undersökningarna visade att varmvattenrör i badrummet inte var isolerade och inte hade den standard som krävs i dag. Enligt kommunen kunde det vara förklaringen till den låga temperaturen i duschen.

– De hittade en felkonstruktion i duschen som påverkade mammas lägenhet och lägenheten ovanför, säger Eva Hemmungs Wirtén.

Viveca Pernby, enhetschef, miljö- och hälsoskyddsenheten, säger att de inte undersökt lägenheten ovanför då de endast har uppdraget att provta i lägenheten med konstaterad smitta och där den som blivit sjuk befunnit sig.

Prov som togs senare visade att det inte fanns kvar någon legionella. Sedan bedömde Huge och kommunen att det inte fanns något mer att utreda, då rören och isoleringen åtgärdats, uppger kommunens handläggare.

Efter diskussion med Smittskydd Stockholm, som arbetar för att minska spridningen av smittsamma sjukdomar, så beslutade miljö- och hälsoskyddsenheten i Huddinge kommun att avsluta ärendet.

216 fall av legionellainfektion

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att Evas mamma Karin inte är ensam. Det senaste året har antalet rapporterade fall av legionellainfektion i Sverige ökat. Förra året rapporterades 216 fall, året innan var det 168. 2012 låg rapporterade fall på omkring 130. Sjukdomen är fortfarande ovanlig men allvarlig för den som drabbas.

Enligt Folkhälsomyndigheten behövs det ofta prov från flera lägenheter för att det ska gå att konstatera att det inte finns smittspridning i huset. Men Viveca Pernby på miljö- och hälsoskyddsenheten säger att ingen kontroll har gjorts i andra lägenheter på adressen.

– Generellt utreder vi bara där det finns konstaterad smitta. Prov har tagits i hela vattensystemet i hyreshuset och vid den kontrollen fann man ingen legionella. Smittskydd Stockholm tyckte att det var tillräckligt, säger hon.

”Huge vill mörka det hela”

Huge har inte informerat andra boende i huset om vad som hänt.

Annons

– Huge vill mörka det hela, avsluta, begrava det och gå vidare, menar Karins dotter Eva Hemmungs Wirtén.

Viveca Pernby säger att det inte finns några krav på att hyresvärden ska informera grannar om att legionella spårats i huset.

– Enligt lagen finns inga sådana krav. Men vi har ett informationsblad som fastighetsägaren kan välja att skicka ut till hyresgäster.

Men hyresvärden Huge gjorde inte några utskick.

Anders Sundqvist, kommunikationschef, Huge
”Legionella ska inte finnas i husen,” säger Anders Sundqvist, hyresvärden Huges kommunikationschef.

Hem & Hyra har sökt Huges vd Karin Strömberg Ekström för frågor men hon har inte velat svara utan har hänvisat till kommunikationschef Anders Sundqvist.

Kommunen har informationsmaterial som de erbjuder hyresvärden att använda för att informera hyresgäster om legionella. Varför har ni inte informerat hyresgästerna?

– Vi har inte hittat någon legionella i fastigheten.

Kommunen har slagit fast i kontroll att det funnits legionella.

– Vi har inte konstaterat någon legionella senare, säger Anders Sundqvist.

Vad ska ni göra för att det inte ska hända igen i någon av era fastigheter?

– Att följa de rutiner vi har. Det jobbar vi med hela tiden.

Hyresgästens dotter menar att ni vill mörka det här eftersom ni inte gått ut med information om att legionella upptäckts.

– Så är det inte. Men finns det legionella i fastigheten så agerar vi direkt.

Hur pass allvarligt är det att en äldre hyresgäst som vårdas för cancer drabbas av legionella i ert hus?

– Jag har svårt att tala om enskilda hyresgäster men legionella ska inte finnas i husen, säger Anders Sundqvist.

Erbjöd 3 000 kronor i ersättning

Efter att Eva Hemmungs Wirtén tagit kontakt med Hyresgästföreningens jurister har Huge erbjudit Karin Karlsson 3 000 kronor i ersättning, något som Eva Hemmungs Wirtén inte kan acceptera.

– Den kompensation Huge erbjudit är en ren förolämpning mot mamma – som faktiskt hade kunnat avlida, säger hon.

Annons

Eva Hemmungs Wirtén har vid flera tillfällen haft kontakt med förvaltaren på Huge Fastigheter.

– Hyresvärden har skött det hela mirakulöst dåligt. De har duckat ansvaret. Det är förfärligt.

– Min mamma har bott i huset i nästan 70 år och jag har själv vuxit upp här. Det är oacceptabelt hur hon har behandlats. Det som hänt har försvårat och förkortat hennes liv. Det som är sårande att Huge inte beklagat det som hänt och inte visat någon förståelse för hennes lidande, säger Eva Hemmungs Wirtén.

Karin Karlsson
Karin hann att bo nästan 70 år i sin hyresrätt i centrala Huddinge. Hon flyttade in på 1950-talet när hyreshusen var nybyggda, vilket hon tidigare berättat i Hem & Hyra.

Karin hann att bo nästan 70 år i sin hyresrätt i centrala Huddinge innan hon blev sjuk och flyttade till äldreboende och nu senast, hospice. Hon flyttade in på 1950-talet när hyreshusen var nybyggda, vilket hon tidigare berättat i Hem & Hyra.

– Hon har varit ett inslag i stadsbilden här. Nere i centrum träffade hon alltid någon hon kände. Hon har varit en exemplarisk hyresgäst, så behandlar de henne så respektlöst. Det känns oerhört sorgligt att min mamma ska avsluta sitt boende hos Huge på det här sättet, säger dottern Eva Hemmungs Wirtén.

”Vill inte kommentera”

Anders Sundqvist, Huges kommunikationschef, hänvisar till att de inte kunnat mäta upp några legionellabakterier i vattnet i de senare kontroller som bolaget gjort. Han vill inte kommentera kommunens mätningar som visat att varmvattnet i Karins lägenhet hade en för låg temperatur. Han vill inte heller kommentera att kommunens mätning visat förekomst av legionella i lägenheten.

– När sånt här dyker upp tar vi det på största allvar och gör uppföljande mätningar, säger han.

Anders Sundqvist menar att Huge redan gör allt som krävs för att förhindra legionella.

– Vi beklagar naturligtvis att människor blir sjuka men vi jobbar med den här frågan. Det är en av de rutinfrågor vi har i våra fastigheter. Att se till att vattentemperaturen är rätt i husen.

Folkhälsomyndigheten anser att varmvattentemperaturen inte får vara så låg med tanke på risken för legionella. Hur ser ni på det?

– Vi följer de rekommendationer som finns. Vi har styrövervakningssystem i fastigheterna. Det här är en viktig fråga så det har vi koll på i alla fastigheter.

På vilket sätt har ni koll menar ni? Kommunen har kunnat mäta upp en så låg varmvattentemperatur som 36 grader.

– Det är svårt för mig att kommentera en enskild mätning. Kommunen får svara på vad de mätt upp. Vi har kollat det ur ett legionellaperspektiv. Det fanns inga uppmätta bakterier vid något av de tillfällen då vi har kollat upp den här frågan.

Förvaltaren på Huge har också sökts för frågor men inte återkommit.

Läs hela intervjun med Anders Sundqvist här.

Fakta: Fler rapporterade fall av legionella
Sverige Region Stockholm Huddinge
2018 198 66 2
2019 193 49 4
2020 135 29 0
2021 168 34 2
2022 216 58 3

Källa: Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm

Fakta: Legionella
  • När legionella upptäcks måste hyresvärden smittspåra och undanröja risken för smittspridning, enligt miljöbalken.
  • Boverkets regler innebär att varmvattentemperaturen inte får understiga 50 grader. Anledningen är att temperaturer på mellan 20 till 45 grader främjar tillväxten av legionella, enligt Folkhälsomyndigheten.
  • Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärsjuka) och Pontiacfeber, med influensaliknande symtom. Bakterierna smittar huvudsakligen via inandning av små droppar av vatten som innehåller legionellabakterier och kan spridas med den vattendimma som bildas där vatten tappas från ledningsnätet, till exempel i duschar. I många fall smittas personer i hemmet, men det förekommer även smittspridning på sjukhus eller arbetsplatser.
  • Hälsoriskerna bedöms vara stora för känsliga grupper som infektionskänsliga personer och äldre i det fall dessa insjuknar i legionärsjuka. Legionärsjuka är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom vilket innebär att en utredning ska påbörjas när någon insjuknat i sjukdomen.
  • Sjukdomen blir ibland mycket allvarlig, särskilt då den nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar. Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och 5-20 procent av alla som smittas avlider.

Källa: Bygglovs- och tillsynsnämnden, Huddinge Kommun, Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Läs också Legionella i Husby – inga hyresgäster informerades Hemlösa får egen lägenhet i ny satsning – Huddinge kommun inför Bostad först Huges hyresgäster får höjd hyra – men många får halverad elkostnad

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.