Annons

Vd:n dubbelt överraskad: Saknade tillstånd för kameror – som inte var på plats

Dalarna I december meddelade Tunabyggen att man skulle sätta upp bevakningskameror i Tjärna Ängar i Borlänge. Nu visar det sig att de inte finns på plats. Något vd:n Jörgen Olsson fick reda på efter att Hem & Hyra berättat för honom att bolaget saknade tillstånd för kamerorna.
Foto: Mattias Frödén och Tunabyggen
I november monterades de första kamerorna upp i Tjärna Ängar, berättade Tunabyggens vd Jörgen Olsson tidigare för Hem & Hyra. Men de är fortfarande inte på plats, vilket var en överraskning för Olsson.

Tunabyggen i Borlänge har länge haft en restriktiv hållning till bevakningskameror, med hänvisning till hyresgästernas integritet. Men tillsammans med den andra fastighetsägaren i stadsdelen Tjärna Ängar, AB Trumbäcken, skickade bolaget i december ut ett pressmeddelande: Bolagen skulle placera ut fyra bevakningskameror var i området.

Totalt åtta kameror på allmänna ytor som torg och parkeringsplatser.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

I januari intervjuade Hem & Hyra Tunabyggens vd Jörgen Olsson om åtgärden, inför en kommande granskning. Han förklarade att de första kamerorna hade varit på plats i november och att huvudsyftet var att öka tryggheten i Tjärna Ängar.
– Vi har haft anlagda bränder, överfall mot studenter och trafikproblem, berättade han.

Trumbäcken och andra privata bostadsbolag behöver inte ansöka om tillstånd för att sätta upp kameror i miljöer dit allmänheten har tillträde. Det behöver däremot kommunala bostadsbolag som Tunabyggen göra.

Men när Hem & Hyra nu kontrollerar med Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, (tidigare Datainspektionen) får vi svaret att Tunabyggen saknar tillstånd för kamerorna. När vi berättar för Jörgen Olsson att det behövs visar det sig vara en nyhet för honom.

Annons
Läs ocksåLars går mot strömmen - när andra flyttar bor han kvar

Men bolaget har ändå inte gjort något som strider mot lagen, eftersom varken Trumbäckens eller Tunabyggens kameror finns på plats än.
Också det en nyhet för Jörgen Olsson.
– Kamerorna är lyckligtvis ännu inte monterade vilket beror på förseningar, säger han efter att ha ringt till Trumbäcken och fått den informationen.

Men hade ni bommat att söka tillstånd om inte jag hade ringt?
– Nej, det hade vi inte eftersom leverantören hade då upplyst oss om det en extra gång.

Hur kan du veta det?
– Jag kan ju aldrig garantera det, men utifrån det samtal jag hade nu (med Trumbäcken, red:s anm) känner jag mig trygg med det. Men jag tackar dig för att du ringde.

Läs ocksåGrannen intill: Språket är nyckeln för Silva – siktar på att bli lärare

Samtidigt säger Jörgen Olsson att Tunabyggen hade kontakt med Datainspektionen/IMY i november och att han då upprepade gånger frågade om tillstånd behövdes. Han säger sig ha fått ett tydligt ”nej” som svar på sin fråga.
– Men efter ditt samtal nu var jag i kontakt med Datainspektionen (IMY) igen och har fått delvis ny information. Nu gör vi tillfälligt halt och lämnar in en ansökan om tillstånd, så att allt blir rätt, säger han till Hem & Hyra.

Annons

Jörgen Olsson kan inte säga när bevakningskamerorna kan vara på plats i Tjärna Ängar.

Jenny Bård är jurist på IMY. Hon tycker det är svårt att bemöta Olssons påstående om det besked han säger sig ha fått från myndigheten.
– Det kan vara så att man uppfattat det som att man fått ett klart besked. Men vi lämnar inga bindande besked per telefon. Vår rekommendation är alltid att, vid tveksamhet, skicka in en ansökan för att få den prövad, säger hon.

Fakta: Skillnad mellan privat och kommunalt

Bostadsrättsföreningar och privata bostadsbolag behöver inte ansöka om tillstånd hos Integritetsskyddsyndigheten, IMY, för att få sätta upp kameror på platser dit allmänheten har tillträde. Men de ansvarar själva för att man följer reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.
Myndigheter och andra aktörer som ”utför uppgifter av allmänt intresse” måste däremot ansöka om tillstånd för kameror på allmän plats.
Och till andra aktörer räknas kommunala bostadsbolag, allmännyttor, som exempelvis Tunabyggen.
Anledningen är att kommunala bostadsbolag i första hand inte bedöms ha ett vinstsyfte. Det övergripande målet med verksamheten bedöms istället vara att förse medborgarna med bostäder.

Läs också Ägaren delgiven – nu ska de två husen i Blötberget tömmas När som helst kan marken ge vika – deras hem står mitt i riskzonen ”Hade varit fruktansvärt” Malen invaderar Julias hem – värden väntar på att den ska försvinna av sig själv

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.