Dröm Hem

Bild: Alexander Williamson/Wikimedia/Gry Ellebjerg

Socialtjänsten om Dröm Hem: ”Oskäliga boenden”

Hem & Hyra har granskat Dröm Hem och House Online som erbjudit bostadslösa hjälp och lurat dem på pengar. I flera fall har skattepengar gått till bolagen via socialtjänsten.

Huddinge är en av de kommuner som bekräftar att de kontaktats av Dröm Hem och att företaget hyrt ut rum till nyanlända. Milja Zeljic, enhetschef, samordningsenheten, Huddinge kommun berättar att 10-12 personer har fått boende genom företaget. Hyran betalades av kommunen i två fall.

Det intryck kommunen har fått av Dröm Hem är att de mötte upp ett akut bostadsbehov främst för singelhushåll som var villiga att bo kollektivt.

Nackdelen var att bolaget inte var konsekvent när det gällde villkor för uthyrning som rumspriser, deposition och hur länge kontraktet gällde, berättar Milja Zeljic.

”Inte riktigt koll på hyresregler”

Ibland tog bolaget mer betalt för sådant som inte ska ha betydelse, som större fönster.

En hyresgäst upptäckte att hans granne hade ett likadant rum med 500 kronor lägre hyra. Kommunen frågade Dröm Hem hur de kunde motivera det.

– De motiverade det med att det trådlösa nätverket var bättre eller att ljusinsläppet var större. Dröm Hem hade inte riktigt koll på hyresregler, säger Omar Noor, handläggare på Huddinge kommun som arbetar med bostadsvägledning.

Milja Zeljic säger att de var med i uthyrningsprocessen tills hyresgästen skrivit på kontraktet och fått nyckel för att säkerställa att allt skulle gå rätt till.

Men det finns inga rutiner för att kontrollera uthyrningsföretag som Dröm Hem. Milja Zeljic säger att inga kontroller görs av uthyrningsföretagen för att undersöka om bolagen exempelvis förekommer hos Kronofogden.

”Erbjöd oskäliga boenden”

Özlem Schiroyi, enhetschef, enheten för ekonomiskt bistånd, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning berättar att Dröm Hem var i kontakt med dem för ett år sedan.

En barnfamilj erbjöds ett boende av Dröm Hem men socialtjänsten bedömde att lägenheten var i för dåligt skick.

– Vi använde inte deras service då vi tyckte att de erbjöd oskäliga boenden, säger Özlem Schiroyi.

Hyrde av Dröm Hem – nekades bistånd

Hem & Hyra upptäcker också fall där socialnämnden i Solna stad nekat en person bistånd eftersom Dröm Hem saknat tillstånd för vandrarhemsverksamhet. En sovplats hade hyrts ut för 3 000 kronor i månaden och nio personer hade varit folkbokförda på adressen. Socialnämnden menade att det handlade om vandrarhemsförhållanden och inte något stadigt boende. Eftersom Dröm Hem saknade tillstånd för att bedriva vandrarhem avslogs personens ansökan om hjälp med att betala hyran.

När Hem & Hyra begär ut uppgifter från Polismyndigheten visar det sig att inget av Dröm Hem-bolagen eller House Online har eller haft tillstånd för hotell- och pensionatverksamhet. Att sakna tillstånd kan innebära ett brott som kan leda till böter enligt Polisen.

Åtta personer på 68 kvadrat

I ett annat fall har socialnämnden i Solna bedömt att ett pars boendekontrakt med Dröm Hem inte varit skäligt då sju personer bott på 78 kvadrat. Ett annat par i Solna har fått samma besked. Boendekontraktet med Dröm Hem har inte ansetts skäligt då åtta personer har bott på 68 kvadrat och paret förväntades betala en hyra på 15 500 kronor. Socialnämnden menade att hyreskontraktet hade oskäliga villkor.

Bland annat stod det i kontraktet att om hyran försenades med upp till två veckor hade Dröm Hem rätt att flytta ut hyresgästerna samma månad, samtidigt som hyresgästerna skulle vara skyldiga att betala hyra för de följande två månaderna. Socialnämnden bedömde att det innebar en risk att hyresgästerna skulle bli skuldsatta.

Hem & Hyra har sökt affärskvinnan bakom Dröm Hem för att fråga hur hon ser på att kommunen bedömt att Dröm Hem haft oskäliga boenden och oskäliga villkor när bostäder hyrs ut. Hem & Hyra har också ställt frågor om varför Dröm Hem saknat tillstånd för pensionat- och vandrarhemsverksamhet. Kvinnan har inte återkommit med svar.