Experten: Så kan du kräva tillbaka depositionen

Se till att inte bli blåst på depositionen. När du flyttar från en lägenhet har du rätt att få tillbaka pengarna om du inte har hyresskulder eller har orsakat skador som medfört kostnader för hyresvärden.

Det är inte ovanligt att hyresgäster får ta strid för att få tillbaka depositionen från hyresvärden. Hem & Hyra har berättat om Robel M. Embaye som blev utelåst och lurad på tusentals kronor, Robin Brådhe som blev utkastad och blåst på sin deposition och Heaven Tesfaye som strider för att få tillbaka 22 500 kronor.

När får hyresvärden behålla depositionen?

Depositionen är en trygghet för uthyraren för eventuella skador eller om hyran inte betalas. Hyresvärden har till exempel rätt att göra avdrag på depositionen om hyran inte betalats fram till uppsägningstidens slut.

– Men huvudregeln är att depositionen är hyresgästens och ska betalas tillbaka vid utflytt. Hyresvärden måste ha juridiska skäl att ta över de här pengarna, säger Roland Sjölin, jurist, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Du behöver inte betala för normalt slitage

Värden kan inte vänta sig att få tillbaka en lägenhet i nyskick. Hyresgäster är inte skyldiga att betala för skador som uppstått genom normalt slitage eller olyckshändelser. 

Roland Sjölin jurist Hyresgästföreningen region Stockholm

Bild: Ida Karlsson

Roland Sjölin, jurist, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Roland Sjölin har också sett att en del värdar debiterar slentrianmässigt för flyttstädning.

– Om det inte städats ordentligt får värden göra avdrag på depositionen, men bara för de delar som ska städas och inte hela lägenheten.

När ska du få tillbaka depositionen?

Roland Sjölin rekommenderar hyresgäster att skriftligen begära tillbaka depositionen från värden vid utflyttning och att spara kontoutdrag och avtal som visar att depositionen betalats.

Om hyresvärden vill behålla depositionen måste värden kunna visa på kostnader.

Så kan du kräva tillbaka pengarna

Går det inte att komma överens kan hyresgästen vända sig till tingsrätten för att kräva tillbaka pengarna. Den som varit medlem i Hyresgästföreningen innan tvisten kan få juridisk hjälp.

–  Men det finns en risk för höga rättegångskostnader. Den som förlorar måste betala den vinnande partens kostnader. Det kan i värsta fall bli stora belopp på hundratusentals kronor, säger Roland Sjölin.

Hyresgäster kan vända sig till tingsrätten för att kräva tillbaka depositionen.

Bild: Gry Ellebjerg

Hyresgäster kan vända sig till tingsrätten för att kräva tillbaka depositionen från hyresvärden.

För den som har en hemförsäkring finns rättsskydd.

– Då täcker försäkringsbolaget 80 procent av rättegångskostnaderna om man förlorar. Men för att det ska gälla ska du ha haft hemförsäkringen i två år, förklarar Roland Sjölin.

Hemförsäkringen är vanligtvis personlig – den kan hyresvärden inte teckna.

Den som har en låg inkomst och inte tjänar mer än 260 000 kronor per år kan även vända sig till tingsrätten och söka rättshjälp, men pengarna kan endast täcka kostnader för det egna ombudet och viss bevisning, säger Roland Sjölin.

Se upp med andra avgifter

– Ibland vill hyresvärden ta ut höga förmedlingsavgifter för hyresobjekt. Det kan var olagligt. I grova fall kan man dömas till fyra års fängelse. Den tillåtna avgift som kan tas ut är 3 000 kronor, säger Roland Sjölin.

– Om Hyresgästföreningen förhandlat hyran i huset ska man bara betala den förhandlade hyran, inte mer. För el och bredband ska bara de faktiska kostnaderna betalas. Den som har betalat en oskälig hyra kan vända sig till hyresnämnden efter utflyttning och begära tillbaka pengar för två år bakåt, förklarar han.

Läs också Hem & Hyras lista på vad som inte får stå i hyreskontraktet och andra tips om hur du undviker att bli lurad.