Annons

Allt buller gör det olidligt att vara på balkongen. Har vi rätt till sänkt hyra?

Foto: Anne-Li Karlsson

Jag bor på Kalendervägen i Kortedala, Göteborg. På balkongsidan har vi en mycket hårt trafikerad väg, Almanacksvägen. Från vägens kant till huset är det cirka 20 meter. Vi störs otroligt mycket av buller från lastbilar, bussar och motorcyklar. På sommaren är det omöjligt att öppna balkongdörren för att vädra. Sedan 2006 har vi klagat och mätningar visar en bullernivå över det tillåtna. Jag har föreslagit ett bullerplank först, men ingen vill bygga eftersom man har planer på att förtäta området och flytta vägen. Jag har också föreslagit att hastigheten ska sänkas, men än så länge utan resultat. Har vi rätt att få hyran sänkt? I så fall från vilket datum?

Undrar: Jorge

Huvudregeln är att en hyresgäst kan ha rätt till hyresreduktion även när det är störningar från en grannfastighet. Men varje fall bedöms individuellt, det är svårt att säga något generellt. Om man bor i stadsmiljö får man acceptera en del störningar, och ibland är det svårt att dra gränsen mellan vad man måste tåla och vad man inte ska behöva tåla.

OM du skulle ha rätt till hyresreduktion skulle du ha det från att du påtalat problemet för hyresvärden och sagt att du vill ha hyresreduktion på grund av störningarna.

Mitt råd är att du tar kontakt med Hyresgästföreningen och diskuterar din boendesituation. Då kan du få en mer långtgående bedömning och ett mer detaljerat svar än jag kan ge här.

Senaste frågorna
Visa fler
Om Hyresakuten

Här kan du som medlem i Hyresgästföreningen få svar på juridiska bostadsfrågor.

Skriv till
Hyresakuten
Hem & Hyra
Box 7514
103 92 Stockholm

Skicka frågor via e-post:
hyresakuten@hemhyra.se

Vi svarar på frågor av mer övergripande intresse och i den mån vi hinner.

Vill du ha snabbt svar vänd dig direkt till Hyresgästföreningen
Där hittar du också fler frågor och svar.

Illustrationer: Ann-Li Karlsson.

Trygghet i boendet

Ja!
Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.