Annons

Minus för tre företag – Hallbo överraskade

Örebro Åtta av Örebro läns elva kommunägda bostadsföretag gjorde sämre resultat 2018 än året innan. Den totala vinsten sjönk med 120 miljoner. Även omsättningen minskade. Tre företag gick med förlust.
Bilden visar en del av huset där Öbo har sitt kontor.
Foto: Mattias frödén
Hyresgästerna med de högsta hyrorna får den lägsta höjningen.

Lindesbergsbostäder gjorde en anmärkningsvärd ekonomisk upphämtning från 2017 till 2018, visar Hem & Hyras bokslutsgenomgång.

Företaget gick från den sämsta till den bästa vinstmarginalen av de kommunägda bostadsföretagen i länet.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Men det finns en stark förklaring till de svängiga siffrorna (från minus 43 procent till plus 79). Under 2018 sålde Lindesbergsbostäder 279 lägenheter i Skönsdal i en storaffär med Akka Egendom värd 146 miljoner kronor, en försäljning som kraftigt påverkade resultaträkningen.

Utan den affären hade det blivit ett nytt förlustår för Lindesbergsföretaget, som tyngts av stora nedskrivningar av fastigheternas värde de senaste åren.

Näst bästa vinstmarginalen hade Kumla Bostäder med 27 procent. Något som innebär att drygt var fjärde krona som kom in omvandlades till vinstpengar som kan användas till räntebetalningar och återinvesteras i företaget.

Annons
Läs ocksåCarolines studentbostad räddad – genom 50 år gammalt avtal: "Jätteglad att få bo kvar"

Även i fallet Kumla Bostäder påverkades resultatet positivt av fastighetsförsäljningar. Drygt 11 miljoner genererade de affärer som gjordes under året.

Bra fortsätter det att få för Karlskogahem, som redovisar starka siffror för fjärde året i följd med bland annat det tredje bästa resultatet efter finansnetto av länets allmännyttor och med den näst högsta soliditeten.

Bäst soliditet – ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är betalda med egna pengar – har överraskande nog lilla Hallbo i Hallsberg med 27 procent.

Läs ocksåHyresvärden betalade inte elräkningar – Gabriel fick duscha i kallvattenGabriel Mårtensson, Vara.

För Askersundsbostäder fortsätter det att gå tungt. 2018 var femte året i följd som företaget redovisade förlust på raden efter finansnetto.

Annons

Minus på den bokslutsraden blev det också för Degerforsbyggen och Laxåhem. För det sistnämnda företaget framstår läget som extra bekymmersamt på lite längre sikt eftersom bolaget belastas av en förhållandevis hög skuldsättning med den lägsta soliditeten av samtliga allmännyttor i länet.

Örebrobostäder omsatte ensamt mer än alla andra företag tillsammans. Öbo redovisar också det bästa resultatet i kronor räknat, 83 miljoner, men med medelmåttiga 14 procent i vinstmarginal.

Det stora vinstfallet med 131 miljoner kronor finns det en förklaring till. 2017 sålde Öbo 306 studentbostäder med en reavinst på drygt 100 miljoner, vilket gav ett extraordinärt resultat det året.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2018 Vinstmarginal Soliditet Omsättning Resultat 2017
Askersundsbostäder – 3,2 mkr 1 procent 9 procent 113,9 mkr – 7,2 mkr
Degerforsbyggen ´- 0,7 mkr 5 procent 10 procent 105,6 mkr 5,2 mkr
Hallbo, Hallsberg 1,2 mkr 3 procent 27 procent 94,7 mkr 86,9 mkr
Hällefors Bostads 0,5 mkr 5 procent 15 procent 64,4 mkr 0,6 mkr
Karlskogahem 17,2 mkr 14 procent 24  procent 209,8 mkr 68,0 mkr
Kumla Bostäder 11,0 mkr 27 procent 10 procent 191,7 mkr – 7,4 mkr
Laxåhem ´- 2,2 mkr 2 procent 6 procent 51,2 mkr 0,4 mkr
Lekebergsbostäder 3,2 mkr 15 procent 10 procent 43,0 mkr 6,5 mkr
Lindesbergsbostäder 64,1 mkr 79 procent 20 procent 104,1 mkr ´- 73,6 mkr
Norabostäder 1,0 mkr 11 procent 12 procent 54,8 mkr 1,3 mkr
Örebrobostäder 82,6 mkr 14 procent 24 procent 1 663,0 mkr 213,6 mkr
Totalt 174,7 mkr 16 procent 15 procent 2 696,2 mkr 294,3 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också Krisande hyresvärd förlorar hus – hundra hushåll påverkas av ekonomisk krasch Död kvinna vräkt från lägenhet - ingen sa upp kontraktet Trodde lägenheten var uppsagd – tvingas betala 53 000 kronor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.