Annons

80 000 väntar på bostadstillägg – Pensionsmyndigheten: Vi hinner inte med

Nyheter Över 80 000 pensionärer med svag ekonomi väntar på besked om sitt bostadstillägg. Pensionsmyndigheten vill ha regeländringar eller mer resurser för att klara berget av ansökningar och ändringar, men dåvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) lovade inget.
80 000 väntar på bostadstillägg
Karl-Magnus Nilsson på Pensionsmyndigheten och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Antalet pågående ärenden som gäller bostadstillägg för pensionärer har ökat mycket kraftigt. Sedan 2013 har siffran gått från under 20 000 till över 80 000, visar Hem & Hyras granskning. Orsak: pensionsmyndigheten har prioriterat nya ansökningar och låtit gamla bli liggande. Man är långt ifrån regeringens mål att ärendena ska få ett beslut inom i snitt 40 dagar.

Pensionsmyndigheten får svidande kritik för att deras handläggningstider för bostadstillägg är orimligt långa. Tiotusentas pensionärer med svag ekonomi får vänta i månader eller år på att få det stöd de har rätt till. Andra blir återbetalningsskyldiga och får en skuld som växer medan deras ärende ligger på hög i väntan på beslut. Karl-Magnus Nilsson, som är områdeschef för bostadstillägget på Pensionsmyndigheten medger att de inte klarar av att hantera allt.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Ni har länge haft problem med långa handläggningstider. Varför det?

– Bostadstillägget är en väldigt komplex förmån. Det är svårt för kunderna att förstå vad de måste göra och komplicerat för oss att handlägga. Vi försöker informera, effektivisera, prioritera rätt saker och kraftsamla, men räcker inte för att klara hela stocken av ärenden, vi har inte resurser tillräckligt för det.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, skriver i sin rapport att ni satsade mycket på ett nytt it-system, men att det inte blev så effektivt. Vad är problemet?

Läs också"Jag vill inte bli uteliggare igen" - Skarp JO-kritik efter många anmälningar om bostadstillägg

– Systemet hämtar automatiskt in uppgifter vi behöver. I nya ärenden underlättar det mycket, men det hjälper oss inte med gamla ärenden. När it-systemet planerades för fem år sedan var det ingen som förutsåg att vi skulle ha så många gamla ärenden att hantera. 

80 000 väntar på bostadstillägg

ISF skriver också om Agera direkt, där ni prioriterar telefonsamtal. De påpekar att de som inte ringer eller inte kommer fram på telefon riskerar att nedprioriteras. Är det rättvist?

Läs ocksåSå kan du söka bostadstillägg för pensionärer – följ Hem & Hyras guide för snabbare beslutsök bostadstillägg

Tillgängligheten är viktig och 65 procent vill prata med oss. Då vill vi lägga tid och kraft på det och på att få allting rätt från början, men det utesluter inte att vi även arbetar med andra ärenden.

Men när ni prioriterar telefonsamtal påverkar det väl dem som ansöker eller gör ändringar via webben?

– Ja, det gör det ju, det får alltid en påverkan när vi inte kan göra allt hela tiden.

Annons
Telefonist: Tyvärr kan vi inte ta emot ditt samtal
En stor majoritet av dem som ringer Pensionsmyndigheten och vill prata om pensionstillägg blir bortkopplade.

Hur ska en pensionär göra, som så fort som möjligt behöver bostadstillägg för att betala hyran?

– Om man har alla ­papper färdiga så är det bra att ansöka på webben, då går det snabbt till beslut och utbetalning. Men 80 procent av ansökningarna är inte kompletta, utan vi måste ställa frågor och då kan det ta längre tid. Så om man är osäker på något är det bättre att ringa. Då ser vi till att det blir rätt direkt och då går det snabbare.

Ni går ut med budskapet att det är snabbast att söka digitalt. Är inte det vilseledande om det är via ­telefon man kan få beslut direkt?

– Det är en balansgång för olika ­kunder har olika behov. Gör man rätt via webben så ska det gå jättefort och vi arbetar på att göra det enklare att göra rätt. Men ­behöver man hjälp så ­ringer man oss, helt enkelt.

Men det är väldigt svårt att komma fram på ­telefon?

– Ja, de flesta kommer inte fram första gången för trycket är så enormt, men vi är övertygade om att alla kommer fram om man försöker flera gånger. Vi försöker öka tillgängligheten, men samtidigt ska handläggarna arbeta med ärenden också.

Återkrav kan bli stora

Pensionärer som får för högt ­bostadstillägg får en skuld som blir större ju längre handläggningstid ni har. Är det rimligt?

– Vi diskuterar vad vi ska göra när kunden har gjort rätt men vi inte har tagit hand om ärendet. Det finns en möjlighet att ge eftergift på delar av kraven, men det är ganska krångliga regler för det. Jag förstår verkligen frustrationen om vi kommer två år senare med ett återkrav om man har gjort allt rätt.

– Återkraven beror på att vi har så många pågående ärenden som vi inte hinner med. Nu prioriterar vi att ­behandla de äldsta ärendena så att vi ­kommer mer i fas, för när de blir liggande på hög blir det tyvärr stora återkrav ibland.

I augusti höjdes bostadstillägget och man väntar sig fler nya ansökningar. Är det risk att det blir ännu värre nu?

Annons

– Nej, värre ska det inte bli. Vi har fått lite mer resurser för att klara fler ansökningar och har anställt fler medarbetare. Tanken är att vi kan använda en del av dem för att arbeta av äldre ärenden innan ansökningarna ökar. Men vi har inte resurser för att klara alla öppna ärenden. Vi begär ytterligare medel från social­departementet och jag hoppas innerligt att vi får det, säger Karl-Magnus Nilsson.

80 000 pensionärer väntar Ardalan Shekarabi är kritisk
”Handläggningstiderna är för långa”, konstaterar Ardalan Shekarabi.

Inga löften från ministern

Avgående socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) kunde dock varken utlova pengar eller enklare regler. Han svarade på Hem & Hyras frågor via mejl veckan före valet:

Pensionsmyndigheten har långvariga och stora problem med långa handläggningstider för bostadstillägget. Tycker du att regelverket ska ändras för att förenkla både för pensionärerna och myndigheten?

”Handläggningstiderna är för långa. Ändringar i regelverket kan eventuellt vara ett av de verktyg som kommer att krävas, men det är alltid en avvägning mellan ett förenklat regelverk och ett mer komplext regelverk där förmånen träffar de personer som har störst behov. I nuläget har vi inte tagit ställning till om det nuvarande regelverket bör ses över.”

Pensionsmyndigheten begär extra anslag för att beta av berget av pågående ärenden. Kommer den att få det om ni får styra?

”Att pensionärer får vänta länge på beslut som rör bostadstillägg är oacceptabelt. I juni 2022 gav regeringen Pensionsmyndigheten i uppdrag att korta väntetiderna i bostadstillägget. Myndigheten har även tidigare under mandatperioden fått utökade resurser för att hantera de långa handläggningstiderna. Hur en eventuell framtida budget kommer att se ut får vi återkomma till.”

Borde Pensionsmyndigheten klara av att korta handläggningstiderna ändå, utan regeländringar eller extra resurser?

”Ja, det här arbetet är redan igång och kan inte vänta. De mål som regeringen har ställt upp för myndigheten är inte uppnådda. Vi vet att Pensionsmyndigheten har ett pågående utvecklingsarbete och att de också genomför en större nyrekrytering. Regeringen kommer noga följa utvecklingen och jag förväntar mig att planerade insatser leder i rätt riktning”, skriver Ardalan Shekarabi.

 

Läs också Charlotte fick vänta ett år på bostadstillägg - allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten Nya lagar 2022: Hyresvärdar kan tvingas sköta om sina hus, rökare kan få böta för fimpar Glädjebeskedet till 108 000 med bostadstillägg: Flera tusen kronor mer i månaden nästa år

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.