Annons

Affärsmässigheten avgör hyran

Nyheter Det är inte bara efterfrågan som ska sätta hyran, utan också bostadsföretagens affärsmässighet. Det visar ett nytt dokument från utredningen om allmännyttans villkor, som Hem & Hyra tagit del av. – Ett bedrövligt förslag, menar Barbro Engman, Hyresgästföreningens ordförande.​
Den pågående utredningen om allmännyttans villkor är i praktiken klar. Utredaren Michaël Koch ska överlämna betänkandet till bostadsminister Mats Odell 18 april.
De förslag som läckt ut från utredningen har väckt stor debatt. Det gäller främst förslagen om höjda hyror i attraktiva lägen i storstäderna när efterfrågan och bostadsköer ska styra hyran.
Ett huvudspår som utredningen arbetat efter är att se om den svenska bostadsmodellen överensstämmer med EU:s regler.
I det dokument som Hem & Hyra nu tagit del av finslipas förslagen.
Inget i det svenska bruksvärdessystemet är oförenligt med EG-rätten. Men hyrorna ska anpassas till en ”marknad i balans”.
Barbro Engmans kommentar:
– Det är bra att utredningen konstaterar att bruksvärdessystemet är förenligt med EG-rätten. Men varför nöjer man sig inte med det? Man ville ju ändra på det svenska hyressättningssystemet för att EU kräver det, men nu när inte EU kräver det så vill utredningen ändå ändra på systemet. Det egentliga skälet är att man vill urholka bruksvärdesprincipen genom att lyfta fram en faktor, läget.
 
Det kollektiva förhandlingssystemet mellan hyresgästorganisation och hyresvärd ska finnas kvar. Hyran som sätts efter förhandlingar ska vara normerande, men bara om resultatet är rimligt och att man tagit hänsyn till efterfrågan på bostäder.
Barbro Engmans kommentar:
– Det blir bara en chimär. När vi har kommit fram till en hyra så ska den prövas utifrån helt nya kriterier, om det finns bostadsköer till området och om hyrorna är satta affärsmässigt.
Allmännyttan blir vinstdrivande kommunala bostadsföretag vars affärsmässighet ska kunna prövas i hyresnämnd.
Barbro Engmans kommentar:
– Hyresnämnderna har ingen kompetens för det, eftersom de aldrig granskat bostadsföretagens ekonomi förut. Vi får en förflyttning av hyressättningen till domstolarna.
Utredningen nämner Malmö-modellen, som Hyresgästföreningen varit med om att förhandla fram, som ett bra exempel där läget fått en större betydelse.
 
Vad skiljer Malmö-modellen från utredningens förslag?
– Allt! Det är bostadsköer och bostadsrättspriser som ska sätta hyran, enligt utredningens förslag. Dessutom ska bostadsföretagens affärsmässighet prövas. Så fungerar det ju inte i dag med Malmö-modellen.
– Många kommuner har ett syfte med sitt kommunala bostadsföretag och ger bolagen direktiv. Men det blir omöjligt i fortsättningen, menar Barbro Engman.
Utredningen föreslår att förändringarna träder i kraft första januari 2010.
 
 

Annons
Fakta: Hyresgästerna bor billigare

Ordförklaringar

Bruksvärdessystemet = Hyran sätts efter fastighetens och lägenhetens standard, läge med mera. Hyran är oskälig om den är påtagligt högre än hyran för en likvärdig lägenhet inom i första hand allmännyttan.
 
Kollektiva förhandlingssystemet = Hyran förhandlas fram mellan fastighetsägare och hyresgästförening.
 
Allmännytta = ett bostadsföretag som vanligen ägs av kommunen. Allmännyttan ska drivas utan vinstsyfte efter självkostnad och lyder under en särskild lag, allbolagen, som bland annat begränsar utdelningen från bolaget.

Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Fem år senare – nu har Fagersta till slut ett kommunalt bostadsbolag "Målet är aldrig att resultatet ska bli bra" – allmännyttorna är fast i fuskarnas klor Kommunen som går mot strömmen - här startas en ny allmännytta Han blir ny vd för Uppsalahem Fagersta startar kommunalt bostadsbolag

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.