HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Allt fler hemlösa barn

Nyheter Rädda Barnens nya rapport visar att minst 5 390 barn är hemlösa i Sveriges största kommuner. Organisationen konstaterar också att antalet barnfamiljer utan eget hem ökar rejält.
Allt fler barnfamiljer saknar ett värdigt, eget hem.

I den aktuella rapporten ”En plats att kalla hemma” låter Rädda Barnen hemlösa barn och deras föräldrar komma till tals. De berättar om trångboddhet, psykisk stress, skadedjur och barn som har problem att klara av skolan.

De vittnar också om campingar där barnfamiljer får samsas om utrymmet med missbrukare och barn som inte kan ha några fritidsaktiviteter eftersom familjen hela tiden tvingas flytta.

Läs ocksåNu räknas landets hemlösa

Svartkontrakt och orimliga andrahandsvillkor hör också till vardagen. Många av de intervjuade lever på marginalen ekonomiskt men har inte möjlighet att söka bostadsbidrag eftersom de är inneboende utan hyreskontrakt.

En ensamstående mamma berättar hur hon betalat 3 000 kronor i månaden för att få hyra in sig i en klädkammare tillsammans med sin åttaårige son. En annan familj berättar om hur de flyttat åtta gånger bara det senaste året.

I rapporten redovisas även enkätsvar från 25 av landets största kommuner. Flera av kommunerna uppger att det är svårt att uppskatta antalet hemlösa barn och att mörkertalet förmodligen är stort.

Läs ocksåAllt fler ensamstående föräldrar bostadslösa

Totalt inrapporterades 5 390 barn som hemlösa, enligt Socialstyrelsens kategorier, i de 25 tillfrågade kommunerna. Bland de kommuner som gör egna återkommande undersökningar kan man konstatera att antalet hemlösa barnfamiljer ökat drastiskt.

Annons

Exempelvis har antalet hemlösa barn ökat de senaste åren i både Stockholm Göteborg och Malmö.

Majoriteten av de hemlösa barnfamiljerna har inga andra sociala problem än hemlösheten. De som löper störst risk att drabbas är barn till ensamstående mammor och de med utlandsfödda föräldrar.

Läs ocksåFärre barnfamiljer vräktes – men fler blir hemlösa

Rädda Barnen ser också en trend där fler barn och mammor som varit offer för våld i nära relationer blir utestängda från bostadsmarknaden efter att ha tillbringat tid på kvinnojour eller skyddat boende.

Bostadslösheten ökar även bland nyanlända familjer där föräldrarna fortfarande är i etableringsprocessen eller har osäkra anställningar.

Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare, kräver nu ett tydligt utpekat statligt ansvar för att effektivt kunna motverka hemlöshet hos barn.

Annons

– Sedan behövs det mer konkreta och effektiva stödprogram till barnfamiljer som lever i hemlöshet där myndigheter och kommuner lyssnar in barns behov, säger hon.

Hon poängterar också att bostadsfrågan visserligen debatteras ofta i Sverige, men alldeles för sällan utifrån ett barnperspektiv.

– Det är uppenbart att det saknas fakta om hur stort problemet med bostadslöshet är på såväl nationell som kommunal nivå. Det är under all kritik. Alla barn har rätt till trygg plats att kalla hemma.

Fakta: Antal inrapporterade hemlösa barn
Kommun Totalt* Varav akut hemlösa*
Stockhom 718 i.u.
Göteborg 1 678 512
Malmö 713 675
Linköping 93 93
Västerås 91 24
Norrköping 431 78
Jönköping 274 42
Lund 34 34
Borås 60 0
Huddinge i.u. i.u.
Gävle 360 60
Nacka 168 0
Sundsvall 64 10
Botkyrka i.u. i.u.
Karlstad 146 0
Kristianstad 18 8
Solna i.u. i.u.
Järfälla 49 14
Skellefteå 1 0
Täby 92 33
Kalmar 0 0
Karlskrona i.u. i.u.
Östersund 100 i.u.
Sollentuna 200 i.u.
Varberg 100 0

*Totalt: Det sammanlagda antalet barn som ingår i någon av Socialstyrelsens fyra kategorier som definierar hemlösa. Exempelvis boende i försökslägenhet, eller kortsiktigt boende hos vänner.

* Akut bostadslösa: Hit räknas barn i hänvisat akut boende, härbärge, jourboende, skyddat boende och de som tvingas sova utomhus eller i offentliga utrymmen.

Källa: ”En plats att kalla hemma”, rapport från Rädda Barnen. 

Läs också Herrgårdsägarna fick inte slänga ut barnfamiljen – får nöja sig med 400 kvadratmeter  Sandra efterlyste rumskompis på Facebook: "Roligare komma hem när det lyser och någon har lagat mat"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.