HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Arvidsjaur: Okänd förorening hittades efter flygplatslarm

Nyheter I höstas gick larmet: Mycket höga halter PFAS hade hittats i dricksvattnet på Arvidsjaurs flygplats. I den inventering som följde upptäcktes PFAS i ett annat vattenverk, men halterna ligger under dagens åtgärdsgräns och kommunen gör inget åt det.
Foto: Getty
Nära 1,5 miljoner svenskar har dricksvatten med tydligt förhöjda PFAS-halter, visar Hem & Hyras kartläggning.

Hem & Hyra har kartlagt halterna av de hälsofarliga PFAS-ämnena i svenskt dricksvatten (se faktaruta nedan). Detta efter att Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, föreslagit mycket kraftigt sänkta riktvärdena för de två vanligaste ämnena.

I Arvidsjaur testades vattnet vid Arvidsjaurs flygplats i augusti i fjol.

Läs ocksåGiftet som 1,5 miljoner svenskar dricker

Proven visade värden mellan 2 000 och 2 700 nanogram per liter vatten, långt över gränsen för när det är otjänligt. Invånarna i Arvidsjaur uppmanades att inte dricka vattnet eller använda det i matlagning eftersom PFAS-ämnen inte förstörs vid kokning.

Några dagar senare kunde man blåsa faran över för centralorten, där dricksvattnet inte alls var förorenat av PFAS. Bara själva flygplatsen var drabbad och där har man nu monterat in kolfilter och fått ner PFAS-halterna.

Händelsen ledde till att kommunen testade alla sina vattenverk.

Annons
Läs ocksåSänkning av gränsvärden för PFAS dröjer

– Vi har aldrig misstänkt något sådant i våra vatten förut, men nu testade vi alla. I Östansjö hittade vi halter på 30 nanogram per liter, men det är ju långt under åtgärdsgränsen på 90 nanogram, så vi anser inte att det är något problem, säger Erika Harr, gatu- och VA-chef i Arvidsjaurs kommun.

Östansjö är en liten by med bara åtta fastigheter och fem bosatta personer, enligt Erika Harr. Den ligger fem mil norr om Arvidsjaurs flygplats och var föroreningarna i vattnet kommer ifrån vet man inte. En möjlighet är att det kommer från någon enskild brand i området.

Läs ocksåGrannens larm: Drick inte vattnet!

– Det kan absolut vara en brand i en fastighet eller en skogsbrand, men vi har inte gått vidare och undersökt det eftersom halten ligger så långt under åtgärdsgränsen, säger Erika Harr.

Annons

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, rekommenderar kraftigt sänkta gränsvärden för ämnena PFOS och PFOA. Det ämne som ligger högt i Östansjö, PFHxS, är bland dem Efsa studerar vidare nu i år och man har inga färdiga slutsatser om hur farligt det är. Klart är ändå att det är bland de mest stabila PFAS-ämnena och därmed är det troligen mer hälsofarligt än andra.

På Arvidsjaurs flygplats är det framför allt de som arbetar där som har fått i sig mycket av det kraftigt förorenade dricksvattnet. Personalen har fått lämna blodprover och kommer att följas av samma forskargrupp som forskar om invånarna i Kallinge.

Fakta: PFAS och dricksvattnet
  • PFAS är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen, tillverkade av människan.
  • De används bland annat i brandskum, impregnering, smink och skidvalla.
  • På senare år har man upptäckt att PFAS läckt ut i vatten och återfunnits i dricksvatten på flera håll.
  • Senaste forskningen visar att människors hälsa kan påverkas på flera sätt av PFAS-ämnen.
  • Före jul föreslog Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, en mycket kraftigt sänkning av ”tolerabelt dagligt intag” för ämnena PFOS och PFOA.
  • Livsmedelsverket inväntar nästa rapport från Efsa innan man ändrar den svenska åtgärdsgränsen, som i dag ligger på 90 nanogram per liter för elva olika PFAS-föreningar.
  • Ingen vet var den nya gränsen kommer att hamna, ingen har heller haft en samlad bild över vilka halter som finns i svenskt dricksvatten.
  • Hem & Hyra begärde därför de senaste analysrapporterna från 65 vattenverk som bedömts kunna vara påverkade av PFAS, enligt en inventering som Livsmedelsverket gjorde 2014.
  • De allra flesta hade ej mätbara eller mycket låga halter. Tio vattenverk hade halter över tio nanogram per liter. Se hela listan här.
Läs också Vad finns i dricksvattnet? Felaktiga rör orsakade stor vattenskada – kan hända i andra hus i Sverige

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.