HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Även yngre åldringar kan få plats på trygghetsboende

Nyheter Boverket vill sänka åldersgränsen på så kallade trygghetsboenden. Orsaken är att trycket på äldrebostäder ökat. Sveriges kommuner och landsting håller inte med.

I juni 2007 infördes ett investeringsstöd för att stimulera byggandet av äldrebostäder. En insats som har visat sig ge resultat.

Fram till december i fjol har stödet beviljats för drygt 11 000 bostäder, rapporterar Boverket. Närmare en femtedel av dem är så kallade trygghetsbostäder – en relativ ny boendeform som i hög grad är tänkt att ersätta de gamla servicehusen.

Läs ocksåTrygghetsboende med partyrykte

Trygghetsbostaden är oftast en hyresrätt med åldersgräns på minst 70 år, med tillgång till trygghetslarm, gemensam matsal och viss personal.

De senaste tio åren har 26 000 platser på särskilda boenden försvunnit, och behovet av trygghetsbostäder är stort även hos personer under 70 år.

I en utvärdering av investeringsstödet föreslår Boverket nu en sänkning av åldersgränsen för trygghetsbostäder till 65 år samt att stödet också ska omfatta ombyggnad av befintliga bostäder i särskilda boendeformer.

Läs ocksåFler trygga hem för äldre behövs

Utvärderingen är baserad på en enkät hos samtliga sökande som beviljats stöd. 90 procent av dem uppger att stödet har haft stor eller avgörande betydelse för beslutet att bygga.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, riktar i ett eget pressmeddelande kritik mot förslaget, som de befarar kommer innebära att vissa fastighetsägare blir stående med tomma lägenheter.

”I mindre kommuner är det ofta osäkert om det finns tillräckligt många i den åldersgruppen som efterfrågar en trygghetsbostad”, skriver de.

Läs ocksåDe stegar ihop för ökad grannglädje

Totalt har stödbelopp på cirka 1,3 miljarder kronor utbetalats.

Läs också Tio års köpoäng gav Rolf en lägenhet på trygghetsboende Trygghetsboendet passade perfekt för makarna Fingal
Länkar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.