Annons

Bolagens slarv riskerar barnens liv

Skåne Bostadsbolagen i Skåne äger över 1 000 lekplatser. Vid den senaste kontrollen löpte barn stor risk att skadas på runt var femte. Det visar Hem & Hyras granskning.

Rostiga och vassa spikar som sticker ut, trånga utrymmen med stryprisk eller murkna lekställningar som riskerar att rasa ihop. En lekplats kan vara en trevlig plats men kan också innebära stora faror för lekande barn om den missköts och lämnas vind för våg.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hem & Hyra har granskat de skånska bostadsbolagens senaste inspektionsprotokoll. Alla har inte kunnat lämna ut uppgifterna men över hälften av protokollen som vi har tittat på hade anmärkningar på säkerheten vid den senaste inspektionen. På knappt var femte lekplats fanns risker för allvarliga skador och på dubbelt så många för mindre skador.

Det är fastighetsägaren, i det här fallet bostadsbolagen, som ansvarar för att kontrollerna blir av och som ska se till att lekplatserna inte riskerar att skada någon. Det är ett krav att certifierade besiktningsmän utför årliga kontroller. Vi har begärt ut och läst över 1 100 protokoll och Hem & Hyras granskning visar att ambitionsnivån och rutinerna varierar kraftigt i Skåne.

På flera håll fanns sena besiktningar, bristande uppgifter om lekplatserna eller ofullständiga rapporter med vaga beskrivningar av bristerna som hade hittats. Vissa bolag vet inte hur många lekplatser de äger eller om de ens har inspekterats. Exempel:

Läs ocksåAllvarliga säkerhetsbrister även på nya lekplatser

• Burlövshem lät det gå över två år mellan besiktningarna och skickade ut inspektörer först efter att Hem & Hyra bett att få se protokollen.
– Det är korrekt att det ska vara besiktning varje år. Vi har gjort vart annat eller vart tredje år och där mellan har vi haft egen löpande tillsyn som inte har protokollförts. Där har vi ju brustit i tillsyn, säger Birgitta Sandell, VD på bolaget.

• Hesslehem i Hässleholm kan inte svara på hur många lekplatser de har eller lämna ut uppgifter om säkerhetskontroller.
– Jag ser inga problem med risker men formaliabiten är inte bra. Vi har moderniserat nästan alla lekplatser så standarden är jag inte orolig för, säger VD:n Stephan Persson som dock medger att det finns brister i systemet och protokollföringen.

Annons

I grafiken kan du se hela listan med resultatet från samtliga skånska kommuner. Privata hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar är inte inkluderade i den här granskningen.

Läs ocksåBarn fick rita ny lekplats

Det är bland annat produktsäkerhetslagen som reglerar säkerhetskraven för lekplatser. Konsumentverket är tillsynsmyndighet och Anna Strandberg är myndighetens expert på området. Hon tycker att Hem & Hyras kartläggning visar på något allvarligt och berättar att hon tidigare har sett liknande exempel från andra delar av landet.

– Om det börjar ruttna i en klätterställning går det fort. På fyra år kan det hända mycket och det kan leda till väldigt allvarliga skador. Det ska vara årliga besiktningar som utförs av en certifierad besiktningsman, säger hon och poängterar hur viktigt det är med korrekta värderingar av bristerna.

– Står det bara ”det här ser inte bra ut” blir det svårt att åtgärda bristerna. Det är viktigt att det finns en underhållsplan, säger hon.

Varje år söker 50 000 barn i Sverige läkarvård efter ha varit med om lekplatsolyckor, enligt en utredning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det kan handla om otur och allt har inte att göra med dåligt underhåll. Men en hyresvärd som äger lekplatser och inte tar ansvar för att följa upp säkerheten kan drabbas av sanktionsavgifter, vite eller skadestånd om efterspelet till en olycka går vidare till en domstol.

Hyresgäster som har klagomål på underhållet eller upptäcker brister på lekplatser vid fastigheterna ska i första hand vända sig till till hyresvärden. Men det går även att gå vidare.

Annons

– Om man inte får gehör där går det att i stället vända sig till kommunens byggnadsnämnd eller konsumentverket, säger Anna Strandberg.

 

 

 

Läs också Många lekplatser är dödsfällor Här finns länets farligaste lekplatser Så svårt är det för funktionsnedsatta att byta lägenhet: "Ett boende på nåder"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.