HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Många lekplatser är dödsfällor

Stockholm Var tionde lekplats har stora brister: risk för strypning eller huvudskador. Hem & Hyra har granskat säkerheten på bostadsbolagens lekplatser i Stockholms län.

Tove Cedermark i Järna är orolig när hon släpper ut barnen på gården för att leka. Skälet är trasiga och slitna lekredskap.

– Nu ska Akelius renovera dem och det är bra. Men jag är skeptisk eftersom de vägrat berätta om lekplatserna är säkra och inte lämnat ut besiktningsprotokoll för lekplatserna till mig, säger hon.

Läs ocksåIngen lek att göra parksäsongen säker för barnen

Hem & Hyra har granskat protokoll från besiktningar av 1 322 lekplatser hos 32 bostadsbolag i länet. Nästan alla hade säkerhetsanmärkningar vid besiktningstillfället. Fler än en av tio lekplatser har skador som i värsta fall kan leda till dödsfall genom till exempel strypning.

– Det är väldigt allvarligt om det är så stora brister, säger Anna Strandberg på Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för produktsäkerhetslagen som säger att tillverkaren och fastighetsägaren ska garantera att lekredskapen är säkra. Lagen säger också att ”barnen är särskilt skyddsvärda”.

Under 2008 granskade Konsumentverket tillsammans med Boverket säkerheten på lekplatser och upptäckte att bristerna var stora. För att få bukt på problemet startades en informationskampanj.

Läs ocksåKattoaletten blev en ny picknickplats

– Man hade ju hoppats att det skulle blivit större förbättring efter det. Man kan befara att det fortfarande finns stora brister på svenska lekplatser om det ser ut så här i Stockholm, säger hon.

Vår granskning visar att produktsäkerhetslagen inte efterlevs. Varför gör inte Konsumentverket något?

– Vi har inte resurser att kontrollera alla lekplatser. Men vi gör stickprov och agerar på anmälningar, säger hon.

Läs ocksåI Landskrona tar hyresgästerna leken på allvar

Endast ett av de stora privata bolagen, Willhem, vill svara på hur säkra deras lekplatser är. Kenneth Holm på Akelius säger att han inte hinner svara på Tove Cedermark och andra hyresgästers frågor utan har en dialog med den lokala hyresgästföreningen i Norrtuna.

Anders Alderbrant besiktar 700 lekplatser per år och hans erfarenhet är att många bostadsbolag rättar till allvarliga fel.

Annons

– Att vi upptäcker många brister tror jag är en kostnadsfråga, det kostar att se till att de är i bra skick, säger han.

Många bostadsbolag hävdar att de har rättat till vissa av felen efter besiktningen. Men i vilken utsträckning det skett är oklart.

BOSTADSBOLAG  ANTAL MED BRISTER A-BRISTER B-BRISTER
Akelius

”Vi har en god rutin vad gäller våra lekplatser och finner inte vitsen med att lämna ut protokoll”
Armada 12 12 0 2
Botkyrkabyggen 153 134 35 0
Ekeröbostäder 14 14 7 10
Familjebostäder 210 199 23 66
Förvaltaren 70 70 33 50
Graflunds ”Kan inte se hur det skulle gagna hyresgästerna att lämna ut besiktningsprotokoll.”
Haningebostäder

20
(har rivit hälften)

19

12

19

Huge 60 59 19 38
Järfällahus 34 28 4 27
Lidingöhem Saknar lekplatser.
Nykvarnsbostäder ”Omorganiserar och hittar inte protokollen.”
Nynäshamnsbostäder

Annons
43
(besiktat 2008)
38

10

33

Olov Lindgren Svarar inte på Hem & Hyras mejl.
Rikshem Svarar inte på Hem & Hyras mejl.
Signalisten 21 20 0 20
Sigtunahem 75 75 12 29
Sollentunahem 44 41 6 36
Stadsholmen 23 14 6 13
Stena Vill inte lämna ut protokoll.
Stockholmshem 117 87 14 44
Svenska Bostäder 258 228 31 93
Telge Bostäder 90 65 7 31
Telge Hovsjö 9 5 1 1
Tyresöbostäder Har 30 lekplatser, som inte besiktats sedan 2006, men ska besikta i april.
Upplands Brohus 11 8 0 5
Wallenstam ”Lämnar inte ut arbetsdokument”.
Willhem 10 9 3 9
Värmdöbostäder

25
(har bara besiktigat 5)
5

2

3

Väsbyhem 41 29 5 12
Össebyhus 2 2 0 2
TOTALT 1 322 1 161 230 543

Fakta: Lekplatser

Alla lekplatser ska underhållas och besiktas årligen. Fastighetsägaren ska garantera att det inte är farligt att leka på lekplatsen. Den som upptäcker fel och brister på en lekplats kan anmäla det till fastighetsägaren.
Hjälper inte det kan anmälan göras till kommunen som är tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen eller Konsumentverket som sköter tillsynen av produktsäkerhetslagen.
Varje år skadar sig 19 000 barn på skolgårdar och lekplatser.
Brister delas in i A-B- och C-brister. A-brister är allvarliga, tex att barn riskerar att  fastna med huvudet och strypas. Lekplatsen ska stängas av och åtgärdas eller rivas. B-brister kan vara hål där fingrar kan fastna. Nästan alla lekplatser har C-brister tex att en bänk står för nära en rutschkana. I tabellen här intill redovisas inte C-brister separat.

Läs också 15 miljoner till nya lekplatser Mötesplats för generationer invigd i Färgelanda

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.