HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Borgensavgiften i Alvesta synas av förvaltningsrätten

Alvesta Kommunfullmäktiges beslut i Alvesta om höjd borgensavgift samt att Allbohus ska ta över kommunala lokaler har överklagats av en hyresgäst hos Allbohus.

Det var på kommunfullmäktiges möte i september förra året som beslutet togs om att höja borgensavgiften, från 0,4 procent till 0,5 procent. Vid samma möte klubbades även att Allbohus ska ta över kommunala verksamhetslokaler.

Båda besluten har överklagats till förvaltningsrätten av en hyresgäst hos Allbohus. I överklagan skriver hyresgästen, som får hjälp av Hyresgästföreningen, att besluten strider mot lagen om kommunala bostadsaktiebolag, vilken började gälla förra året och som innebär att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Läs ocksåBorgensavgiften i Alvesta prövas inte

Kommunens beslut att fastställa borgensavgiften till 0,5 procent är ett otillåtet sätt att fastställa kommunal borgensavgift på, anser hyresgästen. Eftersom marknadsmässiga villkor förändras över tiden kan borgensavgiftens storlek bara bedömas vid varje tillfälle ett nytt lån tas upp av bostadsbolaget, enligt hyresgästen som tillägger att det leder till hinder mot affärsmässigheten när ägaren fixerar en egen nivå för borgensavgiften vid ett enda tillfälle.

Beslutet att Allbohus ska ta över kommunens fastigheter som rymmer icke vinstdrivande kommunal verksamhet, exempelvis skolor och förskolor, strider även det mot de affärsmässiga principerna, enligt hyresgästen som skriver att det innebär att bolagets skuldsättning ökar och så hade ägarna till ett privatägt bolag inte agerat.

Alvesta kommun har yttrat sig till förvaltningsrätten och anser att båda besluten i fullmäktige har klubbats i laga ordning. Enligt kommunen är det fullmäktiges uppgift att fastställa borgensavgiften. ”Det är en principiell och övergripande fråga som skall bestämmas av kommunfullmäktige”, skriver kommunen och redovisar en utredning som gjordes inför beslutet om höjningen. Där framgår att kommunen förhört sig hos två banker och därefter gjort bedömningen att 0,5 procent i borgensavgift är rimligt.

Enligt kommunen strider inte heller övertagandet av lokalerna mot affärsmässigheten. ”Övertagandet av fastigheterna ökar visserligen skuldsättningen men ekonomin för de nya fastigheterna kommer att hållas tydligt åtskilda från andra verksamheter i bostadsbolaget”, skriver kommunen och tillägger att särredovisningen kommer att visa det positiva resultat som verksamhetslokalerna normalt ger.

Fotnot: När det gäller borgensavgiften så ligger ett liknande fall hos kammarrätten. Det handlar om hyresgäster i Lysekil som överklagat en höjning av borgensavgiften. Hyresgästerna förlorade i förvaltningsrätten och ärendet överklagades.

Borgensavgiften är en avgift som det kommunala bostadsbolaget betalar för att kommunen går i borgen för bolagets lån. Med en kommunal borgen i ryggen får bolaget ofta bättre lånevillkor hos banker och kreditinstitut. Borgensavgiften ska motsvara det bolaget ”tjänar” på att ha kommunen som borgenär.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.