Annons

Bostadsbolag i kommun med fattiga invånare vill ha rekordstor höjning av hyran

Bjuv 13,45 procent. Den hyreshöjningen yrkar det kommunala bostadsbolaget i skånska Bjuv på. ”Det kan de ju glömma”, säger en lokal företrädare för Hyresgästföreningen. Inte orimligt, tycker vd på Bjuvsbostäder och hänvisar till dyrare fjärrvärme.
En delad bild. En del visar ett flerfamiljshus i mörker. En del visar en äldre man med vitt hår och glasögon. En del visar en skylt med texten Bjuvsbostäder och en fågel.
Foto: Petra Martinsson (Hem & Hyra)/Elin Lilja (Hyresgästföreningen)
Bjuvsingen Rolf Malmberg tycker att det kommunala bostadsbolagets yrkande på en höjning på 13,45 procent är alldeles för mycket.

Bjuvsbostäder har lämnat ett yrkande om att höja de hyror som ska gälla från nästa år med 13,45 procent. Det är det näst högsta av de yrkande som hittills kommit in från de allmännyttiga bostadsbolagen. Bara Gotlandshem har lämnat ett högre yrkande, med 17,53 procent.

Rolf Malmberg sitter med i styrelsen för Hyresgästföreningen region i norra Skåne, och är själv med i förhandlingen. Han är också hyresgäst hos Bjuvsbostäder. Så här säger han om yrkandet.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

– Det kan de ju glömma. I så fall kommer Bjuvsbostäder inte ha några hyresgäster över huvudet taget.

Lägre inkomster i Bjuv

Den gamla industriorten Bjuv ligger lägre än landet som helhet, när det gäller snittinkomsten hos befolkningen. Bjuvsingarna tjänar drygt 4 000 kronor mindre, än snittet för hela Sverige. Ändå är Bjuvsbostäders yrkande i toppen när det gäller allmännyttorna, och mer än de 11 procent som de privata fastighetsägarna i Bjuv kräver.

– De måste vara lite realistiska, säger bjuvsingen Rolf Malmberg.

Läs ocksåHur förhandlas min hyra? Hyresgästföreningen mot hyresvärdarnaHyra, hyror, hyresförhandling 2022, hyra 2022, hyresförhandling

Han tycker att Bjuvsbostäders yrkande är ”horribelt”.

– Det ska ju vara en billig och rättvis bostad för befolkningen, säger han.

Läs ocksåDärför kan hyran höjas mer än någonsin 2024 - sju faktorer som påverkar

Rolf Malmberg berättar att flera hyresgäster som han pratat med tyckte att förra årets överenskommelse som innebar en höjning med 4,5 procent var för mycket.

Annons

Bjuvsbostäder och Hyresgästföreningen är inte bara oense om hyreshöjningen, utan har också skilda åsikter om hur processen för att komma fram till en överenskommelse ska gå till.

Pekar på rekordbelopp

Hyresförhandlingarna utgår från den så kallade trepartsmodellen, där höjningarna ska baseras på kostnadsökningarna som varit de senaste tre åren. Målet är bland annat att parterna ska lättare komma överens och undvika strandningar, som vid förra årets utdragna processer.

Allt pekar på rekordbelopp i årets förhandlingar runt om i landet. Årets yrkanden är högre än någonsin och slår även förra årets rekord. Hem & Hyras genomgång visar att snittkravet kan uppskattas till drygt 10 procent. Hyreshöjningen hamnar i slutändan ofta en bit ifrån de hyreskrav som ställs från hyresvärdarna. Men höga yrkanden betyder generellt höga hyreshöjningar.

En skallig man med glasögon, blåa ögon, skjorta och en blå kavaj.
Christofer Bernebring, vd Bjuvsbostäder

Christofer Bernebring är vd på Bjuvsbostäder. Han säger att den procentsats som bostadsbolaget nu kommit fram till grundar sig på de siffror som båda parter är överens om, till exempel ökade kostnader för räntor och fjärrvärme.

– Det är fakta, säger Christofer Bernebring.

Däremot tycker han det är fel att kalla 13,45 procent för ett yrkande, och säger att detta inte är den slutgiltiga siffra som kommer att komma från bostadsbolaget.

Rolf Malmberg på Hyresgästföreningen menar att det är fel att lägga ett procent-yrkande, bara utifrån det första steget i processen.

– Man ska också gå igenom de lokala förutsättningarna och sedan titta på vad hyresgästerna har för möjligheter, säger han.

Fjärrvärmen har blivit dyrare

Christofer Bernebring ser ingen överhängande risk med att en för stor hyreshöjning skulle göra det svårt för Bjuvsbostäder att få sina lägenheter uthyrda, om inte det blir stora höjningar av hyran under flera års tid.

Annons

– Enskilda hushåll drabbas mer än andra men då har vi som tur är ett socialt skyddsnät i Sverige, säger han.

Att fjärrvärmen blivit dyrare jämfört med andra orter och kommer att bli dyrare framöver är en av de saker som gör att Bjuvsbostäder nu tar i med 13,45 procent för att få täckning för sina kostnader.

– Vi har fått aviserade höjningar på taxor på fjärrvärme på över 50 procent på en av våra orter och 30 på den andra, säger Christofer Bernebring.

Vd:n berättar att parterna har haft två förhandlingstillfällen, och kommer att träffas igen under nästa vecka. Han hoppas på att parterna kan komma överens om de hyror som ska gälla från 1 januari 2024, utan att det hamnar i Hyresmarknadskommittén.

– Vi ser det som väldigt angeläget att komma överens i närtid, säger Christofer Bernebring.

Läs mer: Så mycket vill din hyresvärd höja hyran – vi har hela listan!

Fakta: Bjuvsingarna tjänar mindre
  • I Sverige är den genomsnittliga inkomsten före skatt för personer som är mellan 20 och 64 år 30 842 kronor per månad, enligt den senaste uppgiften från år 2021.
  • Samma år var den för Bjuv 26 283 kronor.
    Källa: SCB
Fakta: Så mycket har hyran höjts i Bjuvsbostäder
  • 2023 års hyra: 4,5 procent (varmhyra)
  • 2022 års hyra: 1,85 procent
  • 2021 års hyra: 0,75 procent
    Källa: Hem & Hyra, Hyresgästföreningen
Läs också Barbro protesterar mot 17 procents hyreshöjning: "Jag kan tvingas flytta" Så mycket höjer halländska värdar hyran 2024 – hela listan Medlare ska få fart på hyresförhandlingarna: "Komplicerat"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.