Annons

Bostadsbolag sågar hyresutredning

Varberg ​Det behövs ett nytt förslag för de kommunägda allmännyttiga bostadsbolagens framtid. Det menar Varbergs Bostads AB som är starkt kritisk mot de alternativ som lanseras i statliga utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna”.

​–  Inget av alternativen i utredningen är önskvärt eller genomförbart utan allvarliga konsekvenser för såväl samhälle som bostadsföretag, menar Varbergs Bostads AB: s vd Robert Hörnquist, som också anser att utredningen bygger på bristfällig kunskap om allmännyttan och på en alltför snäv tolkning av EU-rätten.

Annons
I utredningen föreslår enmansutredaren Michael Koch två möjliga vägar för de allmännyttiga bolagen. Det ena alternativet är att bolagen drivs enligt en strikt självkostnadsprincip, det andra att bolagen ska drivas strikt affärsmässigt och sträva efter största möjliga vinst.
Men Robert Hörnquist tycker illa om bägge de här förslagen.
–   Självkostnadsstyrda bolag riskerar att leda till att de kommunala bostadsföretagen inte kommer att kunna erbjuda ett boende som attraherar olika grupper. Utrymmet för investeringar och produktutveckling kommer att bli mycket begränsat vilket kan leda till att bostadsområdena blir utarmade och får social housing-karaktär.
–  Bostadsmarknaden riskerar att bli mer uppdelad än i dag efter sociala och ekonomiska kriterier och de kommunala bostadsföretagen kommer inte att vara den tillgång på den lokala bostadsmarknaden som det är tänkt.
Men att enbart arbeta med vinstsyfte framför ögonen vore minst lika negativt, enligt Robert Hörnquist. Dels blir effekten att företagen kommer att försöka pressa upp hyrorna så mycket som möjligt, dels är det inte längre självklart att bolagen kan engagera sig i frågor som till exempel boinflytande, trygghetsgrupper och långsiktigt hållbar utveckling.
–  För ett företag som i första hand ska se till att maximera vinsten blir det också naturligt att välja bort ”problemhushåll” eftersom dessa kan leda till högre kostnader och därmed lägre vinst.
Robert Hörnquist menar också att förslaget om vinstmaximerande företag kommer att hämma nybyggnationen av hyresrätter. 
–  Om kommunen som ägare går in och garanterar nyproduktion, accepterar nedskrivningar, tillskjuter kapital eller erbjuder mark till sitt bostadsbolag är det enligt utredningen att betrakta som otillåtet statsstöd.
– Konsekvensen blir att om ingen privat aktör nyproducerar ska inte heller det kommunala bostadsföretaget göra det om investeringen inte ger en avkastning som skulle accepteras av privata investerare.
I stället för utredningens två alternativ vill Varbergs Bostads AB att ett nytt förslag arbetas fram. Ett förslag som innebär att allmännyttan ska drivas på affärsmässig grund med långsiktig lönsamhet som mål men utan att bolagen är förhindrade att ta ett samhällsansvar.
På en punkt är dock Varbergs Bostads AB och utredningen överens. Hyrestaket, som innebär att allmännyttans hyror utgör övre gräns för vad privatvärdarna får ta ut i hyra, bör avskaffas.
–  Kommunala och privata fastighetsägare bör ha lika villkor och hyresförhandlingar bör ske utifrån de olika hyresvärdarnas fastigheter, standard, service, kvalitet med mera, anser Robert Hörnquist.
Varbergs Bostads AB är ingen självständig remissenhet utan har översänt sina synpunkter till Varbergs kommun, som är en av ett 40-tal kommuner i landet som utsetts till remissinstans och som före den 8 september ska säga sitt om utredningen.

Annons
Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Fem år senare – nu har Fagersta till slut ett kommunalt bostadsbolag "Målet är aldrig att resultatet ska bli bra" – allmännyttorna är fast i fuskarnas klor Kommunen som går mot strömmen - här startas en ny allmännytta Överfall i tvättstuga – trostjuv slog hyresgäst med hammare Hos Jessica får katterna bestämma stilen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.