HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Bostadsbristen i hela landet

Nyheter Över hälften av Sveriges kommuner har brist på bostäder, enligt en undersökning från Boverket. På Hem & Hyras karta kan du se hur bostadsläget ser ut i just din hemkommun.


Läs ocksåRekordstora otillåtna överföringar ur allmännyttan: Över 320 miljonerEskilstuna, Kfast, värdeöverföring, otillåten värdeöverföring

Röd färg: Brist på bostäder. Grön färg: Balans. Blå färg: Överskott. Klicka på kommunerna för att se mer information. Källa: Boverket, Bostadsmarknadsenkäten 2014.

Av Sveriges 290 kommuner uppger drygt hälften, 156 stycken, att de har ett underskott på bostäder. Framför allt är behovet av små, billiga lägenheter, studentbostäder och bostäder för äldre stora på många håll i landet. Som tidigare är det framför allt i storstadsregionerna och på de större studieorterna som trycket är som störst. Detta visar Boverkets senaste upplaga av bostadsmarknadsenkäten. På Hem & Hyras karta här ovan kan du klicka på kommunerna för att se hur de svarat på Boverkets frågor. Klicka här för att öppna kartan i ett eget fönster.

Men till skillnad från de senaste årens undersökningar uppger många kommuner att de kan se en ljusning. Under år 2013 påbörjades 34 500 bostäder, en ökning med ungefär 50 procent jämfört med 2012, enligt statistik från SCB. Boverkets prognos är att ökningen kommer fortsätta: 35 000 bostäder kommer att påbörjas i år och 38 000 nästa år.

Läs ocksåRusning efter sista stödpengarna till hyresrätter: "Pengarna kommer inte att räcka"Pengar, byggbidrag,

– Byggandet av bostäder förväntas öka kraftigt. Men när vi tidigare gjort enkäten har vi sett att kommunerna varit för optimistiska när det kommer till bostadsbyggandet, särskilt de mindre kommunerna, så det tar vi hänsyn till när vi gör vår bedömning, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

En starkare konjunktur, ökad konsumtionsvilja och mycket låga räntor lägger grunden för det ökade bostadsbyggandet, enligt Boverkets analys.

Byggandet av studentbostäder har de senaste åren legat på en mycket låg nivå. Av landets 43 högskolekommuner uppger 25 att det saknas studentbostäder. Samtidigt tror många av de svarande att byggandet kommer att ta fart under de närmaste två åren. Enligt kommunernas egen uppfattning kommer över 4 000 studentbostäder per år att byggas 2014 och 2015 – en mångdubbling jämfört med tidigare år. År 2013 färdigställdes drygt 1 000 studentbostäder.

Läs ocksåHissen låste in Nadja och hindrade hemtjänsten - men nya förslag ska göra hissåkandet säkrareHiss, Nordmarksvägen, Farsta strand

– Mest anmärkningsvärt i årets resultat tycker jag är den kraftiga ökningen av byggandet av studentbostäder. Där kan man se en väldigt stor skillnad jämfört med tidigare år, det är verkligen en fråga som kommunerna uppmärksammar, säger Hans-Åke Palmgren.

Läs också Lundastudent tog inga poäng – kastas ut från sitt boende Catherine gör städningen till ett rent nöje – ingen idé att klanka ner på studenterna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.