HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Bra år för Sörmlands allmännyttor

Södermanland De kommunägda bostadsföretagen i Södermanland hade ett bra år 2019. Sex av nio företag förbättrade sina resultat. Den sammanlagda vinsten ökade från 126 miljoner kronor till 161 miljoner.
Foto: Monika Steczkó
Strängnäs hade 2019 Södermanlands lönsammaste allmännytta. Strängnäs Bostads vinstmarginal var 21 procent.

Det är de små och medelstora så kallade allmännyttiga bostadsföretagen i länet som har den högsta lönsamheten i förhållande till omsättningen.

Kfast i Eskilstuna, ett lika stort företag som de övriga allmännyttorna tillsammans, gjorde visserligen den högsta vinsten 2019 med plus 55 miljoner kronor.

Läs ocksåÄldre får betala mer än andra för att bo

Vinstmarginalen var dock bara åtta procent, en siffra som överträffades av alla andra allmännyttor utom Flens Bostads.

Högst vinstmarginal hade Strängnäs Bostads AB med 21 procent. Något som innebär att drygt var femte hyreskrona som kommer in kan användas till ränteutgifter och återinvesteringar.

Goda vinstmarginaler nära 20 procent hade också Kfab i Katrineholm, Kustbostäder i Oxelösund, Nyköpingshem och Trobo i Trosa.

Läs ocksåTommys fru fick demensboende – hyran dubblades mot vanlig etta

Just Trobo har haft stora lönsamhetsproblem som en följd av att fastigheterna varit hårt belånade och ränteutgifterna extremt höga.

2018 lade företaget 11 miljoner extra på att lösa in sina så kallade ränteswappar innan nya, begränsande avdragsregler skulle införas.

Efter den upprensningen kunde Trobo vända 2018 års förlust med 12 miljoner kronor till en vinst med 2 miljoner.

Läs ocksåArne har varit trogen sin värd - nu förlorar han sin rabatt

Vände minus till plus gjorde också lilla Vingåkershem med bara drygt 300 lägenheter och 32 miljoner i omsättning.

Efter ett riktigt dåligt 2018 med 13 miljoner i förlust kunde Vingåkershem 2019 redovisa en vinst med drygt 2 miljoner.

I årsredovisningen antyds det dock att det är ett resultat av att vissa kostnadsdrivande saker skjutits på framtiden. En planerad rivning av två fastigheter och vissa underhållsprojekt genomfördes inte som planerat. Vingåkershem hade annars budgeterat för ett nytt, stort underskott.

Bäst soliditet, ett mått på den långsiktiga styrkan, har Nyköpingshem och Strängnäs Bostads med 33 procent. Det innebär att tillgångarna till en tredjedel är finansierade med egna pengar.

Lägst soliditet har Kfab i Katrineholm med tillgångar värda drygt 2 miljarder men också skulder på drygt 1,8 miljarder, vilket ger en soliditet på tio procent.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2019 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2018
Kfast, Eskilstuna 55,2 mkr 8 procent 16 procent 1 351,8 mkr 61,1 mkr
Flens Bostads 0,8 mkr 6 procent 18 procent 125,5 mkr 2,0 mkr
Gnestahem 3,7 mkr 10 procent 17 procent 81,3 mkr 3,6 mkr
Kfab, Katrineholm 30,5 mkr 19 procent 10 procent 329,3 mkr 12,2 mkr
Kustbostäder, Oxelösund 12,9 mkr 18 procent 17 procent 109,7 mkr 11,7 mkr
Nyköpingshem 40,7 mkr 17 procent 33 procent 312,3 mkr 53,1 mkr
Strängnäs Bostads 13,1 mkr 21 procent 33 procent 113,6 mkr 7,8 mkr
Trosabygdens Bostäder 1,9 mkr 19 procent 18 procent 72,7 mkr ´- 12,3 mkr
Vingåkershem 2,2 mkr 11 procent 12 procent 32,5 mkr ´- 13,3 mkr
Totalt 161,0 mkr 14 procent 19 procent 2 527,0 mkr 125,9 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också Thorleifs lyft: blev billigare att hyra via bilpool Granskning: Två av tre studenter missar bostadsbidraget – "nästan 10 000 kronor på ett år"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.