HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

De som styr Hallands hyresrätter bor i villa

Halland De be­stämmer över hyresgästernas boende. Men bara var fjärde sty­rel­se­le­da­mot bor själv i hyresrätt. Vissa av dem har ald­rig gjort det.
Foto: Gry Ellebjerg
Foto: Gry Ellebjerg

Den ty­piske sty­rel­se­le­da­moten i ett kom­mu­nalt bo­stads­bo­lag är man, över 70 år gam­mal och bor i en villa han själv äger. Det visar Hem & Hy­ras granskning av de sex kom­mu­nala hyres­värdarna i Halland.

De flesta sty­rel­se­le­da­möter har vis­ser­li­gen hyrt bo­stad ti­digare i sitt liv, gans­ka ofta un­der många år. Men var åttonde som svarar upp­ger att de ald­rig nå­gon­sin bott i hy­res­rätt.

Läs ocksåOmbildning till bostadsrätter blir inte av - HFAB säljer 175 lägenheter

Henrik Andersson (C), är ordförande vid det kommunala bostadsbolaget i Halmstad. När han fick sitt första jobb och var ensamstående, inledde han sin bostadskarriär med nio år i hyresrätt. Idag bor han i en gammal släktgård på landet.

– Jag tycker vi har en bra helhet i vår styrelse. Vi bor på olika sätt. Men det är inte hur vi bor som är det mest avgörande utan det viktigaste är styrelsens kompetens. Det är ju upp till varje styrelseledamot att sätta sig in i allt som rör HFAB och att få en övergripande syn på bolaget.

Använder du din erfarenhet av att ha bott i hyresrätt i din roll som HFAB:s ordförande?

Läs ocksåSå mycket höjer halländska värdar hyran 2022 – hela listan

– Nej, det kan jag inte säga.

Hur ser din kontakt med hyresgäster ut?

– Jag har både släkt och vänner som bor i hyresrätt. De är generösa med att ge feedback på hur det fungerar i deras boende. Jag möter även hyresgäster i min roll som ordförande. Till exempel när jag inviger något eller delar ut stipendier. Då brukar jag prata med många hyresgäster.

Läs också20 000 lägenheter i hus som hotas av översvämning – här är du extra utsattÖversvämningar Sverige

Os­kar Svärd forskar i of­fent­lig för­valtning vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, med spe­cia­li­sering på kom­mu­nala bo­stads­bo­lag. Han me­nar att er­fa­ren­heten spelar roll för det praktiska arbetet.

– De som sitter i sty­rel­sen är po­li­tiskt till­satta. Då ska de ock­så re­pre­sen­tera väl­jar­kåren ut­ifrån åsikter och so­ci­al till­hö­rig­het. Då in­går det att man ska känna till det om­rå­de som man ska sty­ra över. I det per­spek­tivet är det en tyd­lig so­ci­al sned­re­kry­ter­ing som ni pekar på här, säger han.

LÄS MER:

Bolagstopparna i Västra Götaland bor i villa

SÅ BOR DE HALLÄNDSKA STYRELSELEDAMÖTERNA
FRÅGA SVARSALTERNATIV SVARANDE I PROCENT
Hur bor du för närvarande?
Lägenhet 24%
Radhus/parhus 9%
Fristående hus 67%
Vilken ägandeform har ditt boende?
Hyresrätt 24%
Bostadsrätt 3%
Äger själv 73%
Hur många år i ditt liv har du bott i hyresrätt?
0 år 12,5%
1-2 år 3%
3-5 år 19%
6-10 år 31%
11-20 år 15,5%
20 år eller mer 19%
Fakta: Så gjorde vi

Hem & Hyra skickade ut en enkät till de 37 ordinarie styrelseledamöterna i de kommunala bostadsbolagen i Halland.

Av dessa svarade 32, vilken ger en svarsfrekvens på 86%.

Vi har inte frågat ersättare i styrelserna, inte heller styrelsledamöter i de privata bolagen.

Läs också Kommunen som går mot strömmen - här startas en ny allmännytta Nu höjs hyrorna för tusentals hushåll i Varberg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.