HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

”Det är ingen hemlighet att jag är socialist”

Göteborg Kristofer Lundberg sitter i regionstyrelsen för Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Han är även avlönad av Rättvisepartiet Socialisterna. ”Givetvis måste man kunna hålla isär sina roller” säger han.
Foto: Gustaf Görfelt
"En folkrörelse måste kunna ha högt i tak. Vi kommer aldrig att kunna säga att vi tycker lika om allting" säger Kristofer Lundberg.

Kristofer Lundberg är en av tre nya ledamöter som valdes in i regionstyrelsen vid årsmötet i våras.

Han är sedan tidigare ordförande för Hyresgästföreningen Angered, liksom för den lokala hyresgästföreningen i Sandeslätt, Hammarkullen. Två föreningar som båda är mycket aktiva och har många yngre medlemmar i styrelserna.

Läs ocksåKommunerna får ansvar för att fixa fram bostäder åt flyktingar

– Det är kul att få förtroendet att sitta i regionstyrelsen. Jag har varit tydlig med att jag vill se en mer aktiv och utåtriktad rörelse som går tillbaka till sina historiska rötter, säger Kristofer Lundberg.

Han är även ordförande för Rättvisepartiet Socialisterna i Angered (se faktaruta). Tidigare har Kristofer Lundberg varit ordförande för partiet i Västsverige och han är anställd av partiets tidning Offensiv. Något som emellanåt väckt reaktioner.

– Det är ingen hemlighet att jag är socialist. Jag har varit i förtroendevald i Rättvisepartiet Socialisterna under en jättelång period. Givetvis måste man kunna hålla isär sina roller. Men att förtroendevalda har ett stort samhällsengagemang har alltid varit vanligt i Hyresgästföreningen. De som var med och bildade föreningen var för det mesta aktiva i arbetarrörelsen och andra folkrörelser, säger Kristofer Lundberg.

Läs ocksåOmbildningar stoppas i Göteborg: alla ansökningar får nobben

Kan ditt dubbla engagemang vara en nackdel? Till exempel genom att politiska motståndare till Hyresgästföreningen kommer att skjuta in sig på din partitillhörighet?

– Det kommer de troligtvis att göra. Politiska fiender tar alltid chansen.

Omvänt, känner du att din bakgrund ger dig några fördelar?

Läs ocksåDystra kartläggningen: Inga stöd till hyresgäster att vänta – politikerna håller i pengarna

– Ja, det har varit en stor fördel att ha organisationsvana. Att veta hur demokratiska processer går till och att ha skolats till att ha skinn på näsan. Det har jag verkligen behövt i Hyresgästföreningen.

Vad säger du om någon skulle vara kritisk mot dina dubbla roller?

– En folkrörelse måste kunna ha högt i tak. Vill vi vara breda måste också olika åsikter få plats, det bästa är att diskutera öppet. Vi kommer aldrig att kunna säga att vi tycker lika om allting. Däremot är det det som majoriteten tycker som får bli linjen. Sedan är olika föreningar olika, beroende på det område som de verkar i. Men så länge man håller sig inom Hyresgästföreningens värdegrund så måste man tillåta det.

Ser du Hyresgästföreningen som ett verktyg för socialism?

– Nej, det skulle jag inte vilja säga. Föreningens främsta uppgift är att verka för en god och trygg bostad, något som är en mänsklig rättighet. Vi är en bred rörelse. Om medlemmarna skulle vilja gå åt det hållet, där vi också har våra historiska rötter, så anser jag att det vore en styrka. Men idag är vi inte den typen av folkrörelse. Jag tror som sagt att vi skulle stärkas av att bli det, men det är upp till medlemmarna.

Ni i Angeredsföreningen har satt en röd stjärna i ert standar, som ni har med er på demonstrationer och liknande. Är det en politisk markering?

– Nej, det är mer av estetiska skäl, vi gör en historisk koppling till de standar som fanns när föreningen startade för hundra år sedan.

Rättvisepartiet Socialisterna är en trotskistisk organisation. Historiskt har trotskismen varit känd för att arbeta med infiltration av andra organisationer, så kallad entrism. Är det entrism du håller på med?

– Nej, det är det inte. Men jag har väntat på att någon skulle ställa den frågan. Entrism är något som den trotskistiska rörelsen var tvungen till efter att den uteslöts ur Komintern (se faktaruta) och förföljdes. Då var man tvungen att arbeta i hemlighet och gå in i olika arbetarrörelser för att vinna gehör för revolutionära metoder. Men jag har alltid varit helt öppen med mitt engagemang, det finns inga hemligheter. Tvärtom. Jag har varit aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna längre än i Hyresgästföreningen och det var på mina politiska meriter jag blev förtroendevald i Hyresgästföreningen, för att jag arbetat mycket bostadspolitiskt. Återigen, man kan titta på historien. Läser man skildringar av föreningen under mellankrigstiden så kunde det vara djupa ideologiska diskussioner mellan socialdemokrater, kommunister och syndikalister på många föreningsmöten. Men utåt visade man enad front.

LÄS MER:
”Pappa var hängiven kommunist” – politisk mångfald inget nytt

Företrädare i dubbla roller – tillgång och huvudbry för Hyresgästföreningen

Fakta: Rättvisepartiet Socialisterna

Politiskt parti, socialistiskt och trotskistiskt. Innan 1997 hette organisationen Arbetarförbundet Offensiv.

Bildades av gruppen kring tidskriften Offensiv sedan de blivit uteslutna ur Socialdemokraterna och SSU efter anklagelser om entrism. (Se separat faktaruta).

Tidskriften Offensiv hade grundats 1973 av SSU:are som ansåg att Socialdemokraterna gått för långt åt höger. De var influerade av brittiska trotskister.

Källa: Wikipedia

Fakta: Entrism

Entrism innebär att (dolt eller öppet) gå in i en befintlig organisation med syfte att påverka dess inriktning.

Metoden förknippas med trotskismen och förespråkades av Lev Trotskij själv på 1930-talet. Trotskister har även senare använt sig av entrism, till exempel inom SSU i Sverige och i Labourpartiets ungdomsförbund i Storbritannien.

Källa: Wikipedia

Fakta: Trotskij och trotskismen

Lev Trotskij (1879-1940) var en av ledarna för det kommunistiska maktövertagandet efter den ryska revolutionen 1917.

Han grundade Röda armén och ledde den under ryska inbördeskriget.

Efter Lenins död uppstod en maktkamp mellan Stalin och Trotskij. Stalin ville nöja sig med ”revolution i ett land” och koncentrera sig på Sovjetunionen, medan Trotskij förespråkade världsrevolution.

Trotskij förlorade kampen, uteslöts ur kommunistpartiet och utvisades ur Sovjetunionen 1929. Så småningom slog han sig ner i Mexiko.

Eftersom Trotskij blivit utslängd ur Komintern (den sovjetstyrda kommunistiska internationalen) grundade han en egen international: Fjärde internationalen.

1940 mördades han i Mexico City av en av Stalins agenter.

Trotskismen som politisk inriktning är en utpräglat revolutionär och internationalistisk variant av marxism-leninismen.

Sverige finns två partier med trotskistiska rötter: Rättvisepartiet Socialisterna och Socialistiska partiet. Båda partierna har genom åren genomgått upprepade splittringar med utbrytningar som följd.

Läs också Hem & Hyras berättelse om Mariam ledde till lagändring Efter Hem & Hyras granskning av adresskaoset: nu kan lagen ändras

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.