Annons

Få unga och invandrare i bostadsbolagens styrelser

Stockholm Det är dubbelt så många över 75 år som under 30 år i de kommunala bostadsbolagens styrelser i Stockholms län, visar en granskning av Hem & Hyra. "Andelen yngre behöver öka", säger Hyresgästföreningens Simon Safari.
Foto: Mikael Bergling
Magda Rasmusson (MP) i Svenska Bostäders styrelse är kritisk till styrelsernas sammansättning.

Han får medhåll av Magda Rasmusson (MP), som sitter i styrelserna för de kommunala bostadsbolagen Stadsholmen och Svenska Bostäder i Stockholm. Hon är med sin 25 år den yngsta styreledamoten i ett kommunalt bostadsbolag i Stockholms län.

– Det har betydelse vilka som sitter i styrelserna för de kommunala bostadsbolagen.  Det är dessutom en viktig demokratisk princip att styrelsernas sammansättning speglar befolkningen.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Hem & Hyras undersökning av vilka som är ordinarie ledamöter i styrelserna för de kommunala bostadsbolagen i Stockholms län, sammanlagt 181 personer, visar bland annat:
*3 procent är under 30 år. 28 procent är under 50 år. 41 procent är 65 år eller äldre.
*Fyra ledamöter är under 30 år. Nio stycken är över 75 år.
*Styrelseledamöternas snittålder är 58 år. Kvinnorna är i genomsnitt något yngre än männen.
*Äldst är styrelseledamöterna i Upplands-Brohus, 72 år i genomsnitt. På andra plats i åldersligan kommer styrelseledamöterna i Nynäshamnsbostäder med en snittålder på 70 år.
*Yngst är styrelseledamöterna i Sollentunahem och Familjebostäder, 44 respektive 47 år i genomsnitt.
*32 procent av styrelsledamöterna är kvinnor. Störst andel kvinnor är det i Sollentunahems styrelse, 75 procent. Lägst är andelen i Väsbyhem och Össebyhus, 14 respektive 0 procent.
*Nio procent av styrelseledamöterna är födda utomlands. 12 procent bor i hyresrätt, 30 procent i bostadsrätt och 58 procent i villa/radhus eller motsvarande.

– Styrelseledamöterna är alldeles för lika varandra. Partierna behöver bli bättre på att rekrytera människor med olika bakgrund, säger Magda Rasmusson.

Annons

– Det är ett problem att kvinnor, utlandsfödda och yngre är underrepresenterade i styrelserna. Människor med olika bakgrund har olika perspektiv. Styrelsernas sammansättning behöver bli bättre, även om man självklart inte ska välja någon bara för att hen exempelvis är kvinna eller ung. Kompetensen är jätteviktig.

Läs ocksåStyr kommunala värdar – men bara var fjärde hyr själv sitt hem

Kan bristen på student- och ungdomsbostäder bero på att det sitter så få under 30 år i styrelserna?

– Styrelsernas sammansättning kan definitivt påverka vilka frågor som uppmärksammas och prioriteras.

Varför engagerade du dig?
– Från början var det på grund av klimatfrågan. Efterhand har jag även blivit engagerad i stadsplanering, bostäder och trafik. I Svenska Bostäders styrelse arbetar jag bland annat med frågor kring klimatanpassning, bilpooler och att vi ska ta fram en livscykelanalys av bolaget.

Annons
Läs ocksåBostadsbolagets ordförande drar nytta av livet som hyresgäst

Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen i region Stockholm, säger att det är viktigt med en större andel ungdomar, kvinnor och utlandsfödda i bostadsbolagens styrelser.

– Dessutom borde en större andel av styrelseledamöterna bo i hyresrätt. Jag tror att man har annan känsla för hyresrätten, och för att utveckla den, om man själv bor i hyresrätt än om man bor i exempelvis villa.

Fakta: Kommunala bostadsbolag

I undersökningen ingår 25 kommunala bostadsbolag i Stockholms län.
Sammanlagt 181 personer sitter i styrelserna som ordinarie ledamöter, varav några få sitter i två styrelser.
Uppgifterna avser hösten 2017.

Fakta: Styrelseledamöternas ålder

Snittålder: 58 år.
Snittålder kvinnor: 56 år.
Snittålder män: 59 år.
Snittålder ledamöter från Centerpartiet: 60 år.
Snittålder ledamöter från Socialdemokraterna: 59 år.
Snittålder ledamöter från Moderaterna: 59 år.
Snittålder ledamöter från Liberalerna: 59 år.
Snittålder ledamöter från Vänsterpartiet: 57 år.
Snittålder ledamöter från Kristdemokraterna: 55 år.
Snittålder ledamöter från Miljöpartiet: 52 år.

Snittålder ledamöter från övriga partier: 62 år.
Snittålder opolitiska ledamöter: 53 år

 

Fakta: Äldsta styrelserna

Högst snittålder bland styrelseledamöterna.
Upplands-Brohus, 72 år.
Nynäshamnsbostäder, 70 år.
Roslagsbostäder AB, 68 år.
Nykvarnsbostäder, 67 år.
Armada Bostäder, 66 år.

Fakta: Yngsta styrelserna

Lägst snittålder på styrelseledamöterna.
Sollentunahem, 44 år
Familjebostäder, 47 år.
Huge Fastigheter, 49 år
Värmdöbostäder, 50 år
Signalisten i Solna, 51 år

Fakta: Könsfördelning

Andel kvinnor i styrelsen (ledamöter)
Sollentunahem, 75 procent.
Stadsholmen, 71 procent.
Svenska Bostäder, 71 procent.
Familjebostäder, 57 procent.
Upplands-Brohus, 57 procent.
Haninge Bostäder, 50 procent.
Botkyrkabyggen, 43 procent.
Micasa Fastigheter, 43 procent.
Stockholmshem, 43 procent.
SHIS, 40 procent.
Fastighets AB Förvaltaren, 38 procent.
Signalisten i Solna, 38 procent.
Lidingöhem, 33 procent.
Tyresö Bostäder, 33 procent.
Sigtunahem, 29 procent.
Järfällahus, 28 procent.
Huge Fastigheter, 27 procent.
Telge Bostäder, 22 procent.
Ekerö Bostäder, 20 procent.
Nykvarnsbostäder, 20 procent.
Armada Bostäder, 18 procent.
Värmdöbostäder, 16 procent.
Roslagsbostäder AB, 14 procent.
Väsbyhem, 14 procent.
Össebyhus, 0 procent.

 

 

 

 

Läs också Norrlandstoppen får 227 000 – för 12 timmars arbete i veckan Timråbo lägst styrelsearvode i södra Norrland De bestämmer i sitt eget område

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.