Annons

Familj nära förlora halva sjurummaren – dom ger värden bakläxa: ”Känns jättebra”

Malmö Familjen hade sex barn och fick därför bygga ihop två lägenheter, en trea och en fyra. Men efter att barnen hade flyttat ut ville värden ta tillbaka den ena bostaden. Hyresnämnden gav grönt ljus men en hovrättsdom ger nu familjen rätt.
MKB, Malmös kommunala bostadsbolag
Foto: Anders Paulsson

Stora barnfamiljer kunde tidigare får dubbla hyreskontrakt hos MKB, det kommunala bostadsbolaget i Malmö. Skälet var att man ville förhindra trångboddhet. Dubbla kontrakt gav familjerna möjlighet att dela på sig men samtidigt bo i lägenheter intill eller nära varandra. Den sortens upplägg tillhör numera historien.

– Den typen av kontrakt skrivs inte idag när det gäller stora familjer utan då hittar man andra lösningar. Barnen växer upp och därför är det rimligt att familjerna lämnar en av två lägenheter, har Eva Rosengren, chef för MKB:s grupp som arbetar mot oriktiga hyresförhållanden, tidigare sagt till Hem & Hyra.

Eva Rosengren MKB
Eva Rosengren, chef för MKB:s grupp som arbetar mot oriktiga hyreskontrakt.

Bråk om vilken lägenhet familjen bodde i

Efter en intern granskning av familjer med just dubbla hyreskontrakt har flera familjer som hyr hos MKB fått lämna ifrån sig den ena lägenheten. Dit hörde familjen med sex barn som bott i samma område i trettio år. De har alltid betalat hyran i tid och bland annat varit engagerade i områdets självförvaltning. När barnen var små, i slutet av 1990-talet, fick de okej till att bygga ihop två lägenheter: en trea och en fyra. Nu är barnen stora men förutom föräldrarna bor en vuxen son hemma liksom ett familjehemsplacerat barn. När MKB ville riva kontraktet för fyrarummaren protesterade familjen. Alla fyra fick inte plats i trerummaren, menade de. I fyrarummaren kunde det minderåriga familjhemsplacerade barnet få ett eget rum.

Däremot kunde de tänka sig att ge upp trerummaren. Men MKB lyssnade inte. I stället höll hyresvärden fast vid sitt krav och hänvisade bland annat till att familjen på pappret var folkbokförd i trerummaren. Det menade MKB var ett bevis för att det var i den lägenheten de faktiskt bodde och hade behov.

– De har varit folkbokförda i trean och då är det vår bedömning att de har bott där, har Eva Rosengren på MKB tidigare sagt.

Därför skulle fyrarummaren lämnas till bostadskön och gå till någon som hade bättre användning för den.

Färsk dom ger familjen rätt

Eftersom familjen inte gick med på MKB:s krav vände sig hyresvärden till hyresnämnden tidigt i höstas för att de skulle pröva fallet. Och de gick på hyresnämndens linje. Eftersom de var skrivna i trean borde de lämna ifrån sig fyran. Hem & Hyra var då i kontakt med en familjemedlem som inte ville uttala sig i detalj men som beklagade nämndens beslut.

Men familjen gav sig inte utan överklagade beslutet till Svea hovrätt. Och nu får de alltså rätt. Hovrätten menar att folkbokföringen inte säger något om i vilken av de båda lägenheterna som familjen faktiskt bor efter dessa gränsar till varandra och dessutom har byggts ihop med någon typ av ”förbindelse”. Det går ”inte att dra någon tillförlitlig slutsats om boendeförhållandena på grund av uppgiften om folkbokföring”, skriver hovrätten i sin dom. Och eftersom hyresvärden inte har lämnat in någon annan bevisning så stoppar hovrätten uppsägningen.

– Det känns jättebra att vi kan bo kvar nu. Jag är förvånad över hyresvärdens agerande eftersom vi var beredda att ge upp trean. Det viktiga för oss är att den här processen är över, säger en av familjemedlemmarna.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.