HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Halmstad: Höga halter PFAS kräver dyra kolfilter

Nyheter Mickedala vattenverk utanför Halmstad använder grundvatten som är svårt förorenat av PFAS-ämnen. Med hjälp av dyra kolfilter renas vattnet, men halterna är tidvis mycket höga och nu utreds en ombyggnad av vattenverket.
Foto: Getty
Nära 1,5 miljoner svenskar har dricksvatten med tydligt förhöjda PFAS-halter, visar Hem & Hyras kartläggning.

Hem & Hyra har kartlagt halterna av de hälsofarliga PFAS-ämnena i svenskt dricksvatten (se faktaruta nedan). Detta efter att Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, föreslagit mycket kraftigt sänkta riktvärdena för de två vanligaste ämnena.

Det vattenverk som stundtals når de högsta halterna är Mickedala utanför Halmstad. Med stor sannolikhet beror det på att flygvapnet har bedrivit central brandutbildning under lång tid 1,5 kilometer därifrån.

Läs ocksåGiftet som 1,5 miljoner svenskar dricker

Redan 2009 tog försvaret upp att man hade uppmätt höga halter PFAS i grundvattnet i anslutning till brandövningsplatserna. Ändå dröjde det flera år innan vattnet i Mickedala testades och halter på upp till 300 nanogram PFAS per liter upptäcktes i grundvattnet där.

Tack vare att man redan tidigare hade kolfilter för att rensa bort bekämpningsmedel var halterna lägre i dricksvattnet. Med hjälp av aktivt kol kan nämligen PFAS-föreningar rensas bort, men när kolet blir mättat försämras den förmågan och kolet behöver bytas flera gånger per år. Därför varierar nu halterna mellan 0 och cirka 110 nanogram per liter dricksvatten.

Läs ocksåSänkning av gränsvärden för PFAS dröjer

–  Vi har nyligen arbetat fram nya rutiner och kommer att analysera utgående vatten varje månad. Analyserna för PFAS är dyra, men vi ser det som en fördel att kunna optimera kolbytena på ett bättre sätt och vi vill säkerställa att halterna understiger åtgärdsgränsen på 90 nanogram per liter, säger Mattias Hultin, avdelningschef på Laholmsbuktens VA.

Där är man fullt medveten om att Efsa föreslår kraftigt sänkta riktvärden och att det kan leda till att Livsmedelsverket sänker åtgärdsgränsen.

– Vi har i ett tidigt skede startat ett arbete för att kunna möta eventuella justerade riktvärden. Om förutsättningarna på Mickedala vattenverk ser ut som de gör idag krävs det ett tätare intervall av kolbyte, vilket leder till en högre kostnad, men vi håller på med en utredning hur vi ska kunna bygga om vattenverket med fler kolfilter, säger Mattias Hultin.

Läs ocksåUppsala: Dyr PFAS-rening läggs på VA-taxan

Liksom på de flesta håll får Laholmsbuktens VA själva stå för de ökade driftkostnader PFAS-ämnena i grundvattnet för med sig. Branschorganisationen Svenskt Vatten tycker att staten måste ta ett ansvar i vissa fall där exempelvis försvaret har orsakat föroreningarna.

– Vattenförsörjningen är kommunens ansvar och blir det fördyringar så slår det ju på VA-taxan, det finns ingen annan finansiering i dag. Men när det är större problem och det krävs omfattande åtgärder måste staten gå in med stöd. Grundprincipen är ju att förorenaren ska betala, säger Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt vatten.

Fakta: PFAS och dricksvattnet
  • PFAS är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen, tillverkade av människan.
  • De används bland annat i brandskum, impregnering, smink och skidvalla.
  • På senare år har man upptäckt att PFAS läckt ut i vatten och återfunnits i dricksvatten på flera håll.
  • Senaste forskningen visar att människors hälsa kan påverkas på flera sätt av PFAS-ämnen.
  • Före jul föreslog Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, en mycket kraftigt sänkning av ”tolerabelt dagligt intag” för ämnena PFOS och PFOA.
  • Livsmedelsverket inväntar nästa rapport från Efsa innan man ändrar den svenska åtgärdsgränsen, som i dag ligger på 90 nanogram per liter för elva olika PFAS-föreningar.
  • Ingen vet var den nya gränsen kommer att hamna, ingen har heller haft en samlad bild över vilka halter som finns i svenskt dricksvatten.
  • Hem & Hyra begärde därför de senaste analysrapporterna från 65 vattenverk som bedömts kunna vara påverkade av PFAS, enligt en inventering som Livsmedelsverket gjorde 2014.
  • De allra flesta hade ej mätbara eller mycket låga halter. Tio vattenverk hade halter över tio nanogram per liter. Se hela listan här.
Läs också Grannens larm: Drick inte vattnet! Vad finns i dricksvattnet?

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.