HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Här får ingen bo – akut risk för hälsan med råttor och smuts

Lomma Råttbajs, rutten mat och smuts mötte miljöenhetens inspektörer när de besökte huset i Lomma. Nu förbjuds boende i fastigheten, eftersom det kan vara skadligt. Flerfamiljshuset ägs av kommunen som har placerat flyktingar där.
Foto: Anders Paulsson

Bristerna beskrivs som akuta, främst kopplade till råttor och svårigheter att sköta personlig hygien. Efter en inspektion i mitten av juni har Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma förbjudit allt boende i en av kommunens fastigheter. De två husen i Flädie rymmer flera lägenheter och har använts som flyktingboende under flera års tid. Enligt beslutet innebär fastigheten ”en omedelbar risk för olägenhet för människors hälsa”.

I ett av husen fanns spår av skadedjur, råttor. Det var bland annat avföring och söndergnagda sopor på golv och inne i köksskåp. I en lägenhet hade boende på egen hand använt spackel för att hindra djuren från att krypa in via hål vid elementens rör i väggen. De berättade att de kunde höra djuren springa runt inne i väggarna. En av ytterdörrarna slöt inte tätt och gick inte heller att stänga helt.

Tätade hål, uppätna sopor och bajs.

Genomgående fann inspektörerna bristande städning med smuts och mögel. ”Luften upplevs som stillastående”, står det som en kommentar till en smutsig ventilationsinstallation.

”Det är alltid tråkigt när något som detta inträffar. Vad man kan säga är att detta ärende bekräftar att tillsynen i kommunen fungerar och vi behöver arbeta ännu snabbare och mer samordnat med att se över vårt underhåll”, skriver Felicia Mellgren Sandkvist, avdelningschef på socialförvaltningen i Lomma, i ett mejl till Hem & Hyra.

Beslutet betyder att ingen längre får bo på adressen, oavsett vilken typ av hyreskontrakt som finns och vem som betalar hyran för lägenheten. Vid tiden för inspektionen bodde det tre personer i det ena huset.

Problemen med skadedjur har funnits under lång tid på adressen. Redan för tre år sedan berättade boende för Hem & Hyra om råttorna som de mötte när de flyttade in. Då blev beskedet från Lomma kommunen att ”omfattande åtgärder” var planerade. Att miljöenheten tre år senare besökte huset berodde på ett tips om mögel i fastigheten, visar handlingarna.

”Det stämmer att det har förekommit tidigare klagomål på fastigheten. Där har åtgärder vidtagits. Boendet har varit under avveckling under 2020 på grund av att mottagandet av nyanlända ensamstående vuxna minskat kraftigt samt att fastigheten har haft bekymmer med fukt och skadedjur. Under april månad flyttade merparten av singelhushållen ut från kollektivdelen och i slutet av sommaren hade boendet varit helt tomställt. Dessvärre har inte avflyttningsrutinen fungerat tillfredsställande”,  skriver Felicia Mellgren Sandkvist.

Nu ska fastigheten storstädas och renoveras, familjerna som bor där har erbjudits andra bostäder. För tre år sedan beskrev boende i en familj situation som mötte dem med råttor så här när Hem & Hyra träffade dem:

– Vi hörde dem på nätterna när de kröp i väggarna och de åt maten i skafferiet. När de satte ut fällor fångade de tio stycken, men det hjälpte inte för vi hörde fortfarande ljud under golvet.

Boende hade lyckats fånga råttorna på bild när Hem & Hyra besökte huset.

Fastigheten rymmer en typ av osäkert boende som finns över hela Skåne och som Hem & Hyra rapporterat om. Hyresgästerna, ofta nyanlända flyktingar, saknar helt och hållet besittningsskydd. Rätten till bostaden blir villkorad genom specialavtalet och knyts exempelvis till begreppet “nyanländ”, vilket kan tolkas på flera olika sätt. Det kan innebära en specifik tidsperiod och sedan försvinner rätten till lägenheten.

Detta är möjligt tack vare ett tilläggsavtal som ligger vid sidan av det vanliga hyreskontraktet. I praktiken innebär det att familjer och enskilda personer lätt kan kastas ut, vilket även hände 2019 och sker nu. I Skåne har det skrivits tiotusentals avtal av den här typen på senare år, det har Hem & Hyras tidigare granskning visat.

Fakta: Vad är besittningsskydd?

Hyresgäster har genom sitt besittningsskydd rätt att begära att ett hyreskontrakt förlängs, även om hyresvärden skulle säga upp det. Om hyresgäst och hyresvärd inte kommer överens kan frågan avgöras i hyresnämnden. Fram tills det är avgjort där får hyresgästen bo kvar. Vid en andrahandsuthyrning inträder skyddet först efter två år.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.