Annons

Här planeras ny stadsdel – mitt i rödmarkerade riskzonen för skred

Kungälv Det multinationella bolaget stängde kexfabriken i Kungälv. Nu vill Orkla bygga en helt ny stadsdel på platsen, trots hög risk för skred. Amela Keserovic har kommunens uppdrag att se om det är möjligt. ”Allt går att göra om man vill, men frågan är vad det kostar.”
Foto: Skärmdump/Privat/Gustaf Görfelt
Orkla flyttade produktionen av Göteborgskex från Kungälv till Lettland. Nu vill bolaget bygga ett bostadsområde på den gamla fabrikstomten vid älven, trots hög skredrisk. Den mest komplicerade placeringen av ett byggprojekt i kommunen, enligt Amela Keserovic

Risken för skred väntas sexdubblas de närmaste 75 åren och Göta älv-dalen är Sveriges värsta riskområde. Statens geotekniska institut (SGI) har tillsatt en särskild Göta älv-delegation för att försöka hindra framtida katastrofer.

Dessutom väntas havsnivåerna stiga och nederbörden öka, med växande risk för översvämningar och erosion. EU har inlett ett projekt som ska hjälpa städer att backa bort från vattnet.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Trots detta utreder Kungälvs kommun nu en helt ny stadsdel precis invid förgreningen Nordre älv, en förgrening av Göta älv där största delen av älvens vattenmassor rinner ut i Kattegatt.

Lyser rött på kartan

Projektet kallas ”Kexstaden”, ett bostadsområde på tomten där ortens nyligen nedlagda kexfabrik nu ligger. En plats som lyser röd på SGI:s kartor – det vill säga hög skredrisk.

Amela Keserovic är kommunens projektledare. Hon säger att det är fastighetsägarna, där bland annat den nedlagda fabrikens ägare Orkla ingår, som tagit initiativ till exploateringen. De kommer att betala för det som eventuellt byggs.

Läs ocksåIngrid i Gottsunda fick besök av EU-projekt – så vill Uppsalahem minska sitt klimatavtryckIngrid Pineiro i röd tröja tar emot flera gäster i trappuppgången utanför sin ytterdörr. EU-projektet Net Zero Cities besökte Gottsunda.

– Men kommunen fattar beslutet och nu gör vi flera utredningar för att se om det är möjligt att bygga här, och vilka lösningar som i så fall kommer att krävas, säger Amela Keserovic.

Flera problem samtidigt

Det är ett antal olika problem som måste tas med i kalkylen.

Annons

Marken måste stabiliseras som skydd mot skred, med åtgärder både på land och i älven. Området måste vara skyddat för översvämning, men kommer det skyfall måste regnet samtidigt kunna rinna ner i älven.

Läs ocksåHårdare krav vid bostadsbyggen: Nya skred måste förhindras

Tidigare har det dessutom legat ett glasbruk på tomten, och det är mycket sannolikt att det finns gifter i marken som måste tas om hand.

Kostsamma åtgärder

– Det kommer att behövas fler utredningar, men utifrån vad vi vet redan nu kommer åtgärderna som krävs att bli väldigt kostsamma, säger Amela Keserovic.

För att hämta hem den höga kostnaden vill fastighetsägarna bygga ett stort bostadsområde. Från början ville de skapa 2 000 nya bostäder, vilket dock kommunen minskat till 1 600.

Men 1 600 bostäder är fortfarande många, och då kommer nästa problem. Nämligen att området ligger precis intill Västra Gatan, Kungälvs ”Gamla stan”.

”Måste ta hänsyn”

– Man måste ta hänsyn till närområdet. Den äldre bebyggelsen är mestadels låg, och det gäller att göra en snygg övergång till det nya. Dessutom är trafiken en utmaning. Det är jättemånga variabler.

Annons

Är det här det mest komplicerade byggprojektet ni har haft i Kungälv?

– Ja, det kan man säga. Dels alla geotekniska utmaningar, dels att det är så nära stadskärnan.

Är det överhuvudtaget smart att bygga en ny stadsdel här?

– Det är svårt att svara på. Allt går att göra om man vill, men frågan är vad det kostar och vad man är villig att betala. Det är en kalkyl som exploatörerna får se om de får ihop. Jag personligen ser potential för flera andra lösningar.

Läs också När som helst kan marken ge vika – deras hem står mitt i riskzonen ”Hade varit fruktansvärt” Dorothee cyklade med Egyptens president – "Han kallade det för ett maratonlopp" Deras hem överhettas - och värre blev det när värden kastade persiennerna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.