Annons

Hela Göteborg undantas från ebo – asylsökande mister ersättning

Göteborg Kommunfullmäktige i Göteborg har bestämt att undanta hela staden från ebo-lagstiftningen. Asylsökande som bosätter sig här på egen hand efter 1 juli mister därmed sin ersättning.
Foto: AnnaKarin Löwendahl/Montage: András Frimmel
Asylsökande som bosätter sig i Göteborg blir av med sin dagersättning. Svartjobb, fler fuskkontrakt och ökad adresshandel kan bli resultatet. Pouya, som vi kallar honom, bor redan här i väntan på asylbesked. Han tror att jakten på bostad övertrumfar politikernas regler. Hem & Hyra har tidigare i år granskat adresshandeln, ett reportage som även fick finansminister Magdalena Andersson att reagera.

LÄS MER: Asylsökande sjuksköterskan Pouya, 44, i Bergsjön försörjer sig hellre på svartjobb än byter bostadsort

Det var vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen som beslutet togs. Asylsökande som väljer att avstå anvisat boende och i stället flyttar till Göteborg mister från 1 juli rätten till dagersättning från Migrationsverket.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Beslutet är möjligt tack vare ett undantag i den nuvarande ebo-lagstiftningen (se faktaruta nedan). Den tillåter asylsökande att själva ordna eget boende – ebo – med bibehållen ersättning under väntetiden.

Erfarenheten har visat att många asylsökande väljer denna modell, och att de ofta söker sig till områden där släkt, vänner och landsmän redan bor. Det gäller i regel områden som präglas av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och en stor andel försörjningsstöd.

Den stora inflyttningen har gött trångboddhet, segregation och en svart bostadsmarknad där ockerhyror och adresshandel blivit vardag.

Annons
Läs ocksåNy lag ökar risken för fusk med hyreskontrakt och adresser

Göteborg hör till de 32 kommuner som därför har fått lov att undanta vissa områden från reglerna. Villkoret är att områdena bedöms ha sociala och ekonomiska utmaningar.

Den styrande alliansen i Göteborg vill undanta ungefär en tredjedel av staden. Här finns många av hyresrätterna, framför allt de med lägre hyror. Det är också områden där många nyanlända redan bor, där arbetslösheten är hög, många invånare är beroende av försörjningsstöd och få har högre utbildning.

De gulmarkerade områdena utgör stadsledningskontorets förslag på var inflytt skulle hindras: främst de nordöstra stadsdelarna, delar av Hisingen och i Frölunda/Tynnered. Detta förslag stöds av de styrande allianspartierna i Göteborg. Men enligt kommunfullmäktiges beslut ska undantaget i stället gälla hela Göteborg.

Men när frågan togs upp i en oenig kommunstyrelse i mars drev stadens två största partier, Socialdemokraterna och Demokraterna, igenom att hela Göteborg skulle omfattas. Beslutet gick igenom med stöd av Sverigedemokraterna.

Nu har kommunfullmäktige alltså slagit fast att detta är stadens linje. Anmälan skickas till Migrationsverket inom en vecka.

Annons

Migrationsverket sammanställer sedan en förteckning över vilka områden i landet som omfattas av de nya reglerna. Listan presenteras inom kort och gäller från och med 1 juli i år.

Migrationsverket har inget uppdrag att pröva kommunernas val av områden. Länsstyrelsen i Västra Götaland är dock kritisk till att undanta Göteborg i sin helhet, eftersom alla områden ”inte kan anses ha socioekonomiska utmaningar”.

Läs ocksåAsylsökande kan mista ersättning vid flytt till Göteborg

LÄS MER: Hem & Hyra har tidigare i år granskat den adresshandel som hotar att kortsluta det svenska folkbokföringssystemet. Det uppmärksammade reportaget har väckt reaktioner ända upp i riksdag och regering. Här hittar du hela granskningen – Jakten på en adress.

Fakta: Eget boende – ebo
  • Asylsökande kan själva ordna bostad medan de väntar på besked. Det kallas ebo (eget boende). Drygt hälften väljer denna form.
  • 32 kommuner har fått tillstånd att begränsa ebo. Det gäller bland annat i Göteborg.
  • Kommunstyrelsen vill att hela staden ska undantas från ebo.
Fakta: Dagersättning till asylsökande

Asylsökande som inte har några egna tillgångar får dagersättning av Migrationsverket. Den ska täcka dagliga kostnader.

Dagersättningens storlek beror på om du bor någonstans där mat inte ingår, eller om du bor på något av Migrationsverkets boenden där mat ingår.

Ersättningen är som mest 71 kronor per dag för en ensamstående vuxen. Pengarna ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Om man tjänar pengar på annat sätt medan man får dagersättning och inte berättar det så är det brottsligt.

Källa: Migrationsverket

Läs också Jakten på en adress – här är människorna som betalar Nya ebo-lagen börjar gälla utan färdigt underlag Godsägarna krävde dubblerad hyra i nämnden: "Ville veta var taket går"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.