HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hem & Hyras artikel om Radiotjänst blir fråga för minister

Värmland Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), har fått en skriftlig fråga från riksdagsman Lars Beckman (M), angående Hem & Hyras granskning av Radiotjänst. Han undrar vilka åtgärder ministern tänker vidta med anledning av de arbetssätt som beskrivs i granskningen. Samtidigt fortsätter Radiotjänst vd att försvara kontrollanterna.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Blir ministerfråga. Moderate riksdagsledamoten Lars Beckman har ställt en fråga till kulturminister Alice Bah Kuhnke med anledning av Hem & Hyras artiklar om Radiotjänsts metoder.

Moderaten Lars Beckman hänvisar till Hem & Hyras granskning i sin fråga till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Han skriver:

Läs ocksåÖstersundshem kräver Kindberg på miljoner i skadestånd

”Tidningsartiklarna i Hem & Hyra väcker frågor om vilka etiska metoder det statliga företaget Radiotjänst använder när man kontrollerar att hushåll betalar tv- och radioavgiften och vilken internkontroll som bolaget har för att säkerställa att indrivningen sker på ett rättssäkert sätt. Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta i sin tjänsteutövning med anledning av de uppgifter som har framkommit vid granskningen av Radiotjänsts metoder för att driva in tv- och radioavgiften?”

Frågan ska besvaras senast andra maj.

Läs ocksåNorrlands medlemmar fick hjälp värt miljoner

Granskningen Hem & Hyra gjort visar att två kontrollanter, två bröder, systematiskt säger att de hör tv-apparater bakom stängda dörrar. Bröderna ligger tillsammans bakom  99 procent av besöken då ingen öppnar och tv hörs. Många gånger sker besöken i utsatta hyresområden och småkommuner i Mellansverige. Flera av de kommuner där bröderna verkar ligger i topp hos Kronofogden när det gäller skulder till Radiotjänst (Ljusnarsberg, Munkfors, Storfors).

Men hyresgäster Hem & Hyra talat med säger att kontrollanterna fyller i falska uppgifter på sina blanketter.

– Han skrev att han hört och sett en tv. Men mina föräldrar har ingen tv! Och persiennerna är neddragna eftersom mamma bär hijab. Och jag har en kompis som fick besök av kontrollanten. Han frågade om hon föredrog program från Sverige eller hemlandet. Hon sa ”från hemlandet”. Sedan fick hon ett brev om att hon hade medgett tv-innehav, säger Jabbe Fawaz i Vivalla i Örebro.

Läs ocksåEx-vd inför rätta i vår

Andra vi talat med och som varit hemma när bröderna kommit på besök, säger att de berättat för dem att de inte har tv. Men de har ändå fyllt i att hushållet medgett innehav. Underskrifter saknas.

För bröderna saknas underskrift på 44 procent av blanketterna. För övriga kontrollanter saknas underskrift på 22 procent av blanketterna.

Nya dokument som Hem & Hyra tagit del av från högsta förvaltningsdomstolen visar att en hyresgäst i Karlstad förra våren drev en process mot Radiotjänst för att få ut namnet på den äldre av bröderna.

Hyresgästen ville polisanmäla honom för urkundsförfalskning. Enligt handlingarna ska kontrollanten frågat om hyresgästen såg på svensk tv, vilket han nekade till. Innan kontrollanten gick, bad han hyresgästen om en namnteckning ”som bevis på att kontrollanten varit där”. Hyresgästen skrev under.

Därefter kom ett brev från Radiotjänst där det stod att hyresgästen erkänt tv-innehav. På kontrollrapporten finns mycket riktigt hyresgästens namnteckning. Men kontrollanten har enligt hyresgästen fyllt i rutan ”erkänner tv-innehav” i efterhand. Tv-avgiften avskrevs senare av Radiotjänst eftersom hyresgästen saknar tv – men kontrollantens namn lämnades aldrig ut varför någon polisanmälan aldrig kunde göras.

Trots Hem & Hyras granskning är Radiotjänst vd Carl-Gustav Johansson fortsatt nöjd med kontrollanternas arbete. I stället ifrågasätter han Hem & Hyras granskning. I ett mejl till Hem & Hyras reporter skriver han:  ”Man kan få intrycket av att du möjligen har personliga aversioner emot dessa medarbetare” och senare i mejlet: ”Vi känner att du närmat dig gränsen för vad som är pressetiskt acceptabelt och kanske rent av det straffrättsliga begreppet förtal. Vi är dock inte skickade att avgöra detta”.

I en inspelad telefonintervju med Hem & Hyra säger Carl-Gustav Johansson att det inte finns någon anledning till förändringar i Radiotjänst arbetssätt:

– Vi har fungerande rutiner och kvalitetskontroller som fungerar så det är inga konstigheter, säger han.

Den här massregistreringen där man går ut och på måfå säger att här finns det tv fast man egentligen inte kan ha hört den. Hur ser du på det?
– Jag kan inte bekräfta eller dementera det. Vi känner inte igen det. Det är inte så det går till.

De vi talat med säger ju att det är så det går till.
– Ja, men vi registrerar 200 000 avgifter per år och du har talat med 35 personer. Menar du att alla 35 påstår att de blivit påförda avgifter av radiotjänst på basis av att en kontrollant har…

Jag talar om arbetssättet. Inte om avgifterna. Om ni ställer er bakom det?
– Vi förbjuder inte att de lämnar in en rapport om att de hört tv bakom…

Även om de inte ens hört tv?
– De får givetvis inte rapportera in att de hört en tv om de inte gjort det. Det är ju en lögn!

Fast det är ju det de har.
– Det påstår de du talat med ja.

Vi har ju också gjort en ljudmätning som visar att det är en rätt liten chans att höra en tv genom dörrar. Och jag har själv gått i samma fotspår som en av kontrollanterna – utan att höra någon tv genom några dörrar.
– Jag har ingen möjlighet att värdera den ljudmätning du har gjort och vi gör inga egna ljudmätningar eller har några instrument som vi lyssnar utanför dörrar med.

Hur är ditt förtroende för kontrollanterna?
– Jag har förtroende för att de här kontrollanterna och andra kontrollanter följer våra arbetsrutiner.

Och när människor vi talat med säger att de inte har det?

– Då står ord mot ord. Det är inte så man arbetar.

Menar du att de vi talat med ljuger?
Det kan jag inte ha någon uppfattning om.

Du har i en tidigare intervju sagt att ”allmänheten är kontrollanternas bästa kontrollanter”. Hur mycket behöver ni för att fatta misstankar?
– Jag upprepar det jag sa. Vi följer upp alla klagomål som har relevans.

Menar du att det som framkommit i vår granskning inte har någon relevans?
– Ja, jag menar att den inte har det.

På vilket sätt?
– (Skratt) Ja, vi kan inte följa upp det här på grund av några tidningsuppgifter och egna undersökningar som i det här fallet du har gjort. Vi tar till oss synpunkter som kommer från allmänheten.

Läs också Fortsatt manlig dominans bland ledamöterna i nämnden Tio personer har anmält lägenhetsbedragare i Värmland

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.