HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Radiotjänst: Det är klart att något kan bli fel

Nyheter Radiotjänst i Kiruna tycker inte att det är något problem att vissa kontrollanter oftare hör genom stängda dörrar än andra. Samtidigt säger vd Carl-Gustav Johansson att de inte kan garantera att personer utan tv slipper betala tv-licens.
Foto: Anna Rytterbrant
Carl-Gustav Johansson, vd, och Charlotta Elenius, chef över avgiftskontrollen.

Anledningen är den stora mängd avgifter som myndigheten hanterar varje år, drygt 200 000.
– Det är klart att något kan bli fel. Men alla har ju en möjlighet att begära omprövning. Så man är inte rättslös, säger Carl-Gustav Johansson.

Hur schyst är det att hushåll måste höra av sig för att slippa avgiften?
– Jag kan inte värdera schystheten i någon slags skala. Vi signalerar i X antal brev att de kommer bli påförda en avgift och ett uteblivet svar får ses som ett accepterande av avgiften.

Läs ocksåMinistern har förtroende för tv-kontrollanters arbetsmetoder

Hur det kommer sig att vissa kontrollanter hör fler tv-apparater genom stängda dörrar jämfört med kollegorna, får Hem & Hyra inte något ordentligt svar på. Radiotjänst för inte någon statistik över eller analyserar kontrollerna. Skillnader kan enligt myndigheten bero på allt från att vissa går i områden där boende är mer rädda för att öppna till att de är olika duktiga på att ta folk.

Enligt Radiotjänst ska de ”eftersträva en dia­log” och kontrollanter får inte lyfta på brevinkasten för att lyssna, se in genom fönster eller säga att de har pejlingsutrustning. Men även om det finns sådana regler, gör de ingen skillnad när avgiften väl ska betalas:
– Om du ringer oss och säger att du har tv men att du vet att kontrollanten inte har hört den, så är det ändå så att du bekräftar att du har tv och då blir du påförd en avgift.

Innehavet väger alltså tyngre än om kontrollen genomförts korrekt?
– Det går inte att jämföra. I det ena fallet har vi en lagstiftning som tydligt talar om att man ska betala sin avgift och i det andra fallet har vi … ja, att gå i trapphus och lyssna tror jag inte lagstiftningen förbjuder. Vi ska egentligen inte ens behöva knacka dörr. Och vi kan ju inte bevisa att en anställd ljugit och medvetet brutit mot våra arbetsinstruktioner. Vi väljer i princip alltid att tro på vår kontrollant.

Vad krävs för att ni ska misstänka att någon jobbar på fel sätt?
– Det kan jag inte svara på så här på rak arm. Men om en kontrollant får många och liknande klagomål på sig gör vi en fördjupad granskning.

Är er kontroll av kontrollanterna tillräcklig?
– Ja, det bedömer jag att den är i dagsläget. Jag ser inte vad vi mer skulle kunna göra. Vi har intern kontroll och utbildning. Men allmänheten är de bästa kontrollanterna av våra kontrollanter.

Carl-Gustav Johansson säger att om det skulle visa sig att en kontrollant ”systematiskt och under längre tid” gjort fel, kommer Radiotjänst överväga avsked, något som hänt i två tidigare fall. Andra möjligheter är stämning och återkrävande av provisionen.

Skulle hushåll få tillbaka sin avgift i ett sådant fall?
– Spontant kan jag inte se att det skulle innebära att någon ska slippa betala tv-avgift.

De två bröder som Hem & Hyra granskat är dömda sedan tidigare bland annat för bedrägeri. Radiotjänst säger att de inte begär ut utdrag ur belastningsregistret när personal anställs.

Fotnot: Efter att Carl-Gustav Johansson läst den här texten vill han ha tillagt: ”Det är inte upp till respektive kontrollant att utforma egna arbetssätt och metoder. Stora skillnader mellan kontrollanterna får inte förekomma.”


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.