Annons

Huge får bakläxa av brandkåren: de är inte seriösa

Huddinge Huge Bostäder får stark kritik av brandkåren för brister i brandskyddet i ett nytt hus på Klockarvägen i Huddinge. ”Ett kommunalt bolag borde vara mer seriösa”, säger Göran Uddholm, brandchef. Bolaget hävdar att de åtgärdat majoriteten av bristerna.
Foto: Kenneth Samuelsson
Det finns flera frågetecken kring brandsäkerheten i husen på Klockarvägen som Länsstyrelsen nu vill ha svar på.

Listan på föreläggande och brister i brandskyddet på Huge Bostads hyreshus, från 2008, på Klockarvägen 4,6,9,11,15 i Huddinge Centrum är lång. Det rör sig om alltifrån att räddningsvägar är blockerade av sandlådor, träd, betongsuggor, avsaknad av rutiner för underhåll av räddningsvägar till att takfoten vid tak och vind är otät. Det senare kan leda till att en brand i lägenheten på översta våningen snabbt kan spridas till vinden.

Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund, hur ser du på bristerna ?
– Det som är värst är att räddningsvägar är blockerade och avgränsningen mot vinden, risken är att en brand på översta våningen kan leda till att branden sprider sig till vinden, skadan blir mycket större.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

Föreläggandena visar att Brandförsvarsförbundet har gjort tillsyn vid flera tillfällen under hösten. Men också att Huge Bostäder inte rättat till fel som de blivit tillsagda att göra.

”Trots att brandförsvaret både via telefonsamtal, mail under september 2018 och föreläggande är bristerna på räddningsvägarna ej åtgärdade vid tillsynsbesöket. Detta tyder på brister i organisation hos Huge där allvarliga brister såsom blockerade räddningsvägar ej blir åtgärdade trots att arbetet enligt uppgift är beställt.”

– Jag tycker att ett kommunalt bolag ska ha koll på det här, de borde vara mer seriösa än de är, säger Göran Uddholm.

Läs ocksåEvas 96-åriga mamma var svårt sjuk i cancer och smittades av legionella – ”värden vill mörka”Eva Hemmungs Wirtén

Kontrollen av huset skedde efter att oroliga hyresgäster hörde av sig till brandkåren eftersom de upptäckt brandfarlig cellplast i fasaden och var oroliga med tanke på branden i London där många människor dog.

Huge Bostäder hävdade att det bara var cellplast en halvmeter upp från marken och inte i resten av fasaden. De visade också upp ett borrprov som visade att fasaden bestod av mineralull, som är obrännbar isolering.

Men de boende stod på sig och krävde ett nytt borrprov. När Brandkåren borrade i fasaden framkom det att väggen visst var isolerad med brännbar cellplast, tvärtemot vad Huge hävdat.

Annons
Läs ocksåHans Fingal, 89, rädd för att brinna inne – så dåligt är brandskyddet i trygghetsboenden: ”Måste bli ändring”

– Vi ser allvarligt på att det som de har sagt inte stämmer. Det är inte bra att ha brännbart material i en fassad, säger Göran Uddholm.

Avslöjandet gjorde att brandkåren krävde att bostadsbolaget återkom och visade att de boendes säkerhet inte hotas vid en brand och att de visar att byggnaden uppfyller Boverkets byggregler från när huset byggdes 2008.

Två konsulter konstaterade att husens konstruktion uppfyller byggreglerna. Lars-Göran Uddholm är inte nöjd med husets brandskydd men menar att han inte kan ställa högre krav än byggreglerna.

– Vi får vika ner oss och accepterar beslutet men våran inställning är fortfarande att det inte ska vara brännbart material som frigolit i en fasad.

Vad kan det få för konsekvenser?
– Det är sällan det brinner i fasader men den dagen det händer något kan det få katastrofala konsekvenser för de som bor där,

Cristina Gonzalez Pons, kommunikationschef på Huge Bostäder, har ni rättat till bristerna nu?

– Vi har åtgärdat majoriteten av bristerna som noterats i förläggandet från den 3/10. Det som är kvar är till största del sådant som vi har till den 1 mars att åtgärda.

Annons

Varför hade ni inte åtgärdat bristerna som gäller blockerade räddningsvägar vid tillsynsbesöket i oktober, trots mejl och föreläggande från brandkåren i september?
– Vi håller med om att bristerna borde ha åtgärdats snabbare, men eftersom husen ligger precis vid en parkväg som är kommunens behövde vi lite tid för att stämma av åtgärderna med dem.

Sedan undrar jag varför ni visade upp ett borrprov som bara innehöll mineralull och inte cellplast. Trots att senare borrprov visade att fasaden innehöll cellplast?
– Det har varit många turer i detta ärende och det är just därför vi beställde en oberoende undersökning av fasaderna. Den visade att fasaderna består av betong, 10 cm cellplast, mineralull och puts. Putsbäraren är obrännbar och stenullen förbättrar brandsäkerheten ännu mer. Fasadsystemet är uppbyggt på ett sätt som är accepterat och uppfyller byggnadsreglernas krav på brandskydd, skriver hon.

Men varför visade ni först upp ett borrprov som inte innehöll cellplast?
– Det kan jag inte svara på. Det viktiga är att undersökningen vi beställde visar att fasaderna är uppbyggda på ett accepterat sätt som uppfyller kraven på brandskydd i byggreglerna.

Hem & Hyra pratar med flera hyresgäster på plats som är missnöjda med hur Huge Bostäder har agerat.
– Det är för bedrövligt skött, de har mörkat när de hävdade att det inte var något brandfarligt material i väggen. Vi är oroliga, säger en hyresgäst som vill vara anonym.

Men hyresgästen Thomas Sandin känner ingen oro över bristerna i brandskyddet.
– Nej, det ska ju åtgärdas. Men det är lite otur att det inte är skött bra från början, säger han.

Huset är byggt med puts, mineralull och frigolit längst in mot väggen.

Läs också Boverket medger: brandskyddet brister på trygghetsboenden: "Inte lyckat" Bara ett av 19 fel på räddningstjänstens lista har åtgärdats Hyresgästen tände eld på grannarnas dörrar: ”Jag trodde jag skulle dö”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.