HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Huge Bostäder får böta 93 000 – körde hiss olagligt

Huddinge Huge Bostäder körde en hiss – trots att den hade användningsförbud. Nu tvingas bostadsbolaget betala böter på 93 000 kronor. "Vi har inget att invända mot beslutet", säger bolagets vd Karin Strömberg Ekström.
Foto: Kenneth Samuelsson/Kristina Wahlgren
Trasiga lampor och nödtelefon är två av nio brister i hissen på Visättravägen 32 som kördes olagligt. Nu får bolaget böta 93 000 kronor för att ha kört hissen trots användningsförbud.

Hisshistorien har sin början i augusti då Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningen region Stockholm, konstaterade att 32 hissar i Visättra användes – trots att de var obesiktade och hade användningsförbud. Hem & Hyra åkte ut och bekräftade att hissarna var obesiktade men användes ändå.

Hyresgästföreningen gjorde därefter en anmälan till Huddinge kommun och krävde att de skulle ta ut en byggsanktionsavgift på 93 000 kronor per hiss, totalt nästan tre miljoner kronor.

Läs ocksåHuge körde hissar med användningsförbud

Nu visar det sig att resultatet av anmälan blir att Huddinge kommun tvingar bolaget att betala byggsanktionsavgift för en hiss på 93 000 kronor.

Bengt Öhman tycker att det är konstigt att Huge Bostäder missar att besikta hissar och kör en hiss med användningsförbud.
– Det borde inte ett allmännyttigt bolag göra, säger han.

Han tycker dock att det är bra att tillsynsmyndigheten, kommunen, agerar.
– Det är väldigt ovanligt att de beslutar om byggsanktionsavgift även om de ska göra det enligt lagen. Men i det här fallet är det positivt att de för en gångs skull åkte ut och kontrollerade hissen.

Läs ocksåHuges hisskommentar : ”Djupt olyckligt”

Bakgrunden till att Huge Bostäder tvingas betala böter är att när bostadsbolaget väl besiktade de 32 hissarna så hade tre stycken så stora brister att de måste stängas av omedelbart. Huge Bostäder hävdade att de tre hissarna inte användes. Men det visade sig inte stämma. Bengt Öhman åkte ut och kontrollerade hissarna och konstaterade att en hiss användes trots förbud. Han filmade även hissar som inte var besiktade men användes.

Det fick i sin tur kommunen att besluta att Huge Bostäder skulle betala en byggsanktionsavgift på 93 000 för brott mot plan- och bygglagen.

Hem & Hyra har mejlat Huge Bostäder och bett om en kommentar till händelsen. Bolagets vd Karin Strömberg Ekström kommenterar beslutet om byggsanktionsavgift i ett mejlsvar:

”Vi är ansvariga för alla våra hissar, och reglerna är tydliga. Har en hiss fått körförbud vid den årliga besiktningen så måste den stängas av, skyndsamt åtgärdas och slutligen ombesiktigas. Tyvärr har vår hissentreprenör frångått reglerna i detta fall och hissen sattes igång igen efter utförda åtgärder utan att en ny besiktning genomförts. Felet upptäckte lyckligtvis efter bara en dag. Dock har ju reglerna frångåtts och vi har inga invändningar mot kommunens beslut.”

Vad har ni vidtagit för åtgärder för att inte missa att hissar inte besiktas i tid/körs trots användningsförbud?

”För att säkerställa att hissbesiktningar och åtgärder av brister efter besiktningar fungerar som de ska, har vi stramat upp och förbättrat våra rutiner med tätare möten och uppföljningar med både vår hissentreprenör och det bolag som utför besiktningarna.”, skriver hon i mejlet.

Sofie Persson, bygglovshandläggare på Huddinge kommun och handlägger ärendet, förklarar varför Huge Bostäder bara får böter för en av de 32 hissarna.

”Bevisbördan ligger hos oss vid ett beslut om byggsanktion, och den enda hiss som vi kunnat bevisa har använts under tiden för användningsförbud är den på Visättravägen 32, därav beslutet”, skriver hon i ett mejl.

 


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.