Annons

Hyresförhandlingarna bröt samman – bostadsbolag anklagas för kartellbildning

Helsingborg Hyresförhandlingarna i Helsingborg har brutit samman. Ännu en vecka efter strandningen tycks det inte finnas någon lösning i sikte. Nu kan det bli en skiljenämnd som får lösa frågan.
Foto: Petra Martinsson
Hyresförhandlingarna i Helsingborg har brutit samman. Ännu en knapp vecka efter strandningen tycks det inte finnas någon lösning i sikte. Nu kan det bli en skiljenämnd som får lösa frågan.

Det var under fredagen förra veckan som det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem valde att lämna den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen. Förhandlingen gäller 2022 års hyror för Helsingborgshems 12000 lägenheter.

Helsingborgshems utgångsbud var en hyreshöjning på 3 procent. Bostadsbolagets förhandlingsansvarig Tor Berger motiverar höjningen med ökade kostnader för bland annat el, förvaltning och nybyggnationer samt en tilltagande inflation.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Krävt dubbelt så mycket

Förra gången det var hyresförhandlingar var Helsingborgshems utgångsbud en hyreshöjning på 1,5 procent.

– Jag tycker inte att det är väldigt konstigt eller anmärkningsvärt att vi går ut på högre nivåer i år, säger Tor Berger, som menar att osäkerheten kring världsekonomin är mindre nu än då.

Den förra förhandlingen slutade i en hyreshöjning på 0,75 procent.

Läs ocksåVärden om de kalla lägenheterna i Hälleforsnäs: "Sabotage och maximal otur"Bild på hyreshus lie på avstånd. En text med citationstecken syns i höga hörnet. I de två meningarna står: " Idag har jag 16 gr inne o inget varmvatten. "Fel du har 20 grader."

Tor Berger berättar att Helsingborgshem i veckan kommer lämna in en ansökan till Hyresmarknadskommitteen. Det är en slags skiljenämnd som kan medla mellan parterna eller fatta ett eget beslut. För det krävs att kommitteen tycker att parterna verkligen försökt komma överens och att det därför finns skäl att ta upp frågan.

Vad skulle krävas för att ni skulle återuppta förhandlingarna?

Annons

– Ett bra bud, säger Tor Berger.

Läs ocksåFick inte igenom enorma hyreshöjningen: "Måste spara pengar på något annat"Bostadsområde i Emmaboda och EBA skylt.

Helsingborgshem vill att de nya hyrorna ska gälla från årsskiftet, men vanligtvis tar en prövning från Hyresmarknadskommitteen ett par månader. Därför riskerar Helsingborgshems hyresgäster att få betala en hyreshöjning i efterhand – retroaktivt.

Ovanlig situation

Peter Olsén är förhandlingssamordnare på Hyresgästföreningen. Han har jobbat på hyresgästorganisationen i fyrtio år och enligt honom är det ”väldigt ovanligt” att parterna inte kommer överens i en lokal hyresförhandling. Hans uppfattning är att bostadsbolaget redan från början haft för avsikt att låta frågan gå till skiljenämnden.

– Vi kan konstatera att deras ingångbud är lika med deras slutbud, säger han.

Peter Olsén vill inte berätta vad Hyresgästföreningen har krävt men säger att de till skillnad från sin motpart justerat sina krav efterhand.

– De har egentligen ingen vilja att förhandla, säger han.

Annons

Misstänker samarbete

Förhandlingssamordnaren är kritisk till Helsingborgshems agerande och menar att bolaget på ett sätt som kan liknas vid en kartell samarbetar med andra allmännyttiga bostadsbolag, då deras procentkrav och argumentation är väldigt lika och inte utgår från de lokala förutsättningarna.

– Vi ser det som ett sätt att gemensamt försöka hålla uppe hyreshöjningsnivån, säger Peter Olsén.

Vilka andra bolag som han anser ingår i samarbetet vill han inte berätta.

Tor Berger berättar att Helsingborgshem visserligen pratar med andra bolag som ingår i intresseorganisationen Sveriges allmännytta men tillbakavisar påståendet om en kartellbildning.

– Vi pratar med varandra och vi pratar om hyresförhandlingarna men jag kan inte säga vad nån annan ska göra och ingen kan säga vad vi ska göra, säger han.

Fakta: Hyresmarknadskommitteen

Hyresmarknadskommitteen instiftades 1957 och prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta. Kommitten är partssammansatt, vilket innebär att ledamöterna kommer från Hyresgästföreningen respektive Sveriges Allmännytta. Hyresmarknadskommitteens beslut motiveras inte och kan inte överklagas.

Läs också Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Nya hyror hos Förbo efter beslut i Stockholm Höjda hyror hos Eksta i Kungsbacka

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.