HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Efter försäljningen: hyresgäster ger Victoria park svidande kritik

Växjö Bristande underhåll, dålig service. Victoria park får hård kritik när en del av hyresgästerna i Växjö säger sitt. Resultatet i en enkät är värre än väntat, enligt Hyresgästföreningen.

Under 2016 sålde det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder 1 923 lägenheter till Victoria park och Heimstaden. Då var oron stor bland hyresgästerna. Hur skulle det bli med en privat hyresvärd?

Nu har Hyresgästföreningen delvis tagit reda på svaret. Genom en enkät har hyresgäster fått svara på frågor kring förvaltningen, jämfört med hur det var innan försäljningen. Enkäten som skickats till Victoria parks hyresgäster har besvarats av 173 hushåll från de 885 ­lägenheter som såldes till bolaget.

Läs ocksåBöteshot från Victoria Park kan vara olagligt

Av de som svarat är 84 procent missnöjda eller mycket missnöjda med försäljningen. 70 procent tycker att det yttre underhållet, gårdar och trapphus, blivit sämre. 65 procent tycker att även det inre underhållet, i lägenheten, försämrats. Även kontakterna med kundtjänst och tiden det tar för att få fel åtgärdade har försämrats, enligt de 173 enkätsvaren.

Kritik riktas även mot att Victoria park renoverar lägenheter när en hyresgäst flyttat ut, så kallad konceptrenovering, vilket medför störningar för grannarna.

Bland frisvaren står bland annat:

Läs ocksåAffären i Rannebergen tillfälligt stoppad

– Skötsel, service och underhåll är eftersatt. Det var bättre innan försäljningen. Sämre då vi i perioder bott på en byggarbetsplats när renoveringar skett i huskroppen.

Men det finns även några positiva kommentarer:

– Bortsett från inre underhåll som inte utförs i någon vidare utsträckning så funkar allt bra, precis som det ­gjorde innan. Trevlig personal. Fel åtgärdas inom rimlig tid, lätt att felanmäla och återkoppling sker på ett bra sätt.

Läs också”Nu gäller det att ta vara på engagemanget”

Olja Pekusic är boendeutvecklare hos Hyresgästföreningen och ansvarig för enkäten.

– För mig var det väldigt överraskande att det ändå var så pass dåligt på ­Victoria park. Jag har vetat om att det finns ett brett missnöje men att det var så här illa, det var jättetråkig läsning, säger Olja ­Pekusic och fortsätter:

– Men det är också inspirerande. Nu vet vi. Det finns så mycket att jobba på. Nu får vi faktiskt se till att göra vårt jobb och ge de här hyresgästerna lite rättvisa och skapa ett bättre boende för dem genom att föra en dialog om detta med Victoria park. Så här kan det inte vara och Växjö är ju inget undantag. Victoria park har ju varit i blåsväder nästan över allt där de är verksamma.

Hur ska ni gå vidare med er undersökning?

– Vi håller på att se över lite olika ­strategier. Men här finns uppen­barligen förändringspotential.

Heimstadens hyresgäster verkar mer nöjda, enligt de signaler som Hyresgästföreningen fått. Men här är underlaget i enkäten svagt. ­Endast 69 hushåll har svarat så det går inte att dra några slutsatser av ­resultatet. Av de få hushåll som svarat är strax över hälften nöjda med försäljningen och de flesta tycker att servicen blivit bättre.

Även om undersökningen är bristfällig stämmer bilden med Hyresgästföreningens uppfattning.

– Vi har ett gott samarbete med Heimstaden och vi har en bra dialog. De har många aktiviteter för hyresgästerna tillsammans med den lokala hyresgäst­föreningen. När vi ser på inkomna ­ärenden efter försäljningen så ligger Heimstaden stadigt medan det för Victoria park har skjutit i höjden, säger Olja ­Pekusic.

Lena och Suada bor sedan flera år med sina familjer hos Victoria park. De vill inte framträda med sina riktiga namn men säger att det blivit sämre.

– Det är svårt att komma fram till kundtjänst och det är jobbigt när de renoverar i huset. Det kändes mycket tryggare när Växjöbostäder var hyresvärd, säger Suada.

– Men vi måste ju bo kvar. Det finns ju ingenstans att flytta, säger Lena.

Peter Lindberg, områdeschef för Victoria park i Växjö, vill inte uttala sig om enkäten med hänvisning till att han inte fått ta del av den.

– Jag kan inte säga så mycket om det just nu. Men vi jobbar med att bli bättre hela tiden och försöker komma till rätta med de problem som finns beroende på vilket område det gäller. Vi har lagt ned väldigt mycket resurser på det och vi har även investerat när det gäller personal. Har någon klagomål så försöker vi göra vårt bästa så fort som möjligt.

Victoria park har tidigare gjort en egen undersökning bland sina hyresgäster i Växjö.

– Vi har försökt följa det som hyresgästerna hade synpunkter på och vi kommer att göra en ny undersökning nu till våren, säger Peter Lindberg.

Patrik Hall, vd för Heimstaden, gläds över de positiva signalerna från Hyresgästföreningen.

– Resultatet är den känsla vi har genom de hyresgäster som kontaktar oss i Växjö. Vi jobbar på hårt och ett prioriterat mål för oss är ett omtänksamt boende. Vi är där för att lyssna på hyresgästerna och agera efter deras goda förslag, säger Patrik Hall.

Fakta: Hyresgästföreningens enkät

Victoria park köpte 885 lägenheter av Växjöbostäder. Siffrorna i granskningen grundar sig på de 173 hushåll som svarat på Hyresgästföreningens enkät, antingen digitalt eller i pappersformat.

Heimstaden köpte de resterande 1 038 lägenheter som Växjöbostäder sålde.

Fakta: Så här svarade hyresgästerna
Så här svarade hyresgästerna som deltog i Hyresgästföreningens enkät.
Läs också Johan håller sekundkoll på värmen med egen uppfinning – fick rätt mot hyresvärden Hyresvärdar bromsar byggandet - oroas av räntesmäll

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.