HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hyresgäster känner sig minst trygg i parker

Jämtland I parker, centrum och på busshållplatser är det mest vanligt att hyresgäster känner sig otrygga. Det visar resultaten av Rikshems undersökning i projektet Trygghetskollen.
Bild på Rikshems GPS-knapp som använts i projektet Trygghetskollen.
Foto: Rikshem
Hyresgäster som deltagit i projektet Trygghetskollen känner sig mest otrygga i parker.

I höstas anmälde sig cirka 1 200 personer runt om i Sverige till Rikshems projekt Trygghetskollen. Syftet är att öka tryggheten i bostadsområden, och under tre veckor i september och oktober inhämtades information om var deltagarna kände sig otrygga.

Rikshem har idag cirka 6 100 lägenheter i Norrland. Och undersökningen gjordes bland annat i Östersund, Umeå och Luleå, där cirka 550 personer deltog. Hyresgästerna som deltagit bor främst i Rikshems bestånd, därav är knapptryckningarna i hög grad registrerade i Rikshems egna områden.

Läs ocksåRikshem satsar på tryggare bostadsområdenEn bild på Rikshems gps-knapp som används i projektet Trygghetskollen.

Otrygga platser markerades genom att deltagarna tryckte på en GPS-knapp, och sammanställningen visar bland annat att mörker och öde områden är de främsta orsakerna till hyresgästers otrygghet, skriver Rikshem i ett pressmeddelande.

Sammanfattningsvis i hela Sverige är platserna som upplevs som mest otrygga just parker, centrumområden och busshållplatser. Även platser där trafikproblem förekommer har registrerats som otrygga. Flest knapptryckningar har registrerats under vardagseftermiddagar- och kvällar. Troligen för att många rör sig utomhus just då.

De mest efterfrågade insatserna för att kunna öka tryggheten är bland annat bättre belysning, närvaro av säkerhetspersonal och fler människor i rörelse. 48 procent av deltagarna på nationell nivå anser också att ansvaret för att öka tryggheten i det egna boendeområdet är delat mellan polis, fastighetsägare, politiker, boende i området och näringsliv.

Läs ocksåParker otryggast för Rikshems hyresgäster i Västerås

I Östersund har 796 knapptryckningar registrerats. Flest i bland annat Torvalla centrum och Östersunds centrum. Av de tillfrågade upplever 27% otrygghet i sitt egna bostadsområde.

I Umeå har 743 knapptryckningar registrerats. Flest i bland annat centrum/Teg och Ålidhöjd. 13 % av de tillfrågade har uppgett att de upplever otrygghet i sitt bostadsområde.

I Luleå har 418 knapptryckningar registrerats. Flest i bland annat Tuna och Porsön. 18 % av deltagarna upplever att de är otrygga i sitt egna bostadsområde i Luleå.

Läs ocksåKrylbo: Lägenheter utan bygglov i före detta vårdcentral

Nästa steg för Rikshem är nu att sammanställa lokala rapporter som bolaget hoppas få tillfälle att presentera och diskutera med bland annat andra fastighetsägare, kommunen och polisen. Detta för att tillsammans kunna öka tryggheten i bostadsområden runt om i Sverige.

Läs också Här fick 90 unga hyresgäster jobb När Bernts fru gick bort kraschade allt – nu sover han i trappuppgångar