Annons

Hyreshus i Säro ställs under tvångsförvaltning

Kungsbacka ​Onsalafastigheters hyreshus i Särö ställs under tvångsförvaltning. I stället blir det kommunägda Eksta Bostads AB som med omedelbar verkan övertar förvaltningen. Onsalafastigheter ska också betala tidigare beslutade viten på 45 000 kronor.Det beslöt hyresnämnden i Göteborg på fredagen.

​-  Det känns verkligen jätteskönt, säger Susanna Ahrens, en av hyresgästerna i Särö, som tillsammans med sin familj bott i området sedan 1993. Äntligen händer det något samtidigt som vi får ett kvitto på att vi har rätt och inte bara är några besvärliga gnällspikar.

Annons
–  Nu vet man ju inte hur det blir med en ny förvaltare men det kan omöjligt bli sämre än vad det har varit. Och efter vad jag hört så är hyresgäster som bor hos Eksta väldigt nöjda.
Även Hyresgästföreningens jurist Conny Borup som företrätt hyresgästerna är mycket nöjd med hyresnämndens beslut.
–   Det var enda riktiga, säger han. När ett bolag inte utför det underhåll och de reparationer de ålagts att utföra från flera rättsliga instanser ska självklart vitesbeloppen utdömas.
–   När man dessutom inte sköter sin förvaltning och håller sig undan hyresgästerna ska man inte ha fastigheter och då blir en tvångsförvaltning den enda rimliga åtgärden.
Tidigare i veckan hölls en muntlig förhandling om Hyresgästföreningens begäran om tvångsförvaltning i hyresnämnden. En förhandling där ord stod mot ord.
Enligt hyresgästerna, som vittnade under sanningsförsäkran, har Onsalafastigheter, med något undantag, inte genomfört några av de åtgärder de ålagts att utföra genom tidigare beslut i såväl hyresnämnd som i Svea hovrätt. Inte heller har bolaget gjort några försök att komma i kontakt med hyresgästerna för att kunna komma in i lägenheterna och reparera.
Bolagets företrädare Bo Berglin hävdade å sin sida att Onsalafastigheter gjort upprepade försök att få kontakt med hyresgästerna för att kunna göra en besiktning av lägenheterna men att det misslyckats och att det var förklaringen till att åtgärderna inte genomförts i rätt tid.
Han vidhöll att bolaget fortfarande vill reparera och underhålla fastigheterna och avvisade både kravet på tvångsförvaltning och på att vitena på sammanlagt 45 000 kronor skulle dömas ut. I stället ville Onsalafastigheter få ytterligare tidsfrist för att genomföra de begärda reparationerna.
Men hyresnämnden i Göteborg väljer i sitt beslut, som kom under fredag eftermiddag, att gå hyresgästerna tillmötes.
–   Utredningen visar att hyresgästerna inte har kunnat komma i kontakt med hyresvärden och att denne i allt väsentligt inte åtlytt de åtgärdsförelägganden som meddelats, heter det i nämndens beslut.
–   Även om de brister i lägenheterna som besluten om åtgärdsföreläggande avser delvis inte är av allvarlig beskaffenhet visar utredningen att Onsalafastigheter saknar vilja att följa de regler som gäller för en seriös förvaltning av bostadslägenheter.
Beslutet om tvångsförvaltning innebär att Eksta Bostads AB, som är ett av Kungsbackas kommunala bostadsbolag, med omedelbar verkan övertar ansvaret för förvaltningen av parhuslägenheterna i Särö.
Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt.

Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Har du hamnat i bråk med värden? Så fungerar hyresnämnden Hyresgäst slipper betala värdens rättegångskostnader – "ovanligt ärende" Folkbokförd i bostadsrätt i 30 år – får ändå behålla hyreskontrakt Multisjuka Fatana och hennes make kastas ut – först i kö på samma lägenhet men har för låg inkomst Hyresgäst får bo kvar - kommunen tvingas vänta med att riva: "Kan inte bara kasta ut mig"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.