Annons

Hyreshus i Stenungsund ställs under tvångsförvaltning

Göteborg ​De tre hyreshusen på Bergsvägen i Stenungsund ställs under tvångsförvaltning. Dagens beslut från hyresnämnden i Göteborg gäller med omedelbar verkan och innebär att Bengt Stjärnered, som finns med på Hem & Hyras lista över Sveriges värsta värdar, inte längre får förvalta de drygt 60 lägenheterna. I stället tar kommunala Stenungsundshem över. 

​- Jag är verkligen jätteglad, jag har hängt upp ballonger och senare i dag ska vi äta lite tårta och fira härute, säger Laila Carlsson, hyresgäst på Bergsvägen.

Annons
 
Glädjen delas av Hyresgästföreningens jurister Conny Borup och Catharina Althini som företrätt hyresgästerna på Bergsvägen.
 
– Det här är en total seger för hyresgästerna, säger Conny Borup. Det måste kännas underbart att efter två år bli av med den där plågoanden som härjat i fastigheterna.
 
Genom dagens beslut ansluter sig hyresnämnden till Hyresgästföreningens uppfattning att det fortfarande är Bengt Stjärnered som håller i rodret på Bergsvägen och att överlåtelsen av fastigheterna till två bolag där hans hustru är firmatecknare inte inneburit någon förändring i praktiken.
 
– Med hänsyn till det nära samband som finns mellan ägaren till bolagen och Bengt Stjärnered anser nämnden att det är sannolikt att Bengt Stjärnered även i fortsättningen kommer att ha ett avgörande inflytande på fastighetsförvaltningen, skriver nämnden i sitt beslut.
 
– Det finns därför en påtaglig risk att missförhållandena kvarstår även efter ägarbytet. Nämnden anser att det finns anledning att anta att de nya fastighetsägarna inte kommer att uppfylla de krav som ställs på god fastighetsförvaltning.
 
Hem & Hyra har i flera tidigare artiklar berättat att de tre hyreshus som tidigare tillhörde Bengt Stjärnereds bolag Stjärnfastigheter i mars överläts på två nystartade aktiebolag Fejen och Skrinet där Bengt Stjärnereds hustru Anna sitter som enda ordinarie ledamot i styrelsen. Någon försäljning har det inte varit fråga om utan Bengt Stjärnered har skänkt bort husen  till Fejen och Skrinet.
Samtidigt som husen på papperet fick nya ägare övertog bolaget Axxona AB den dagliga förvaltningen från Stjärnfastigheter.  Men ordförande i Axxona är ingen mindre än Bengt Stjärnered själv.
Dagen innan hyreshusen överlåts på de nya bolagen begärde Bengt Stjärnered uppskov med att hitta en ny förvaltare. En åtgärd han frivilligt gått med på några månader tidigare när Hyresgästföreningens första ansökan om tvångsförvaltning behandlades i hyresnämnden .
 
Den gången slöts i stället en överenskommelse om att Bengt Stjärnered frivilligt skulle överlämna förvaltningen till en utomstående förvaltare under de kommande tre åren.
Enligt Hyresgästföreningen visar det här agerandet att Bengt Stjärnered inte haft minsta avsikt att lämna ifrån sig kontrollen över husen på Bergsvägen och att hela överlåtelsen bara varit en skenmanöver för att undgå en eventuell tvångsförvaltning.
Hyresgästföreningen valde i sdet här skedet att lämna in en ny ansökan om tvångsförvaltning, denna gång formellt riktad mot de två nya ägarbolagen Fejen och Skrinet. Men när den ansökan behandlades i hyresnämnden i maj valde familjen Stjärnered att inte infinna sig.
 
 I stället hänvisade hustrun till att hon som ny ägare fått för kort tid på sig att skaffa ett ombud och sätta sig in ärendena och hon ville därför få målet framflyttat.
Men hyresnämnden valde att genomföra förhandlingarna trots att hyresvärden inte var på plats och i rättssalen vittnade ett flertal hyresgäster under ed om sina upplevelser av Bengt Stjärnered som hyresvärd.
 
Det handlar både om dåligt underhåll av lägenheterna, uppsägningar av hyresgäster utan godtagbara skäl, oskäliga kontraktsvillkor och hot om kronofogde och inkasso mot hyresgäster som vägrat gå med på höjda hyror.
 
Flera hyresgäster uppger också att Bengt Stjärnered tagit sig in i lägenheter och förråd utan tillstånd och många anser att de utsatts för rena trakasserier.
 
– Det kändes som att bo på en internatskola, det var helt fruktansvärt och det är en period jag helst vill glömma, berättade en kvinnlig hyresgäst som bland annat fick sina skåp genomsökta och kommenterade och som utan förvarning blev påtvingad ett fönsterbyte trots att hon behövde tillgång till köket för att förbereda ett barndop dagen därpå.
 
–  Men då sade han bara ”det är jag som bestämmer”. Man blev betraktad som en nolla, det kändes som om det var han som bodde där och inte vi och jag var rädd för honom och hans agerande och sätt att prata, fortsatte kvinnan som numera valt att flytta från Bergsvägen.
 
Dagens beslut innebär att Stenungsundshem tar över förvaltningen under de kommande tre åren. Beslutet gäller omedelbart,  alltså även innan det  hunnit vinna laga kraft.
 
Bengt Stjärnered har inte gått att nå för en kommentar till dagens beslut. Fastighetsägaren har möjlighet att överklaga beslutet till Svea hovrätt.
 

Annons
Fakta: Tvångsförvaltning

Tvångsförvaltning innebär att hyresvärden måste lämna över hela ansvaret för fastigheten till en annan förvaltare, som tar in hyrorna och sköter huset, vanligtvis i tre år.

 

Läs också Guide till hemförsäkringar Värdarna som är sämst i landet Video: Fastigheterna förfaller när ägaren håller sig undan Svartlistad värd dras inför hyresnämnden Nu fungerar allting igen efter tvångsförvaltningen Gun är tryggare när huset är sålt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.