Annons

Hyresrätter blir lägenhetshotell – nu ställs krav på att Hyresgästföreningen tar krafttag

Stockholm Att vanliga hyresrätter försvinner och blir dyra hotellägenheter kan bli en ödesfråga för hyresmarknaden. En som har fått nog är Mats Clauson, Hyresgästföreningen Östermalm. I en motion på förbundsstämman vill han att Hyresgästföreningen agerar kraftfullt mot fenomenet. ”Folk blir lurade rakt av”, säger han.
Foto: Kenneth Samuelsson
Ylva Fernvall, vice ordförande Hyresgästföreningen Östermalm, var en av flera personer som gick upp och argumenterade för att det ska satsas mer pengar på att stoppa hotellifieringen.

Hem & Hyra har i flera artiklar belyst trenden med att vanliga hyresrätter plockas bort från den ordinarie bostadsmarknaden. Istället för att gå till bostadsköande så hyrs lägenheterna ut via mellanhand ut till företag och privatpersoner. Då med en hyra som kan vara flera hundra procent högre än den hyra som har förhandlats med Hyresgästföreningen.

Summa summarum blir att det blir svårare för vanliga människor att få en hyresrätt med en rimlig hyra.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Och enligt en ännu opublicerad rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm så uppskattas det att över tiotusen vanliga hyresrätter har plockats bort från hyresmarknaden och blivit hotellägenheter.

En som har engagerat sig i frågan är Mats Clauson, ordförande i Hyresgästföreningen Östermalm. Fram till för fem år sedan var han en vanlig hyresgäst, men när hans hyreshus fick ny ägare förändrades läget. Den nya ägaren ville rusta upp lägenheterna och höja hyran rejält. Utöver det så delade han av stora lägenheter till flera små och byggde nya lägenheter på vinden, enligt Mats Clauson.

– Innan ombyggnationen hade huset 16 vanliga hyresrätter men efter ombyggnationen hade antalet ökat till 25 stycken. Efter det har flera vanliga hyresgäster flyttat och istället så hyrs de flesta lägenheterna ut som företagslägenheter med hög hyra, säger han.

Läs ocksåDe tjänar miljoner när hyresrätter blir hotell

Att hans hyresvärd började hyra ut vanliga hyresrätter som företagslägenheter fick honom att reagera. Han skrev en motion till Hyresgästföreningens förbundsstämma där han vill ha draghjälp från Hyresgästföreningens riksförbund på nationell nivå för att stoppa hotellifieringen.

I motionen föreslår han:

  • att Riksförbundet uttalar sig mot utvecklingen av hotellägenheter.
  • att Riksförbundet är villiga att stödja att ett organiserat gemensamt arbete mot utvecklingen av hotellägenheter inleds
  • att Riksförbundet, med stöd av bl.a. de rapporter kring lägenhetshotell som tagits fram, initierar ett gemensamt organiserat arbete där en plan tas fram för att få stopp på denna utveckling.
  • att Riksförbundet verkar för att det i arbetet mot hotellägenheter ingår opinionsbildning och att tillskriva regeringen
  • att Riksförbundet löpande kommunicerar hur arbetet fortskrider
  • att Riksförbundet stöttar regionernas arbete för att få stopp på utvecklingen av lägenhetshotell
  • att Riksförbundet säkerställer att behövande Regioner erhåller medel/resurser för att kunna bedriva ett organiserat arbete mot lägenhetshotell
Mats Clauson vill stoppa utvecklingen där vanliga hyresrätter blir lägenhetshotell med höga hyror.

Det var också efter att han såg hur det gick till i hans eget hus som han gick med i Hyresgästföreningen och efter ett tag blev ordförande i Hyresgästföreningen Östermalm.

För några år sedan startade han och Östermalmsföreningenett arbete tillsammans med tjänstemän på Hyresgästföreningen region Stockholm, som gick ut på att kartlägga omfattningen av hotellägenheter i Stockholm.

Att arbetet startades av Östermalmsföreningen är ingen slump. Även om hotellägenheter finns på flera platser i landet är det utbrett i innerstaden.

– Men det är viktigt att poängtera att det här inte är ett storstadsfenomen, det kommer att komma till alla platser så fort det finns en brist på bostäder, menar han.

Läs ocksåFörmedlade hotellägenheter – kickas av tillsynsmyndighet

Arbetet finns samlat i en ännu opublicerad rapport. Men bilden han målar upp är olycksbådande. Vanliga hyresrätter i Stockholm försvinner i rask takt och förvandlas till dyra lägenheter som hyrs ut till privatpersoner och företag som behöver en lägenhet.

– Jag retar mig fruktansvärt när jag ser de extrema orättvisorna på bostadsmarknaden och att vissa som saknar bostad tvingas betala en jättehög hyra. De blir lurade rakt av. Sedan gör inte politikerna speciellt mycket för att ändra lagarna så att det här stoppas, säger han.

Men det har inte varit helt lätt att kartlägga marknaden för företagslägenheter. Det beror till stor del på att det är en dold marknad som få hyresvärdar vill skylta med.

Annons

– Det har varit ett detektivarbete, säger han.

För att få reda på omfattningen har gruppen haft en rad källor. De har kollat vilka företag som ansökt om att få bedriva hotellverksamhet hos polisen, gått igenom ansökningar om att få hyra ut lägenheter via blockhyresavtal i hyresnämnden, pratat med massor av hyresgäster som har hört av sig och berättat om hus med hotellägenheter.

Över tiotusen hyresrätter uppskattas vara hotellägenheter

Men den kanske viktigaste pusselbiten har varit att granska omsättningen i företagen som hyr ut bostäder i Stockholm.

– Det är ingen hundraprocentig vetenskap men vi uppskattar att det finns mellan 10 000 och 20 000 hyresrätter som hyrs ut som företags- eller hotellägenheter i Stockholm stad, säger han.

När fenomenet med hotellägenheter kläs i siffror är det lätt att förstå Mats Clausons oro inför framtiden. Han, som har en bakgrund inom näringslivet som både konsult och vd, har tillsammans med sin projektgrupp gått igenom omsättningen i en mängd företag som hyr ut bostäder i Stockholm.

Deras slutsats är att marknaden växer explosionsartat. Omsättningen i 20 uthyrningsföretag i Stockholm har ökat från några hundra miljoner kronor till en bit över en miljard, på fem år.

– Fortsätter det i den takten så kommer omsättningen att öka till 3,5 miljarder om fem år, vilket är en mycket allvarlig utveckling som hotar hela hyresmarknaden. Genom att göra så här så inför hyresvärdarna marknadshyra bakvägen, säger han.

Men att vissa hyresvärdar tar chansen att tjäna grova pengar på sina hyresrätter har också skapat en motståndsrörelse. En parallell utveckling är att fler och fler hyresgäster som betalar en hög andrahandshyra har insett att det går att kräva tillbaka pengarna. Fenomenet syns i statistiken hos hyresnämnden där antalet hyresgäster som tar strid och vinner har ökat de senaste åren.

Hem & Hyra skrev nyligen om en hyresgäst på Södermalm som fick tillbaka 64 000 kronor av uthyrningsföretaget Easyhome.

En skälig hyra låg på mellan 6 800 och 6 940 kronor i månaden, men Easyhome hyrde ut lägenheten på Södermalm för 11 500 kronor i månaden.

Inför Hyresgästföreningens förbundstämma första  till tredje oktober så svarade Förbundsstyrelsen på Mats Clausons motion.

I sitt svar skrev de att de håller med om att arbetet mot hotellifiering bör samordnas från riksförbundet. De lyfte också fram att det redan pågår ett arbete och att Hyresgästföreningen i juni tog fram rapporten ”Stör ej ! Hotellifiering pågår – framväxten av en grå hyresmarknad”

I samband med rapporten togs också beslutet att det ska tas fram en nationell strategi för att förhindra hotellifiering. Hyresgästföreningen ska också skriva till regeringen och be att omfattningen av problemet utreds och satsa mer på att opinionsbilda kring ämnet.

Men när det gäller den sista punkten i Mats Clausons motion, att riksförbundet ska se till att det finns pengar att bedriva ett arbete mot hotellägenheter i regionerna så blev det bakslag. Förbundsstyrelsen anser att arbetet ska ingå i Hyresgästföreningens ordinarie verksamhet.

Han är inte nöjd med beskedet från förbundsstyrelsen.

Annons

– Förbundet måste se till att det tas fram en plan och att det finns pengar för att stoppa det här. Det är bara att gå in på en sajt så hittar du tvåor för 20 000 kronor. Stoppas inte det här nu kommer det bara att öka, värdarna inför marknadshyra bakvägen, säger han.

När motionen skulle behandlas under lördagen på Hyresgästföreningens förbundsstämma gick flera personer upp och argumenterade för motionens att-sats sju, som handlar om finansieringen av arbetet mot lägenhetshotell. Några av de som argumenterade för att riksförbundet ska säkerställa att regionerna har pengar för att arbeta mot utvecklingen av lägenhetshotell var Ann-Margarethe Livh och Ylva Fernvall.

– Det här är inget stockholmsfenomen utan problemet med lägenhetshotell breder ut sig i hela landet och därför måste riksförbundet se till att det finns pengar så att regionerna kan arbeta för att stoppa det här, menade Ylva Fernvall, vice ordförande Hyresgästföreningen Östermalm.

På Hyresgästföreningens förbundsstämma röstades det bland annat om en motion som vill arbeta för att stoppa fenomenet med hotellägenheter.

När Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, skulle prata så började hon med att betona att förbundet redan arbetar med frågan och att det är en jätteviktig fråga som man ska arbeta med på både kommunal, nationell och europeisk nivå. Hon tycker dock att finansiering av olika projekt inte ska tas på stämman.

– Det finns flera olika frågor som kommer att vara viktiga och jag tycker inte att stämman ska peka ut enskilda projekt, det tycker jag vi ska göra i vår verksamhets- och budgetplaneringsprocess. Därför yrkar jag bifall till förbundsstyrelsens förslag. Men jag lovar att förbundstyrelsen kommer att jobba mot hotellifiering, säger Marie Linder.

Och när stämman skulle rösta i frågan blev hon bönhörd. En majoritet röstade emot att riksförbundet ska säkerställa att regionerna har resurser för att bedriva arbete mot lägenhetshotell. Totalt röstade 84 personer emot attsats sju medan 59 personer röstade för.

När Hem & Hyra ringer upp Mats Clauson som inte närvarade på stämman, är han lite besviken över att stämman röstade emot förslaget att riksförbundet ska säkerställa att det finns pengar till arbetet mot hotellifiering.

– Det viktiga nu är att arbetet med den här frågan inte stannar upp utan fortsätter. Jag hoppas förbundet menar allvar med att de ska jobba hårt för att få bukt med det här problemet. Sedan hoppas jag att förbundet i framtiden kommer att stötta arbetet mot hotellifiering i region Stockholm eftersom regionen går på knäna. Erfarenheten från region Stockholm kan sedan användas i andra regioner, säger han.

Näst på tur står att göra klart rapporten om hotellägenheter som han och tjänstemän på region Stockholm arbetar med.

– När rapporten är klart kan vi ta fram en verktygslåda med olika sätt att stoppa den här utvecklingen, säger han.

Marie Linder utesluter inte att det kommer att satsas mer pengar på att stoppa hotellifieringen.

– Det kan bli så men det får vi diskutera i kommande verksamhetsplanering och budgetarbete i så fall, säger hon.

Läs också Hyresrätter som blir hotell - nu en miljardindustri: ”Lavinartat" Värd använder avlidnas namn – tjänar miljoner på lägenheterna Daniel betalade skyhög hyra – får tillbaka 64.000 från lägenhetshotellföretag

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.