Annons

Ingen JO-kritik mot Radiotjänsts sängförväxling

Karlstad JO friar Radiotjänst från kritik i ärendet där en tv-pejlare frågade ut ett barn om familjen hade tv och misstog en våningssäng för en "svart 42-tums platt-tv". Men skriver också att det är viktigt att Radiotjänst säkerställer att besök i hemmen sker med respekt för enskilda.
Radiotjänst tyckte sig se en platt-tv från dörren. JO lämnar ärendet utan kritik.

Det var efter att Hem & Hyra i höstas berättat om att en 12-åring i en hyresrätt i Karlstad fått frågan av en tv-kontrollant om familjen hade tv, som Justitieombudsmannen, JO, beslutade att granska Radiotjänst i Kiruna.

Radiotjänst får enligt de egna reglerna aldrig fråga ut barn som är under 18 år. Men i det aktuella fallet hade barnet berättat för sina föräldrar att någon ringt på och frågat om de hade tv, varpå barnet svarat ”kanske det”.

I hushållet fanns ingen tv, men en dator. Tv-kontrollanten noterade i sin rapport att ett barn öppnat, och att han från dörren sett vad han ansåg vara ”en 42 tums platt-tv”.

Från ytterdörren syns dock bara en våningssäng.

Chefer på olika nivåer inom Radiotjänst har fått svara på frågor om hur deras hembesök går till. JO ville bland annat veta hur Radiotjänst försäkrar sig om att kontrollerna sker på ett korrekt sätt och med respekt för personers integritet och privatliv.

Radiotjänst skriver i sitt svar till JO att deras tv-pejlare som sig bör noterat att ett barn öppnade dörren. De konstaterar att kontrollanten agerat enligt rutinerna.

Radiotjänst skriver ”att medias vinkling av denna avgiftskontroll vridits till att vår kontrollant inte kan se skillnad på en våningssäng och en tv, får vi helt enkelt bjuda på!”

JO har inte ställt några direkta frågor om den aktuella händelsen och inte heller varit i kontakt med hyresgästen.

I sitt beslut skriver JO att han inte finner anledning att uttala kritik mot Radiotjänst i hanteringen av ärendet i Karlstad. Men att ”JO betonar vikten av att RIKAB (Radiotjänst i Kiruna AB. Reds. anmärkning) kontinuerligt säkerställer att besöksverksamheten i hemmen bedrivs korrekt, rättssäkert och med respekt för enskildas integritet.”


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.