Annons

Ingen minskning av dödsbränder

Nyheter Under första halvåret i år har 57 personer omkommit i bränder, enligt preliminära siffror. Det är ungefär samma nivå som det brukar vara. Men i andra länder minskar dödsbränderna.

Brandvarnare har blivit standard. Brandsläckare har blivit betydligt vanligare. Stora informationsinsatser görs. Ändå minskar inte dödsbränderna i Sverige. De senaste åren ligger antalet döda runt 100 per år, enligt MSB, Myndigheten för skydd och beredskap.

År 2016 har inte börjat bättre. Preliminär statistik från MSB visar att 57 personer har dött i 57 olika bränder under årets första sex månader. De allra flesta bostadsbränder.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

De senaste tio årens statistik över antal dödsbränder och antal döda under januari till juni.

Läs ocksåHans Fingal, 89, rädd för att brinna inne – så dåligt är brandskyddet i trygghetsboenden: ”Måste bli ändring”

I många andra länder däremot minskar antalet döda, enligt en rapport från SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Annons

Den fokuserar särskilt på USA och Storbritannien som har tillförlitlig statistik och liknande levnadsförhållanden. Från en högre nivå har de numera färre döda i bränder än Sverige, räknat på antal invånare. Samtidigt är det vanskligt att jämföra nivåer mellan olika länder eftersom definitioner och insamlingssätt skiljer sig åt.

SP-rapporten pekar ändå på att i både USA och Storbritannien halverades antalet brandrelaterade dödfall mellan 1992 och 2012. En delförklaring är att de har infört brandkrav på möbler. I Sverige har exempelvis bromerade flamskyddsmedel har blivit starkt ifrågasatta eftersom de kan vara skadliga både för miljön och människors hälsa.

Läs ocksåBoverket medger: brandskyddet brister på trygghetsboenden: "Inte lyckat"

På MSB vill man inte införa brandskyddskrav på möbler liknande dem i Storbritannien. Dels av miljöskäl och dels för att inte begränsa den fria handeln.

– Storbritannien är det enda landet i Europa som har krav på flamskyddsmedel. Vi tycker det finns bättre sätt, bland annat att använda mer naturmaterial i möblerna eftersom de brinner långsammare än plaster. Och det är inte enbart flamskyddsmedel som har haft betydelse i England, utan också att de har haft en mer markant ökning av brandvarnare. I Sverige hade många det redan tidigare, säger Matilda Svensson, brandingenjör på MSB.

Här satsar man nu på att få ett mer individanpassat brandskydd. Det är mest äldre och funktionsnedsatta som dör i bränder och MSB försöker få kommunerna att arbeta mer med förebyggande åtgärder hos personer i riskzonen.

Annons

– Man kan sätta in en mobil sprinkler i hemmet där det behövs, eller spisvakt, vissa typer av sängkläder eller annat. Det är olika vad som passar bäst för olika personer, men det finns många alternativ. Individanpassat brandskydd är en av de vägar vi har valt att gå för att minska antalet döda i bränder, säger Matilda Svensson.

Sett över längre tid har dödsbränderna minskat kraftig även i Sverige. I en licentiatuppsats på Karlstad Universitet har Anders Jonson från MSB funnit att risken att dö till följd av brand har mer än halverats under de senaste 60 åren. Den största minskningen sågs bland små barn, medan den inte alls har minskat i samma utsträckling bland äldre.

Läs också Bara ett av 19 fel på räddningstjänstens lista har åtgärdats Trebarnsfamilj vräks efter bränder, vattenskada och barnens knivlek Hyresgästen skulle koka te – hela köket brann upp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.