HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Inget gehör för att införa marknadshyror

Nyheter Under måndagen höll Bokriskommitten ett avslutande seminarium för att presentera sin vision om en bostadsmarknad med fria hyror. Men de radikala idéerna mötte stort motstånd.

”Uppgiften är att komma med konkreta förslag till hur – inte om utan hur – den svenska bostadsmarknaden ska reformeras”.

Så inleds den 90-sidiga rapporten från Bokriskommittén, en utredningsgrupp som förra hösten tillsattes av branschorganisationen Fastighetsägarna samt handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige med uppgift att röra om i bostadsgrytan.

Läs ocksåAllt större brist på bostäder för äldre

Och nog finns det gott om förslag på förändringar. Som Hem & Hyra tidigare skrivit är en av grundpelarna i den planerade reformen att öppna för en friare hyressättning än i dag – och i samma veva avskaffa kravet på en kollektiv hyresförhandling. För att underlätta resan till en ”marknadsmässig” nivå föreslås att hyrorna för äldre lägenheter får höjas med maximalt fem procent per år.

Som skyddsnät för sociala problem vill Bokriskommittén därtill införa ett tillfälligt bostadsbidrag, finansierat av en lika tillfällig fastighetsskatt.

Väldigt lite talar dock för att kommitténs reformförslag blir verklighet. Under en informell remissrunda har såväl myndigheter och lärosäten som branschorganisationer gett sin syn på saken. De flesta applåderar ambitionen att ta ett helhetsgrepp om bostadskrisen – men där slutar likheterna.

Läs ocksåLjusglimt: Lite lättare för bostadssökande studenter

Conny Wahlström (MP), statssekreterare hos bostadsminister Mehmet Kaplan och därmed regeringens företrädare, har inga tankar på att se över dagens system för hyressättning.

– Det ligger inte i pipelinen just nu. Vi behöver följa upp resultatet av 2011 års hyreslag först. Däremot är en politisk samordning nödvändig i bostadsfrågan, även om en sådan just för tillfället verkar utesluten.

I stället tar Conny Wahlström tillfället i akt att påpeka att den nuvarande regeringen trots regeringskrisen inte sitter sysslolös.

Läs ocksåHyran i nybyggt för hög för många i Dalarna

– Vi har inte fått igång helhetsarbetet än får jag erkänna, men vi vill kolla mer på en rad frågor. Bland annat en kommande bullerförordning samt ett förslag att minska möjligheterna att överklaga i syfte att snabba på byggandet.

Inte heller politiske motståndaren Caroline Szyber (KD), ordförande för civilutskottet, är beredd att reformera dagens reglerade bostadsmarknad.

– Frågan om att ändra hyressättning är känslig. Kanske en av de känsligaste frågorna av alla, rent politiskt. Jag känner stor skepsis inför bland annat tillfälliga bostadsbidrag. Det som är tillfälligt riskerar att bli permanent. Men det är bra att frågan lyfts, att man har en tydlig vision.

Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, slår gladeligen en spik i kistan på reformagendan.

– Situationen på bostadsmarknaden är på många sätt horribel. Staten subventionerar det ägda boendet medan det hyrda inte får någonting. Vi vill också se långsiktiga, blocköverskridande samarbeten, men lösningen är inte att införa marknadshyror.

Fakta: Kommitténs förslag

Hyreslagen ändras. Ingen part ska tvingas teckna avtal om kollektiv förhandlingsordning. I nyproducerade lägenheter gäller fri avtalsrätt om hyran omedelbart. I äldre lägenheter får hyran förändras med högst fem procent årligen under en anpassningsperiod.
Skärpt skydd. Hyresgästerna ska fortsatt ha ett starkt besittningsskydd och oskäliga hyror kunna prövas rättsligt. Skyddet mot oseriösa hyresvärdar bör skärpas.
Tillfälligt bostadsbidrag. Under den så kallade övergångsperioden bör ett tillfälligt, riktat bostadsbidrag införas för att mildra de sociala konsekvenserna.  Det ska finansieras av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter.
Nej till ”social housing”. Inga särskilda bostadsområden ska sättas av för socialt svagare hushåll. I sätllet ska kommun och bostadsbolag utöka sina samarbeten.
Utred skatterna. Skattesystemet gynnar ägande jämfört med att hyra bostad. Skatteneutralitet mellan ägande och hyra bör utredas.
Inskränk planmonopolet. Privata byggherrar ska i högre grad kunna ta initiativ i planprocessen.
Stöd ungdomar. Sverige bör inte gå tillbaka till det gamla subventionssystemet, men stöd bör ges till bosparande för ungdomar.

Läs också En tredjedel i Värmland klarar inte hyran i nybyggt Många i Sörmland klarar inte hyran i nybyggt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.