Annons

Intern osämja inom Bollnäs-Ovanåker

Ovanåker Hyresgästföreningen i södra Hälsingland skakas av en intern schism. Regionledningen har nu gett en tjänsteman i uppdrag att snabbt ta fram underlag för eventuella åtgärder.

Under en längre tid har företrädarna för kommunorganisationen i Bollnäs-Ovanåker och lokalföreningen i Alfta haft svårt att dra jämnt med varandra.

I många frågor där Hyresgästföreningen förväntats uppträda bakom en enad front, har kommunorganisation och lokalförening varit tydligt splittrade.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Riktigt pinsamt har det blivit vid några tillfällen där den interna osämjan utspelat sig inför tredje part i form av exempelvis fastighetsägare eller hyresgäster.

Allt kulminerade vid ett öppet bomöte i förra veckan då Bollnäs-Ovanåkers ordförande Marlene Johansson, enligt deltagare, ska ha blivit överröstad och hånad av företrädare för lokalföreningen i Alfta när hon försökte föra Hyresgästföreningens talan.

Själv vill Marlene Johansson inte kommentera det inträffade med mer än att hon naturligtvis tycker att det är jättetråkigt med situationen som uppstått.

Läs ocksåSuspendering föreslås efter intern konflikt

– Jag vill inte lorta ned andra människor. Nu avvaktar jag bara och ser vad regionen gör, säger hon.

Alftaföreningens ordförande Christer Bäcklin vill inte heller han prata om internbråket.

Annons

– Inte just nu i alla fall, säger han.

I Aftastyrelsen sitter också Jan Wahlman, själv ledamot i Hyresgästföreningens regionstyrelse för Aros-Gävle.

– Det handlar mycket om gamla personfrågor, säger han utan att vilja vidareutveckla det resonemanget.

Alftaföreningen var i slutet av förra veckan på väg att ta initiativ till ett möte med den gemensamma kommunorganisationen för Bollnäs-Ovanåker med regionordföranden Torbjörn Rönnkvist som inbjuden ”medlare”.

Men då visade det sig att Aros-Gävles regionledning redan börjat agera genom att ge stabs- och utredningschefen Georg Hardt i uppdrag att reda ut vad som ligger bakom konflikten.

– Eftersom det finns ömsesidiga beskyllningar där ord står mot ord måste vi göra så. Det är naturligtvis alltid olyckligt när motpart och hyresgäster upplever att det finns en osämja internt inom vår organisation, säger Torbjörn Rönnkvist.

Annons

När Georg Hardt tagit fram underlag blir det i första hand upp till regionstyrelsens arbetsutskott att besluta om det behöver vidtas åtgärder

Mikael Reijer, vd för Ovanåkers kommunala bostadsbolag Aefab, bekräftar att det gått så långt att den interna osämjan blivit ett problem även i relationen mellan Hyresgästföreningen och företaget.

– Jag vill inte på något sätt ta ställning i deras interna frågor. Men det är ett problem för oss att Hyresgästföreningen dras med interna slitningar.

– För oss är relationen med Hyresgästföreningen jätteviktig, säger Mikael Reijer. De är ett känselspröt ut mot hyresgästerna och en mycket bra samarbetspart i frågor om boinflytande. Men som det är just nu måste vi tyvärr avvakta och hålla avstånd.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.