Annons

Jättelikt borrprojekt skapar kaos för hyresgäster

Uppsala Sveriges största borrningsprojekt för bergvärme pågår just nu i Gränby i Uppsala. Men flera hyresgäster visste inte ens att det skulle dra i gång. Nu larmar boende om döda fåglar, översvämmade gångvägar och tolv timmar av oavbrutet oljud varje vardag.
Foto: Matilda Nilsson
Caroline Pettersson tycker att Rikshem borde ha evakuerat hyresgästerna innan de drog i gång med borrprojektet.

– Det är kaos här, säger Caroline Pettersson.

Hon står vid byggstängslet på hennes vanligtvis mysiga innergård på Albert Engströmsgatan i Gränby. Sedan den 22 maj pågår ett oavbrutet dunkande på gården från klockan 7 på morgonen till 19 på kvällen.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

– Just nu låter det lite mot vad det brukar, säger Caroline.

Det är 26 grader varmt ute och sommarlovet började förra veckan. Normalt är det fullt med barn på gården, den lummiga grillplatsen och i lekparken vid den här tiden.

Läs ocksåHyresvärden betalade inte elräkningar – Gabriel fick duscha i kallvattenGabriel Mårtensson, Vara.

– Men nu vågar ingen ha sina barn ute, säger Caroline.

Döda fåglar i leran

Det är inte bara på grund av oljudet som familjerna stänger in sig inomhus. Stora delar av innergården har omvandlats till en lervälling – och på gångvägarna utanför servicehuset är det översvämning. I leran har de boende hittat döda fåglar. För många barn har det varit skrämmande att upptäcka de döda, eller försvagade djuren.

Under en parkbänk syns resterna av en död fågel som fastnat i leran.

Tre döda björktrastar har tagits om hand av kommunens viltvårdare. Vad de har dött av oklart. Men det beror inte på till exempel fågelinfluensan eller något sjukdomsfall, enligt Martin Grundqvist, viltvårdare.

Troligen har det torra vädret lockat fåglarna till de stora vattenmassorna, enligt Martin Grundqvist. Vibrationerna i marken från borrningarna kan också skrämma upp maskar och insekter, vilket också attraherar vilda fåglar.

– Att dricka lerigt vatten ska fåglar inte dö av, det är inte normalt. Men när leran stelnar i fjäderdräkten får de svårt att flyga, säger han.

Största borrprojektet i Sverige

58 hål ska borras på just den här innergården under åtta veckor. Sedan ska de ytterligare 174 borras på innergårdarna längre västerut.

– Sommaren är förstörd, konstaterar Caroline Pettersson.

Totalt är det 232 borrhål som ska göras av Rikshem under året.

Enligt entreprenörerna på plats ska det här vara det största borrprojektet för bergvärme i Sverige. Varje borrhål är 330 meter djupt.

Läs ocksåKatastroffilmen skrämmer inte Kirunaborna: "Vi lever med en oro, men inte för att ramla ner i nåt hål"

Inte fått någon information

Ändå uppger Caroline Pettersson att hon inte blivit informerad om att borrningsprojektet skulle börja före sommaren. Och hon är inte den enda som inget fått veta.

På onsdagen, den 14 juni, dunkar det ännu högre på innergården.

– Vi vet ingenting. Det skakar jättemycket om balkongen och fönsterna. Det låter så här när jag åker till jobbet före kl 8 och när jag kommer hem efter 19, säger Eyad Almutlak, 20 år.

Han har fortfarande inte fått någon information, utan det blir grannen Åse Richard som får berätta vad som händer. Trots att borrprojektet nu pågått i tre veckor – och ska fortsätta i fem veckor till.

– Vi har suttit och gissat vad det är det gör. Vi trodde först att de skulle göra en stor lekplats för barnen, säger Eyad besviket.

Annons

Han bor med sin mamma och tre syskon på andra våningen. Deras balkong vetter mot en mindre gård intill den större där borrningen pågår. Men bullret hörs minst lika mycket här.

Knackar dörr hos grannarna

Åse Richard bor också i området. Hon har tagit på sig att knacka dörr hos sina grannar för att höra hur de ser på projektet – och om de ens vet vad som pågår. Hon har också startat en Facebook-grupp för de boende om borrprojektet. Åse beskriver hur grannar som jobbar natt inte kan sova på dagarna på grund av det konstanta mullret, och att familjer med småbarn inte kan lägga sina barn på dagarna.

Hyresgästen Åse Richard har startat en Facebook-grupp för de boende om borrprojektet.

Rikshem har nu anlitat en konsult för att undersöka bullernivåerna. Om de är för höga kan kommunen göra ett föreläggande där till exempel tiderna för borrningen begränsas.

– Det är ett stort projekt som kommer att pågå länge. En del klagar på att det bullrar. Blir det ett föreläggande till följd av för höga bullernivåer kommer det gälla för hela den här perioden, säger Karolina Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

I Naturvårdsverkets allmänna råd finns riktvärden för bullernivåer på byggarbetsplatser. När det gäller en period på upp till två månader kan man tillåta högre värden, berättar Karolina Johansson.

Igentäppta dagbrunnar

Enligt Johansson finns det inga gifter i vattnet från borrningen. Borrningsföretaget renar slammet och vattnet innan det släpps ut. Men eftersom flera dagbrunnar täppts igen har vattnet översvämmat gångbanan.

– Det är inget farligt som finns i det här. Men det är fuktigt och blött. Det ska inte vara en lersörja för de boende, säger Karolina Johansson.

Utanför tvättstugan på Albert Engströmsgatan har gångvägen svämmat över.

När Hem & Hyra är på plats på gården träffar vi flera ansvariga för projektet, dels från Rikshem och de båda leverantörerna.

Gemensamt för dem alla är att de inte vill uttala sig i media.

– Det är Rikshem som måste kommentera, säger en av de ansvariga på byggarbetsplatsen.

– Vi har tydliga riktlinjer om att inte göra uttalanden till media, säger en representant från Rikshem.

Hen vill inte vara med på bild och hänvisar till Peter Skeppström, pressansvarig. Angående om det finns någon riktlinje från Rikshem att medarbetare inte ska prata med media säger han på telefon:

– Vi har utsedda talespersoner för att tala med media om olika ansvarsområden. Det kan finnas olika skäl till att våra medarbetare inte vill prata med dig. Vi hjälper våra medarbetare att känna sig trygga när de pratar med journalister, alla tycker inte det är komfortabelt.

Men har Rikshem en riktlinje att medarbetare inte får prata med media?

– Det är ingen som är förbjuden att prata med media. Det är inte sant.

Peter Skeppström bekräftar att det är det största geoprojektet i Sverige just nu pågår på Rikshems mark i Gränby.

– Det är Sveriges största geoprojekt. Vi kommer under en lång period att installera solceller och bergvärme för att uppgradera inomhusstandarden för de här fastigheterna som är byggda på 1960-talet. Det här kommer både att effektivisera energianvändningen och förbättra temperatur och ventilation inomhus, säger han.

Inga hyreshöjningar

Projektet är helt självfinansierat och Rikshem kommer inte höja hyrorna för de boende. Enligt Rikshems beräkningar kommer energibytet att innebära en besparing i energieffekt med 6 gigawatt per år.

Har ni informerat tillräckligt om projektet?

Annons

– I det här fallet kunde vi ha informerat bättre. Vi har identifierat efteråt att ett antal mottagare i vårt system inte låg där de skulle ligga. Det är oklart varför de blev så, men vi har fått information om att alla inte fick vårt första utskick.

Rikshem gjorde då ett ytterligare utskick via Mina sidor. Åse Richard fick det utskicket på mejl fem dagar innan arbetet började. Men för henne försvann det i massan av andra utskick om för henne mindre viktiga ärenden, som till exempel en grannskapstävling om finaste balkongen.

– Vi kan inte med säkerhet svara på hur människor tillgodogör sig vår information. Vi har respekt för att det kan vara mycket, men vi har inte med avsikt avstått från att informera. Vi använder i huvudsak Mina sidor som kanal. Det är det snabbaste sättet att nå ut till boende, säger Peter Skeppström.

En handfull personer har hört av sig

Sedan arbetet drog i gång har en handfull personer hört av sig till Rikshem och klagat dels på bristande information, dels på bullret.

– Om vi hade kört kortare borrpass så hade varje etapp tagit dubbelt så många veckor att bli klar. Jag har förståelse för att borrning av den här typen upplevs som störande. Jag har själv småbarn så jag vet hur det är. Vi gör vad vi kan för att minska bullernivåerna och dämpa bullret med till exempel bullermattor så mycket det går, säger han.

Enligt Åse Richard finns det olika önskemål och behov hos de boende inför ett så här stort byggprojekt. Hon önskar att Rikshem hade ansträngt sig mer för att kommunicerat med sina hyresgäster innan arbetet.

– Det här är ett enormt ingrepp på folks vardag, säger hon.

För Eyad Almutlak hade det räckt med att bara få en lapp i lådan så han visste vad som var på gång – eller ett möte för boende tillsammans med Rikshem.

Caroline Pettersson hade velat bli evakuerad inför byggstart.
Men att evakuera de boende har inte varit ett alternativ för Rikshem, menar Peter Skeppström. Dels har fastighetsföretaget inte så många lediga bostäder, dels skulle kostnadsökningen leda till höjda hyror för hyresgästerna.

Hur ser du på att det bildats slam och stora vattensjöar på gräsmattor och gångvägar?

– Det är helt ofarligt, det är grundvatten, men vi hanterar det och följer upp. Det påverkar ju de boende och vi vill påverka deras närmiljö så lite som möjligt.

Stopp i dagvattensystemet

När borrföretaget provborrade kom det bara upp en begränsad del vatten, men nu har det kommit upp betydligt mer, vilket lett till vattensamlingar på grund av stopp i dagvattensystemet, enligt Peter Skeppström.

– Det växer in rötter i dagvattensystemet vilket skapat flödesproblem. Nu följer vi avrinningen dag för dag, säger han.

Han hoppas att problemet med att fåglar dött på gården ska lösa sig av själv när vädret blir svalare.

Nyligen gick Rikshem ut med en ny information på Mina sidor till de boende runt gården om just lermassorna, vattnet och fåglarna som hittats döda.

Varför informerar ni inte med lapp i lådan det gäller ett så stort projekt?

– Det här senaste tror jag att vi skickade ut som lapp i lådan också. Men det tar längre tid att kommunicera i flera kanaler och det är viktigt att de boende vet var de förväntas få information av oss. Men även om vi informerat kan vi inte styra över vem som tagit till sig av den, säger Peter Skeppström.

Framöver är tanken att fler förvaltare ska synas på plats i områdena för att kunna svara på frågor direkt där.

Men för Eyad och Caroline är det en klen tröst. Deras sömn blir ändå störd av bullret.

Läs också Oklippt gräs provocerar när värdar satsar grönt: "Ser bedrövligt ut" Kvinna satt i fängelse och lät sin mamma bo i lägenheten – förlorar kontraktet Efter Hem & Hyras granskning: Regeringen skärper regler för äldre hissar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.