Annons

JO-kritik mot Norapolitiker

Nora Justitieombudsmannen, JO, kritiserar styrelserna i Norabostäder och Nora utveckling för att inte följa lagarna om tryckfrihet och offentlighet.

JO:s varning mot Norabostäder och moderbolaget Nora utveckling, NUAB, kom efter en anmälan från Hem & Hyra.

Bakgrunden var att styrelsen för NUAB ville ta reda på hur de kunde bestraffa en anställd i chefsposition på Norabostäder, som uttalat sig i Sveriges Radio P4 Örebro om förhållandena på bolaget under en pågående omorganisation.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

I ett protokoll skriver styrelsen:

”XX har uttalat sig i media om företaget på ett sätt som styrelsen inte finner förenligt med en ledande befattning i företaget. Styrelsen ser allvarligt på det inträffade.
Styrelsen beslutar: att ta kontakt med jurist för bedömning av lämplig åtgärd.”

Annons

Strax före jul försökte Hem & Hyra få ut de handlingar som hör till ärendet. Hem & Hyra ville veta vilken bedömning juristen gjort och vad som ansågs vara ”en lämplig åtgärd”.

Läs också"Jag vill inte bli uteliggare igen" - Skarp JO-kritik efter många anmälningar om bostadstillägg

Men inga handlingar lämnades ut. Inte ens när Hem & Hyra kunde bevisa att ett e-brev sänts mellan politikerna som ursprungligen kom från en jurist och som skrev att han ”bifogade några tankar kring föreställningen om lojalitetsplikt/kritikrätt”.

E-brevet hade sänts mellan politikernas privata e-postadresser och inte diarieförts. Och nu ger JO Hem & Hyra rätt i sin anmälan när de ger NUAB och Norabostäder en erinran för att de inte följt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

JO skriver att huvudregeln är att handlingar som inkommer ska registreras så fort de kommit in och att en handling ska lämnas ut genast eller så snabbt som möjlig. JO skriver också att om någon begär ut en handling som inte finns, ska myndigheten (i det här fallet Norabostäder och NUAB) omgående informera om det.

Annons
Läs ocksåStockholmshem dolde uppgifter - klandras av JO

Handlingen då? Det mystiska E-brevet där juristen ”bifogade några tankar kring föreställningen om lojalitetsplikt/kritikrätt” till dåvarande styrelseordföranden för Norabostäder, Eija Ahonen Pettersson (M). Och som hon sedan sände vidare till övriga styrelsemedlemmar i NUAB och Norabostäder?

Ja, inte ens Justitieombudsmannen har trots intervjuer kunnat få klarhet i om det brevet finns. För det är ännu inte registrerat.

Läs också Hyresgäster i rivningshotat hus JO-anmäler Stockholm stad Nora lättar på borgensavgiften Strömstadsbyggen får bakläxa

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.