Annons

Stockholmshem dolde uppgifter – klandras av JO

Stockholm Bostadsdebattören Björn Alfredsson har kartlagt de kommunala bostadsbolagens hyror under en tioårsperiod. Men 2017 vägrade Stockholmshem att lämna ut hyreslistorna han begärde ut. Nu klandras Stockholmshem av JO för hanteringen av ärendet.
JO riktar kritik mot Stockholmshem för den bristfälliga hanteringen av Björn Alfredssons begäran av hyresuppgifter.

Björn Alfredsson, som titulerar sig hyresaktivist, statistiker och bostadsdebattör, har på ideell basis tagit på sig att samla in och sammanställa statistik över hyror från de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm.

– Det har jag gjort under cirka tio år utan några problem, säger han.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Men när han begärde ut hyresstatistik från Stockholmshem i maj 2017 vägrade bostadsbolaget att lämna ut de uppgifter han ville ha. Efter att han tryckt på ytterligare fick han ut ett begränsat antal uppgifter. Björn Alfredsson gav sig inte, och fortsatte att begära ut hela listan vid ett antal gånger under 2017.

I oktober samma år fick han besked från Stockholmshem att han inte skulle få fler hyresuppgifter än de han redan fått.

Björn Alfredsson skickade åter in en begäran om att få ta del av hyreslistan och preciserade vilken Excel-fil han var ute efter.

Läs ocksåSkarp kritik mot Hyresgästföreningen i ny bok

– Då skrev jag till dem på allvar och begärde även ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning om de inte lämnade ut handlingen, säger han.

Annons

Han fortsatte att påminna bostadsbolaget utan resultat. I början av december begärde han åter igen ett skriftligt avslagsbeslut med överklagandehänvisning. Då fick han ut vissa uppgifter efter att Stockholmshem arbetat om materialet.

Vid det här laget hade han tröttnat rejält på bostadsbolagets hantering av hans begäran, och JO-anmälde Stockholmshem i slutet av december 2017. Till slut, den 19 januari 2018, fick Björn Alfredsson ett skriftligt avslagsbeslut på hans begäran från den 5 december – efter ett och ett halvt års väntan.

Läs också"Konsekvenserna av hyresmodellen var kända"

Justitieombudsmannen, JO, riktar nu kritik mot Stockholmshem för den bristfälliga handläggningen av ärendet. De menar att Stockholmshems handläggning av hans begäran om hyreslistan samt hur de har yttrat sig under ärendets gång ”visar på okunskap om de regler som gäller när någon vill ta del av allmänna handlingar.”

Någon kritik mot att han inte fick ta del av de begärda uppgifterna riktades dock inte mot Stockholmshem.

– JO riktar stark kritik både mot det sätt Stockholmshem har bemött mig, men också på okunskapen om vilka regler som gäller. Klart man har rätt till offentliga handlingar. Men nu orkar jag inte börja om med den här processen, jag nöjer mig med att Stockholmshem klandrades av JO för hanteringen, säger Björn Alfredsson.

Annons

Åsa Stenmark, kommunikationschef för Stockholmshem, säger att varje fråga om utlämnande av handlingar hanteras som ett unikt ärende.

– Det innebär att vi varje gång ser över vad det är för information som ska sammanställas och om/hur den kan lämnas ut. Gällande lagstiftning styr hur vi hanterar ärenden. Till exempel så har GDPR tillkommit och gör att det inte är givet att man får ta del av samma typ av information som man tidigare erhållit.

Varför dröjde Stockholmshem så länge med att ge Björn Alfredsson ett avslagsbeslut?

– Vi har tagit del av JO:s kritik och tar till oss den. Vi borde ha meddelat det beslut vi tog vid ett tidigare tillfälle och arbetar för att ständigt förbättra våra rutiner.

Läs också EU-anmälan mot hyresavgift avskrivs Ville förhandla hyran själv – blev skyldig 146 000 kronor Gran föll från åttonde våningen och träffade bil – ”trodde det var en bomb”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.