HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Katrineholm ansöker om vite mot D Carnegie & Co

Katrineholm Bygg- och miljönämnden i Katrineholm har ansökt till mark- och miljödomstolen om vite på 9000 kronor för D Carnegie & Co eftersom de inte följt ett föreläggande om vite till kommunen.
Foto: Monika Steczkó
Bygg- och miljönämnden i Katrineholm har vänt sig till mark- och miljödomstolen för att få Carnegie att betala ett vitesföreläggande.

I samband med ett pumphaveri hade en kulvert fyllts upp med olja utanför en av Carnegies fastigheter i Katrineholm i september förra året. Incidenten skedde i samband med fastighetsunderhåll. Kulverten tömdes på sitt innehåll med slambil samma datum. Enligt en inspektion som gjordes några dagar senare kom oljan troligtvis från en oljeavskiljare i ett intilliggande parkeringshus.

I samband med inspektionen uppmanades Carnegie att lämna in en skiss över ledningarna samt förklara hur oljan kunde gå från oljeavskiljaren till kulverten, hur avskiljaren besiktigats och tömts och hur mycket slam som slambilen sög upp. Beslutet förenades med ett vite på 9000 kronor.

Läs ocksåEfter sju år med fuktskador – nu döms värden till vite

Slutdatum för redovisning var den 2 mars i år. Men trots påminnelser kom inget svar från Carnegie. Därför vände sig bygg- och miljönämnden till Mark- och miljödomstolen i Nacka med en ansökan om ett vitesföreläggande på samma belopp, 9000 kronor.

Mark- och miljödomstolen har ännu inte fattat något beslut.

Läs också Hyresgäster saknar varmvatten Värd hotas av vite på 340 000 kronor för brister i hyresvilla FN-rapportörer varnar för Hembla som fastighetsägare Hyresvärd i Tranås håller sig undan lagen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.