HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Klart att även Falun nekar extrastöd för medlemskap

Dalarna Endast fem av 52 kommuner i Mellansverige beviljade extra försörjningsstöd för ett medlemskap i Hyresgästföreningen. Nu är det bara fyra.

Hem & Hyras kartläggning tidigare i år visade att i Örebro, Dalarnas, Värmlands och Sörmlands län var det bara fem kommuner som tog den här extrakostnaden: Hedemora, Strängnäs, Gnesta, Torsby och Falun.

I exempelvis Strängnäs förklarade man sin hållning med att de som får försörjningsstöd (kallades tidigare socialbidrag) är en utsatt grupp och att det händer att de får problem med sin hyresvärd.

Läs också"Vi beviljar inte försörjningsstöd till några intresseorganisationer"

I Torsby kunde man däremot inte riktigt förklara varför man gav det extra bidraget till medlemskapet.

– Vi har flera personer som utnyttjar möjligheten, men vi kan inte hitta något beslut om varför och det står inget i våra riktlinjer. Det är mer som en tradition att se det som en godtagbar kostnad, berättade Mona Rahm som är chef för individ- och familjeomsorgen.

I Falun hade man heller ingen riktig förklaring till varför extrastödet beviljades. Hem & Hyras fråga i slutet av augusti ledde i stället till att socialförvaltningen direkt slutade betala ut de här pengarna.

Läs ocksåNyköping: Väggmålningarna i Brandkärr lyser upp området

– Er (Hem & Hyras) fråga har fått oss att fundera på varför vi gör detta. Nu får politikerna i socialnämnden bestämma hur vi ska göra i fortsättningen. Fram till dess kommer vi inte att godta den här kostnaden, sade Åsa Johansson som är sektionschef på socialförvaltningen.

Nu är det klart att det tillfälliga stoppet blir permanent, Falun kommer i fortsättningen inte att betala extra för medlemskap i Hyresgästföreningen. Ett förtydligande har gått ut till personalen att kostnaden inte kan godtas eftersom det inte finns något stöd för den i riktlinjerna.

Och när nya riktlinjer ska antas nästa år kommer extrastödet inte att finnas med i det förslag som politikerna ska ta ställning till.

Läs också11 000 bostäder har fått investeringsstöd

Flen beviljar inget extrastöd för medlemskap, men här kan kommunen vara på väg att tänka om. Det berättade Jimi Caftemo, chef på enheten för ekonomiskt stöd, i augusti. Han hänvisade bland annat till en tuffare bostadsmarknad där socialförvaltningens klienter drabbats på olika sätt.

Men än så länge har inget hänt, diskussionerna pågår fortfarande.

”Med anledning av ganska stora förändringar i organisationen så har arbetet med riktlinjerna skjutits upp till våren. Det är således bara på diskussionsstadiet fortfarande. Jag vill dock vara tydlig med att det inte enbart handlar om resurser, vi har haft extremt mycket otur med sjukskrivningar”, skriver Caftemo nu i ett mejl.

Fotnot: Medlemsavgiften i Hyresgästföreningen är mellan 80 och 85 kronor i månaden, beroende på var i landet du bor. Men från den 1 januari kommer avgiften att bli 85 kronor för alla, oavsett bostadsort.

Fakta: Extrastödet är frivilligt och utöver normen

Försörjningsstöd kallades tidigare socialbidrag. Stödet ska ge enskilda personer och familjer det som kallas en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Försörjningsstödet består av två delar.

1. Den ena delen är riksnormen som regeringen fastställer och som kommunerna måste följa. I riksnormen ingår kostnader för: livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.
Kommunerna kan sedan själva bestämma om den vill betala pengar utöver normen, t ex för ett medlemskap i Hyresgästföreningen.

2. Den andra delen av försörjningsstödet består av faktiska skäliga kostnader för boende (ex hyra), hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa. Vad som är skäligt för dessa kostnader kan till exempel variera beroende på var och hur man bor.

Källa: Socialstyrelsen

Läs också Uppsala kommun får bakläxa om att neka bidrag vid svartkontrakt (V)ill att försörjningsstöd täcker avgift i Hyresgästföreningen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.