Annons

Unik prövning i högsta instans: Ska skattepengar gå till svartuthyrning?

Göteborg Får socialen neka dig hyrespengar om du hyr svart i andra hand? Hittills har svaret sett olika ut i olika kommuner. Nu ska Högsta förvaltningsdomstolen avgöra. I centrum står en göteborgare och hans decemberhyra. Beslutet kommer att få stora konsekvenser över hela landet.
Hem & Hyra har tidigare berättat om Amir som hyrde en lägenhet svart och fick hyran betald av socialtjänsten. Nu ska en göteborgare få sin rätt till hyresbidrag prövad i allra högsta instans.
Foto: Anna Rytterbrant
Hem & Hyra har tidigare berättat om Amir som hyrde en lägenhet svart och fick hyran betald av socialtjänsten. Nu ska en göteborgare få sin rätt till hyresbidrag prövad i allra högsta instans.

Göteborgaren i 50-årsåldern fick hjälp med pengar till hyran i augusti förra året. Men när han på nytt ansökte om bidrag till decemberhyran blev det stopp hos socialtjänsten.

Socialnämnden motiverade beslutet med att mannen inte kunde visa upp något andrahandskontrakt som var godkänt av hyresvärden. Därmed hyrde han svart, och pengarna från socialen skulle alltså gå till ett olagligt upplägg. Det ville kommunen inte bidra till.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Att mannen fått bidrag till augustihyran hade varit en tillfällig lösning, enligt kommunen – ett sätt att ge honom chans att ordna upp sitt boende. Nu hade mannen haft en höst på sig att få godkänt av hyresvärden. Men kontraktet var fortfarande svart.

Göteborgaren tyckte att beslutet var konstigt. Han bodde ju kvar i samma lägenhet som han bott i sedan flera år, och som han redan fått bidrag för förut. Han valde att överklaga.

Får rätt i flera instanser

Två domstolar har hittills gett honom rätt. Enligt förvaltningsrätten i Göteborg finns det inga krav på att en person som söker hjälp med hyran måste visa upp ett godkänt andrahandskontrakt – inte i lagen, inte i dess förarbeten och inte i praxis.

Kommunen ska bara pröva om personen har kostnader för sitt boende, och om dessa kostnader är skäliga. Därför rev förvaltningsrätten upp beslutet i Göteborg, och krävde att socialtjänsten gör en ny prövning.

Annons

Även kammarrätten håller med. Detta trots argumentet från Göteborgs stad inför omprövningen: ”Socialtjänsten ska inte bidra till olagliga andrahandskontrakt.”

Av 50-åringens kontrakt framgår att det bara är giltigt om värden godkänt det innan hyrestiden börjar, eller om uthyrningen fått klartecken av hyresnämnden. Därför ifrågasätter kammarrätten om göteborgaren egentligen har något gällande andrahandskontrakt överhuvudtaget.

Läs ocksåAmir hyrde lägenhet svart – socialtjänsten betalade hyran

Men det spelar ingen roll för domstolens bedömning. Det som avgör göteborgarens rätt till bistånd är ”hans faktiska kostnad och behov av boende, vilket inte är ifrågasatt”.

Beslut med stora konsekvenser

Frågan om hur socialtjänstlagen ska tolkas kring svarta andrahandskontrakt är omdiskuterad och brännande aktuell. Hem & Hyra har tidigare rapporterat om motsägelsefulla domslut och ojämn praxis hos landets kommuner.

Mot kommunernas ovilja att låta skattepengar gå till kriminell verksamhet står den kärva bostadsmarknaden, där många tvingas bo svart för att överhuvudtaget få tak över huvudet.

Annons
Läs ocksåInget prövningstillstånd för fall om svartkontrakt och bidragUppsala kommun, logga på fasad

Nu kommer beskedet att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp fallet med göteborgarens decemberhyra. Frågan om huruvida socialhjälp ska få gå till svartkontrakt kommer alltså att prövas i allra högsta instans.

Den unika domen kommer att räknas som vägledande. Det innebär att alla landets kommuner och socialtjänster i fortsättningen tvingas förhålla sig till vad Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till.

Fakta: Så säger lagen om rätt till stöd

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till bistånd (försörjningsstöd) om du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få det ordnat på annat sätt.

Biståndet ska säkra en skälig levnadsnivå, och stärka möjligheten att leva ett självständigt liv.

Till skäliga kostnader räknas bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring.

Fakta: Skärpta regler vid svartuthyrning

Hösten 2019 skärptes lagen kring andrahandsuthyrning. Numera kan förstahandskontraktet rivas utan föregående varning om lägenheten hyrs ut utan värdens tillstånd.

Detsamma gäller om andrahandshyran är för hög.

Den som både hyr ut svart och tar ut överhyra kan dessutom hamna i fängelse.

LÄS MER Att hyra ut i andra hand – så fungerar nya lagen

Läs också Södertälje vägrar skattepengar till svarthyror – "inga stackare" Lagändring prövad: "Oseriösa värdar som struntar i förhandling ska avskräckas" Efter fjärrvärmechocken - bostadsbolaget gläds åt Konkurrensverkets besked: ”Vi ser det som en vinst”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.