Annons

Unik dom: Fritt fram att låta skattepengar gå till svarthyra

Göteborg Socialtjänsten får inte neka dig pengar till hyra även om du bor svart. Nu har landets högsta instans avgjort ett pilotfall från Göteborg. Beslutet får stora konsekvenser över hela landet, där kommuner hittills har hanterat den kontroversiella frågan olika.
Hem & Hyra har tidigare berättat om Amir som hyrde en lägenhet svart och fick hyran betald av socialtjänsten. Nu har en göteborgare fått sin rätt till hyresbidrag prövad i allra högsta instans.
Foto: Anna Rytterbrant
Hem & Hyra har tidigare berättat om Amir som hyrde en lägenhet svart och fick hyran betald av socialtjänsten. Nu har en göteborgare fått sin rätt till hyresbidrag prövad i allra högsta instans.

Det unika fallet ställer ett moraliskt dilemma på sin spets. Ska socialtjänsten kunna kräva ett godkänt andrahandskontrakt för att betala ut bidrag till hyra, och därmed neka dig stöd om du inte kan visa upp ett sådant?

Eller går rätten till hjälp före? Det skulle i så fall betyda att skattepengar fullt öppet tillåts göda en olaglig, svart bostadsmarknad.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hittills har kommuner runt om i landet haft olika rutiner. Men i en prejudicerande dom tar Högsta förvaltningsdomstolen nu ställning till vad som faktiskt gäller:

Socialtjänsten får inte neka dig stöd till hyran även om du bor på ett olovligt andrahandskontrakt som inte har godkänts av hyresvärden.

Samma beslut i alla instanser

Pilotfallet som domen gäller handlar om en göteborgare som sökte hjälp med en månadshyra förra vintern. Socialtjänsten i Göteborg krävde då att han skulle visa att hyresvärden hade godkänt hans andrahandskontrakt, så att pengarna inte gick till svartuthyrning.

Göteborgaren kunde inte bevisa detta. Han fick därför avslag på sin ansökan. Men mannen tyckte att det var konstigt att han tidigare hade fått bidrag för samma lägenhet som han nu nekades för, och valde att överklaga beslutet.

Förvaltningsrätten i Göteborg kom fram till att socialtjänsten enbart ska pröva om en sökande har haft kostnader för boende, och om dessa kostnader är ”skäliga”. Domstolen ville därför lämna tillbaka ärendet till politikerna i socialnämnden för en ny bedömning av om göteborgaren uppfyllde övriga villkor för att få ekonomiskt bistånd.

Kommunen överklagade till kammarrätten, som kom fram till samma sak som förvaltningsrätten. Och nu har alltså även landets högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, dragit samma slutsats.

Läs ocksåUnik prövning i högsta instans: Ska skattepengar gå till svartuthyrning?Hem & Hyra har tidigare berättat om Amir som hyrde en lägenhet svart och fick hyran betald av socialtjänsten. Nu ska en göteborgare få sin rätt till hyresbidrag prövad i allra högsta instans.

”Varken i socialtjänstlagen eller i dess förarbeten anges att rätten till bistånd för kostnader för boende ska vara beroende av att det hyresrättsliga regelverket har följts”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom.

Annons

SKR: ”Vi har fått ett tydliggörande”

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är tills vidare fåordiga om vad domen får för praktiska konsekvenser.

– Vi har fått ett tydliggörande, det är ju positivt i sig. Det är alltid otillfredsställande när rättsläget är oklart. Nu får kommunerna svar på hur de ska hantera detta, säger förbundsjurist Ylva Lindblom i en skriftlig kommentar till Hem & Hyra.

Läs ocksåSödertälje vägrar skattepengar till svarthyror – "inga stackare"

Branschorganisationen Sveriges allmännytta är desto mer kritiska.

– Det är stötande att skattemedel hamnar i fickorna hos personer som förstör den vita marknaden och i värsta fall också hos kriminella, säger Åsa Schelin som är organisationens expert på boendefrågor.

– Beslutet sänder en tydlig, men oönskad, signal om att det inte är så farligt att hyra olovligt i andra hand.

Åsa Schelin, expert på boendefrågor på Sveriges allmännytta.
Åsa Schelin, expert på boendefrågor på Sveriges allmännytta.

Tänker försöka ändra lagen

Sveriges allmännytta har under lång tid arbetat för att motverka svartuthyrning. Att socialtjänster beviljar försörjningsstöd för denna boendeform försvårar arbetet. Den färska domen är därför ”ett tråkigt besked”, konstaterar Åsa Schelin.

– Vi hade hoppats på en annan utgång. Olovlig andrahandsuthyrning är inte enbart förknippad med kriminell verksamhet som får negativa konsekvenser för samhället i stort. Det är också en otrygg boendeform där andrahandshyresgästen både kan tvingas flytta utan uppsägningstid, betala en oskälig hyra och kanske också tvingas dölja var hen bor för att inte avslöja den olovliga uthyrningen.

Därför kommer Sveriges allmännytta att verka för en lagändring.

Annons

– Högsta förvaltningsdomstolens dom i det aktuella fallet gör det angeläget att se över regelverket och vi kommer att lyfta frågan politiskt. Socialtjänstlagen och hyreslagen ska inte stå emot varandra, säger Åsa Schelin.

Göteborg anpassar sig direkt

Kommunalråd Jenny Broman (V) är ordförande för Socialnämnd Centrum i Göteborg. Hon välkomnar beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen.

– Jag har inte haft möjlighet att läsa hela domen än, men jag har inget emot beslutet som sådant. Nu är det detta som gäller. Det blir jättebra att anpassa oss efter det.

Kommunalråd Jenny Broman (V) är ordförande för Socialnämnd Centrum i Göteborg, som före valet hade en borgerlig majoritet då nämnden drev ärendet i domstol.
Kommunalråd Jenny Broman (V) är ordförande för Socialnämnd Centrum i Göteborg, som före valet hade en borgerlig majoritet då nämnden drev ärendet i domstol.

Att neka utsatta människor ekonomiskt bistånd är fel väg att gå i kampen mot svartuthyrningen, anser Jenny Broman.

– Det är viktigt att se vem som är boven i dramat. Det är den som hyr ut olovligen som gör fel.

Men är det rätt att låta skattepengar gå till svartuthyrning?

– Man får jobba med det samtidigt. Det ena utesluter inte det andra. Man kan fortfarande jobba för att komma åt dem som försöker tjäna pengar svart på dem som är i akut behov av bostad. Och framför allt måste vi jobba för fler bostäder med rimlig hyra. Så att det inte blir lika lätt att utnyttja personer i desperat behov av bostad.

Fakta: Så säger lagen om rätt till stöd
  • Enligt socialtjänstlagen har du rätt till bistånd (försörjningsstöd) om du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få det ordnat på annat sätt.
  • Biståndet ska säkra en skälig levnadsnivå, och stärka möjligheten att leva ett självständigt liv.
  • Till skäliga kostnader räknas bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring.
Fakta: Skärpta regler vid svartuthyrning

Hösten 2019 skärptes lagen kring andrahandsuthyrning. Numera kan förstahandskontraktet rivas utan föregående varning om lägenheten hyrs ut utan värdens tillstånd.

Detsamma gäller om andrahandshyran är för hög.

Den som både hyr ut svart och tar ut överhyra kan dessutom hamna i fängelse.

LÄS MER Att hyra ut i andra hand – så fungerar nya lagen

Läs också Amir hyrde lägenhet svart – socialtjänsten betalade hyran Inget prövningstillstånd för fall om svartkontrakt och bidrag Lagändring prövad: "Oseriösa värdar som struntar i förhandling ska avskräckas"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.