HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Knivigt bygga utan buller

Västra Götaland Det behövs nya bostäder och tätare städer. Men ofta hamnar behoven i konflikt med kraven på att boende ska slippa buller. I Partille och Kungsbacka har byggherrarna valt olika vägar.
Foto: Gustaf Görfelt
Siv Berggren, Ingalill Andersson och Jytte Kiilsgaard bor på Galoppvägen i Partille. Här har Partillebo täppt igen luckorna mot motorvägen med nybyggen. "Nu stör inte trafiken alls" säger Ingalill Andersson

Bygg längs vägar och i gamla industriområden så finns det plats för 126 000 nya bostäder bara i Göteborg. Budskapet kommer från en rapport som Spacescape tog fram åt Hyresgästföreningen i somras. Men i praktiken får planerade nybyggen ofta problem med att nå upp till bullerkraven.

– Det är ett stort problem, vilket ledde till att regeringen ändrade regelverket för utomhusbuller 2015, säger Jens Forssén, docent i teknisk akustik på Chalmers.

Läs ocksåOtäck lukt tvingar Marina och dottern att fly hemmet: "Vi har sovit i tvättstugan"En kvinna i övre 50-årsåldern i förgrunden och en yngre kvinna i bakgrunden. Bilden är tagen i ett kök.

Förra året gjorde oppositionen ett försök att tvinga regeringen att mildra reglerna ytterligare. Men det sade Boverket nej till.

I Kungsbacka har frågan om buller försenat förtätningen av 60-talsområdet Tingberget i flera år.

Bostadsbolaget Aranäs vill bygga tre punkthus invid infartsleden Kungsgatan. Men länsstyrelsen i Halland har länge satt sig på tvären med motiveringen att det inte uppstår någon ordentlig ”tyst sida” när det inte finns en längsgående huskropp.

Läs ocksåMiljonvitet mot gymmet i Ewas hus upphävsEwa Henriksson bor ovanpå ett av gymkedjan Fitness 24/Sevens största gym i Olskroken, Göteborg. Hon störs kraftigt av det svårförutsägbara bullret från gymmet.

Nu ser det dock ut som om bygget kan bli av i alla fall.

Till skillnad från många byggherrar tycker inte Jens Forssén på Chalmers att våra nuvarande bullerlagar är för stränga. Tvärtom ligger de i nivå med övriga EU.

– Det är inte fel på riktvärdena, utan på bullret, säger Jens Forssén.

Annons
Läs ocksåMagnus bor i storstadsområdet där snitthyran rusat snabbast: ”Du får ju ett urval”Magnus Taube lägger halva pensionen på sin nybyggda trea på Packhusgatan i Malmö.

Men ska man bygga i bullriga lägen gäller det att bygga rätt. Inomhusmiljö med stängda fönster är inte allt, det krävs planering.

– Man kan ha byggnader med kontor och affärer närmast vägen, så fungerar de som en bullerskärm för bostadshus innanför. Sedan får man också se till att lägga sovrummen på husens tysta sida, säger Jens Forssén.

Andra byggtekniska knep är fasader och tak med växtlighet på och att se till att det inte finns ”hål” i bullerskärmen ut mot vägen.

– Den måste vara tät. Det gäller även för innergårdar, säger Jens Forssén.

I Partille har kommunala Partillebo tagit fasta på detta. 60-talshusen på Galoppvägen förtätades genom att luckorna ut mot motorvägen täpptes igen med nya huskroppar.

Jytte Kiilsgaard har bott länge i området och minns förändringen.

– Det märktes faktiskt skillnad. Innan gick det inte ens att sitta ute på balkongen. När jag hade besök från Danmark så frågade de ”hur står du ut med att bo här?”, säger Jytte Kiilsgaard.

Annons

Numer går det däremot bra att sitta ute, vilket Jytte och hennes grannar utnyttjar flitigt på sommarhalvåret.

– Vi sitter ofta ute och spelar kort. Trafiken stör inte alls, säger Ingalill Andersson.

Trafiken är ändå grundproblemet, eftersom det är den som orsakar oljudet. Men Jens Forssén på Chalmers påpekar att det också går att åtgärda den.

– Det gäller att ha mindre, långsammare och lugnare trafik och bättre vägbanor. Internationella regler om ljudstyrkan hos fordon behöver också ändras, säger han.

LÄS MER:
”Bullerkrav inget hinder för nya bostäder

Läs också Så snabbt rusar hyrorna i fattiga stadsdelar – småbarnspappan Khaled: ”Hur ska folk överleva?” 130 000 kronor för 17 katters klös och kiss

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.